TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  34 Nolu Temel Yenileme Sınavı
 

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

1-) El metal dedektörleri; arama yapılacak

bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan ……

cm uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir.

a)1-2 b) 2,5-7.5

c) 10-15 d) 15-20

e) 20-30

2-) X- Ray cihazını kullanan personelin, cihazı

kullanırken daha iyi bir netice alabilmesi için

1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en az

50 cm mesafe bulundurulmalıdır.

 

tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir.

2) Cihazın x- ışınları yayıp yaymadığını

 

yüzeylerinin bant

3) Bagajları cihazın içine koyarken, geniş ile temas ettirilmesi

sağlanmalıdır.

 

veya arkasında beklemelidir.

4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin önünde

Yukarıda sayılanlardan hangileri X- Ray

cihazını kullanırken dikkat edilmesi gereken

hususlardır?

a) 1-2-4 b)1-4

c) 1-2-3 d) 1-3

e) hepsi

3-) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk

ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?

a)

güvenlik amir ve işverenlerine vermelidir.

b)

doğrudan güvenlik memurlarına emir verebilir

c)

gerek yoktur

d)

emir arasında bağlantı ve mantık kurarak

verilen emri yerine getirir.

e)

4-) Hareketli Kameraların özelliklerinden olan

Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir.?

a) Yakınlaştırma- yoğunlaşma

b) Uzaklaşma

c) Sağa, sola – aşağı yukarı

d) Yoğunlaşma

e) Kamera seçme

 

Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve verilen Hepsi

5-) Bir cihazın fonksiyonel özelliklerini

kullanmaya yarayan tuşların bulunduğu kısma ne

denir?

a) Ekran b) Switch

c) Kontrol Paneli

d) Transmitor

e) Multiplexer

6-) Aşağıdakilerden hangisi Telsiz konuşmaları

için söylenebilecek hususlardan biri değildir?

a) Telsiz, konuşulurken ağza bitişik ve paralel

tutularak konuşulur.

b) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık,

anlaşılabilir cümlelerden oluşmalıdır.

c) Anlaşılması, telaffuzu zor veya önemli kelime

yada harfler kodlanır.

d) Gizli konuşmalar, çok önemli olaylar telsiz ile

söylenmez.

e) Konuşması biten istasyon, karşı tarafa

konuşmasının bittiğini bildirmek amacıyla

“tamam” diye bilgi verir.

7-) Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk

karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi

yanlıştır?

a)

vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.

b)

kolluğa teslim edilir.

c)

araştırma, yakalama ve delil toplama

konularında genel kolluğa yardımcı olur.

d)

görev alanında sorumlu ve yetkilidir.

e)

kollukla aynıdır.

8-) Suç işledikten sonra özel güvenlik

personelince yakalanan kişi veya muhafaza altına

alınan eşya kime teslim edilir?

 

 

 

a) Valiliğe

b) Adliyeye

c) Özel güvenlik komisyonuna

d) Yetkili Özel kolluğa

e) Yetkili genel kolluğa

Yakalama ve Zor kullanılan olaylar en seri Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında, Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

9-) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma

telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru

olarak sıralanmıştır?

a) 156-187-155-112 b) 110-155-112-156

c) 110-155-177-156 d) 156-112-177-155

e)156- 155-112-110

10-) Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem

alan) mesafesi ne kadardır?

a) 0-25cm. b) 25-100cm.

c) 100-250cm. d) 250-300cm.

e)300 ve üzeri

11-) İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin

bölge neresidir?

a) Kaş b) Ağız

c) Yüz d) El

e) Ayak

12-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme

becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

a) Soru sorma

b) Dinlediğinizi belli etme

c) Göz teması kurma

d) Hemen sonuç çıkarma

e) Not alma

13-)

I. Empati, kendini karşıdakinin yerine

koyabilmektir.

 

ve düşüncelerini doğru olarak algılamamız önem

II. Empatik iletişiminde karşıdakinin duygu

arz etmektedir.

 

oluşan empatik anlayışın karşısındaki kişiye

III. Empatik iletişim kuran kişinin zihninde

iletilmesi davra

nışının gerçekleşmesi gerekir.

 

fikri savunmak, yandaş olmak vardır.

IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle aynı

Yukarıdaki tanımlamalardan doğru olanlar

hangi şıkta bir arada verilmiştir ?

a)I,II ve III b)I,II ve IV

c)I,III ve IV d) III ve IV

e)II,III ve IV

14-) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve

zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal gerginlik

ve huzursuzluk haline …………………denir.

a)Stres b)Depresyon

c)Zorlanma d)Savunma

e)Sinirlenme

15-)

aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a)

çok çabalamalıyız.

b)

boyun eğmeliyiz.

c)

kaybetmemeliyiz.

d)

e)

16-) Devriye öncesi zihinsel hazırlık unsurları

aşağıdakilerden hangisidir?

a)

etmek

b)

c)

hakkında bilgi sahibi olmak

d)

elde etmek

e)

17-) Olay yerindeki iz ve delilleri korumak

kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a)

koruma altına alınır.

b)

c)

çıkarılır

d)

edilir.

e)

ayrılmamaları sağlanır.

18-) Özellikli kişiler bakımından yapılacak

kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

 

 

 

 

 

a)

olunmalı.

b)

c)

tabi tutulmalı.

d)

e)

Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, Hayır dememizin haklılığını anlatmak için Hayır derken baskı altında kaldığımızda Karşıdakinin duygularını anlamaya vakit İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz. Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız. Aranan şahıslarla ilgili bilgileri temin Çalıntı araçlarla ilgili bilgileri temin etmek İşlenen suçlarda kullanılan yöntemler Sorunlu alanlarla ve kişilerle ilgili bilgiler Hepsi Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır Orada bulunanlar olay yerinden dışına Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade Şüphelinin tespiti ve olay yerinden Özürlü kişilere kontrollerde yardımcı Yaşlılara karşı sabırlı ve anlayışlı olunmalı. Çocuklar sevgi ve şefkat içerisinde kontrole Bebeklerin üzeri hiçbir suretle aranmamalı. Hepsi

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

19-) 1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir

2. Uyarı hemen anında verilmelidir

3. Başkalarının yanında eleştiri

yapılmamalıdır

4. Eleştiri yapılırken kişinin daha önce

yaptığı hataları da anlatılmalıdır

 

hangilerine özen gösterilmelidir?

a) 1-2-4 b) 2-3-4

c) 1-3-4 d) 1-2-3 e) Hepsi

20-) Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden

biri değildir?

a) Çarpıntı

b) Öfke ve sinirlilik

c) Uykusuzluk

d) Baş ağrısı

e) Nedensiz mutluluk hissi

21-) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl

söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi

kavramın önemini vurgulamaktadır?

a) Empati b) Enformasyon

c) Beden dili d) Yaşantı

e) Öğrenme

22-) Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa devriye

görevlisi nelere dikkat etmelidir?

a)

yerlerini öğrenmek

b)

olmak

c)

d)

sorumlu kişileri tanımak

e)

23-) Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki

hususlardan hangilerine dikkat etmesi gerekir?

a)

olarak görülmemelidir.

b)

c)

olmalıdır.

d)

koşarak ve hızlı adımlarla hareket

etmemelidir.

e)

 

Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve çıkış Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından Hepsi Vatandaşlar hiçbir zaman potansiyel suçlu Hizmet anlayışı ile hareket edilmelidir. Telsiz görüşmeleri kısa ve anlaşılır Görev bölgesinde mecbur kalınmadıkça, Hepsi

24-) Özel Güvenlik Görevlisinin kimlik sorması

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Kimliği sorulan kişi ya da kişilerin kaçma

veya saldırma riskine karşı gerekli emniyet

tedbirleri alınmalıdır.

b)Kişiye belirli bir mesafeden daha fazla

yaklaşılmaz ve arkası dönük durulmaz.

c)Kimlik sormada nazik, kibar, kararlı ve

disiplinli davranır.

d)Özel Güvenlik Görevlisi kimliğini ibraz

edemeyen şahısları derhal yakalayıp genel

kolluğa teslim eder.

e)Kimlik veya gösterilen belgede kişinin adı,

soyadı, fotoğrafı, mührü, silinti ve kazıntı

olup olmadığı ve şahsın eşkâli ayrıntılı

olarak incelenir.

25-) Olaylara ilk müdahaleyi yapan personelin

olaylar karşısındaki tutum ve davranışı hangi

konuda önemli rol oynar?

a) Faillerin yakalanması

b) Olayların büyümemesi

c) Delillerin tespitinde

d) Delillerin kaybolmaması

e) Hepsi

26-) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah

taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki

hallerden hangisi ile sınırlıdır?

a) Eğitim kurumları

b) Cezaevleri

c) Mahkemeler

d) Akıl hastaneleri

e) Görev yeri ve güzergâhı

27-) SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile

ayrıldı.

TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın,

tembel.

 

Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi

iletişim engeline örnektir?

a) Öğüt vermek

b) Yargılamak

c) Teşhis ve tanı koymak

d) Güven verme, teskin etme

e) Araştırmak, incelemek

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

28-) Aşağıdakilerden hangisi tutanakların şekil

kurallarından değildir?

a)

b)

yazılmalıdır.

c)

yazılmalıdır.

d)

yapılmamalıdır.

e)

29-) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını

kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve

ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket

etmesi onun……….. dir

a) İnisiyatif kullanmasıdır

b) Cesaretidir

c) Gösterişidir

d) Tecrübesidir

e) Profesyonelliğidir

30-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını

arttırır?

a) Karmaşık uzun cümleler

b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt

konuya girmek

c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler

kullanmak iletişimin başarısını arttırır

d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak

e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

31-) Kontrol noktasında sahibinden alınan

silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim

tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı

teslim edilir. Boşluklara aşağıdakilerden hangi

kelimeler yazılmalıdır.

a) Namlusuz-tutanak

b) Şarjörsüz-söz

c) Şarjörsüz-imza

d) Tetiksiz-imza

e) Horozsuz-tetik

32-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde

belirtilecek özelliklerden değildir?

 

a) Yüz yapısı

b) Kilo ve boy

c) Görülebilir yara izleri

d) Cinsiyet

e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır. Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne Bilgisayar veya daktiloyla değil elle Üzerinde silinti, kazıntı ve ilave Sade bir dille yazılmalıdır.

33-) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı

taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda

Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini

yapmalıdır?

a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını

imzalar.

b) Zorla parmak bastırır imzalatır.

c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır.

d) İmzadan çekildiği ( imtina ettiği) yazılarak

tutanak tutulur.

e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur,

imzalatılır.

34-) Kalabalık topluluklarda gerektiğinde

kullanılacak olan kimyasal maddelerde olması

lazım gelen özellikler hangi maddede

belirtilmiştir?

a)

Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol açmamalıEtkisi

geçici

olmalı.

b)

Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeli-

Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale

getirmemeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol

açmamalı.

c)

sürekli

olmalı-

Kalıcı

ağrılara

ve

sakatlıklara

yol

açmamalı

d)

Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale getirmeliEtkisi

Öldürücü olmalı-Etkisiz hale getirmeliEtkisi

geçici

olmalı-Kalıcı

ağrılara

ve

sakatlıklara

yol

açmamalı.

e)

Hiçbiri

35-) Ateşli silah kullanılan olaylarda

aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken

tedbirlerden değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz

b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin

bulunduğu elbise yeri korunmalıdır

c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır

d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse

trafik akışı kesilir

e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya

toplanır

36-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin dikkat

etmesi gereken hususlardan değildir ?

a)

b)

c)

d)

e)

sağlamalıdır.

Yüksek seviyede görünür olmalıdır. Görev bölgesini iyi tanımalıdır. Sistemli ve devamlı olmalıdır. Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır. Vatandaşların desteğini ve katılımını

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

37-) Kelepçelerin kullanımı ile ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kaçması muhtemel şüpheli şahıslar için

kullanılır

b) Kendisine veya çevresine zarar verebilecek

kimseler için kullanılır

c) Zor kullanma aletidir

d) Saldırgan sanıklar için kullanılır

e) Tanıkların kaçmasını önlemek için kullanılır

38-) Devriye görevine kural olarak nasıl çıkılır?

a)Üniformalı.

b) Sivil.

c)Teçhizatlı.

d)Üniformalı ve tam teçhizatlı.

e)Tek kişiyle

39-) Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk

içerisinde gösterdiği kolektif davranış

özelliklerinden değildir?

a) İrade zayıflığı b) Duygusallık

c) Kendisi olma d) Özenti

e) Telkin

40-) “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya

……. denir” cümlesindeki boş bölüme

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İz b) Delil c) Papil

d) Traje e) Delta

41-) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine

cevap bulmalıdır?

a)

b)

c)

d)

e)

42-) Önleme aramalarında elde edilen suç

unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

 

a)El konulan şey ve yakalanan kişi tutanakla

görevli kolluğa teslim edilir

b)Sadece el konulan şey kolluk kuvvetlerine

teslim edilir

c)Elde edilen şey adli makamlara teslim edilir

d)Hiçbir şey yapılmaz

e)Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

Ne oldu, ne zaman oldu Nerede oldu Nasıl oldu, kimler karıştı Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı Hepsi

43-) Şüpheli bir paketin veya çantanın

görüldüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

a) Çevreden bu paketin veya çantanın

bırakıldığını gören araştırılır

b) Çevreden sahibi araştırılır

c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış

gibi hareket edilir

d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal tenha

bir yere nakli sağlanır

e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

44-) Aşağıdakilerden hangisi Kalabalığın

özelliklerinden değildir?

a)

b)

c)

d)

e)

gelirler

45-) Grubun ve üyelerini sonuca götüren

etkileyici davranışlarının kaynağı olan kuvvet

aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kalabalığın gücü b)Grup dinamiği

c)Sosyal yığın d)Liderin gücü

e)Grup çatışması

46-) Önemli kişiye saldırı halinde

aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Tüm korumalar saldırganın peşinden

koşmalıdır.

b) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale

getirmelidir.

c) Korumalar gövdeleri ile koruma

sağlamalıdır.

d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte

güvenli bir yere götürülmelidir.

e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın

arasında olmalıdır.

47-) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri

duygularına hâkim olabilmeli ve yansız

davranabilmelidirler” tanımı aşağıdakilerden

hangisini ifade eder?

a)

b)

c)

d)

e)

Fiziki olarak bir yerde bulunurlar Genelde yasalara uygun hareket ederler Olayların gelişmesine göre hassastırlar Nispeten denetimsizdirler Kamu güvenliğini bozmak için bir araya İnisiyatif kullanma Provokasyona gelmeme Profesyonel olma Şefkatli olma Eşit davranma

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

48-)Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki

özelliklerden hangisi bulunmaz?

a) İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir

yere kaçmaya çalışırlar.

b) Muhakeme yeteneklerini

kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.

c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket

ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler.

d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani

duyguları zayıflar.

e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği

komutları dinlerler.

49-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda

yapılan müdahalede genel prensiplerden

değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma

b) İnisiyatif kullanma

c) İkna edici ve inandırıcı olma

d) Cop kullanma

e) Caydırıcılık

50-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında

yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak

b) Kalabalığı dağıtmak

c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden

uzaklaştırmak

d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme

e) Hiçbiri

51-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda

güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel

prensiplerden birisi değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma

b) İkna edici olma

c) Taviz vermeme

d) Profesyonel olma

e) Caydırıcılık

52-) Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden hangi

türlü sağlanamaz?

a)

b)

önleyerek dağıtmak

c)

d)

dağıtmak

e)

engelleme

 

Küçük birimlere bölerek dağıtmak Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini Kalabalık önderlerini toplamak Topluluk özellikleri kazanmalarından önce Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını

53-) VİP’in araçla gideceği güzergâhı üzerinde

dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz

olarak giyinmiş kişiler

b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da

değiştirildiği bariz plakalı araçlar

c) Arıza yapmış araçlar

d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları

e) Hepsi

54-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel

nitelikleri arasında yer almaz?

a)

bulunmaları veya oraya yakın olmaları.

b)

c)

d)

e)

oluşan bir etkileşmedir.

55-) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma

prensiplerinden değildir?

a) Korumalar VIP' in günlük mesaisine

kendilerini adapte etmeli

b) Silah kullanmak VIP' i korumak için son

çaredir

c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret edilmeli

d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere dikkat

edilmeli

e) Koruma görevlisi ceketini iliklememelidir

56-) Aşağıdakilerden hangisi korumanın

amaçlarından değildir?

a)Tehlikeyi bertaraf etmek

b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan

korumak

c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak

d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak

e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette

sağlamak

57-) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken

mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık

riskli noktalara ne denir?

a) Gözetleme noktaları

b) Boğma noktaları

c) Yerleşim noktaları

d) Kontrol noktaları

e) Gezi alanı

İnsanların fiziki olarak bir yerde Geçici olarak bir araya gelmeleri. İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu. İş bölümü ve statü düzeninin olması Nispeten denetimsiz, yada kendiliğinden

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

58-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiyi küçük

düşürmeye yönelik saldırıdır?

a) Silahlı saldırı b) Yumurta atmak

c) Bıçakla saldırı d) Tüfekle saldırı

e) Roketle saldırı

59-) “Koruma şekilleri korunan kişinin

....................... göre belirlenmektedir.”

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

gelmelidir?

a) Yaşına

b) Medeni Durumuna

c) Çocuk Sayısına

d) Tehdit seviyesine

e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

60-) Aşağıdakilerden hangisi Kırık ve çıkık

tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken

hususlardan değildir?

a)

tutulmalıdır,

b)

kapatılmalıdır,

c)

malzeme ile kaplanmalıdır,

d)

üstündeki ve altında kalan eklemleri de

içerecek şekilde yapılmalıdır.

e)

61-) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da

gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde

anlatmaması onun hangi özelliğidir?

a) Zeki olması

b) Çalışkan olması

c) Pratik olması

d) Ketum olması

e) Az konuşması

62-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım olarak

neler yapılabilir?

a)Zehir mümkün olduğunca sulandırılmalıdır

b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol miktarda

süt içirilmelidir

c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa hasta

kusturulmalıdır

d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna

gönderilmelidir

e)Hepsi

 

Tespit yapılırken yaralı bölge sabit Yara varsa üzeri temiz bir bezle Tespit edilecek bölge önce yumuşak Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın Yaralı bölge düzeltilerek tespit edilmelidir.

63-) Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda

ilkyardım olarak yapılmamalıdır?

a)

b)

c)

d)

seviyesine kaldırılır.

e)

64-) Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım

yapılırken ne yapılmamalıdır?

a) Kişinin kontrolsüz yere düşmesi engellenir.

b) Hava yolu açıklığı sağlanır.

c) Kişinin kilitlenen çenesi açılmaya çalışılır.

d) Kriz kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.

e) Kişinin kendisine ve etrafa zarar vermesi

engellenir.

65-) Burun kanamasında ne yapılmaz?

a)Baş geriye kaldırılır

b)Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır

c)İki parmakla burun kanatları sıkılır

d)5 dk.da bir kanamanın durup durmadığı

kontrol edilir.

e)Duruncaya kadar burun kanatları sıkılmaya

devam edilir

66-) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?

a)Yaralının bilinci açıksa

b)Gazyağı içmiş ise

c)Fazla miktarda ilaç içmiş ise

d)Hiçbiri

e)Hepsi

67-) Havale geçiren kişide hangisi yapılır?

a)Ağzı açılmaya çalışılır

b)İçecek verilmeye çalışılır

c)Kendisine zarar vermesi engellenir

d)Suni solunum yaptırılmalıdır

e)Kolonya koklatılmalıdır

68-) Trafik kazası geçirmiş bir kişiye, eğer

ortamda hiçbir tehlike yoksa ilkyardımcı ne

yapmamalıdır?

 

a) Hava yolunu kontrol

b) Solunum kontrolü

c) Kanama kontrolü

d) Güvenli bir yere taşıma

e) Bilinç kontrolü

Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılır, Yara içi kurcalanmamalıdır, Yarada kanama varsa durdurulur, İmkânı varsa yaralı kol veya bacak kalp Yara temiz nemli bir bezle örtülür ,

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

69-) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım

hangisidir.?

a) Turnike uygulamak

b) Zehiri emmek

c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek

d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile yıkamak.

e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya

çalışmak

70-) Omurga kırığı şüphesi olan hasta nasıl

taşınmalıdır?

a) Sedyeye yüz üstü yatırılarak

b) Sedyeye oturtularak

c) Sedyeye sırt üstü yatırılarak

d) Taşınma şekli önemli değildir

e) Kucakta

71-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi özel

güvenlik faaliyet izninin alınması ve Sona

Erdirilmesi bakımından yanlıştır?

a)

koruma ve güvenlik hizmeti olması gerekir.

b)

eğitimi sertifikası olması gerekir.

c)

personelinin listesini personel göreve

başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde

valiliğe verir.

d)

yöneticilerin ve özel güvenlik personelinin,

Kanunda belirtilen şartları muhafaza edip

etmediklerini valiliğe bildirir.

e)

güvenlik birimi kuranlar kendi istedikleri

zamanda özel güvenlik uygulamasını sona

erdirebilirler.

72-) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde

belirtilen idari cezaları özel güvenlik

görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine

vermeye kim yetkilidir?

 

a)İşveren

b)Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı kurum

amiri

c)Emniyet Müdürü

d)Mahalli mülkî amiri

e)Hiçbiri

Şirketin faaliyet alanının münhasıran Şirket Yöneticilerinin özel güvenlik temel Şirketler istihdam edilen özel güvenlik Özel güvenlik şirketleri, kurucuların, Özel güvenlik izni alarak, bünyesinde özel

73-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Özel

güvenlik komisyonunun görevi değildir?

a)

asgari personel sayısını, bulundurulması

gereken silah miktar ve niteliğini belirlemek,

b)

kişinin talebi üzerine, özel güvenlik personeli

istihdam etmek suretiyle güvenliğin

sağlanmasına karar vermek,

c)

şirketinden hizmet satın alarak suretiyle

güvenliğinin sağlanmasına karar vermek,

d)

kurumlarında bulundurulabilecek veya

taşınabilecek silah sayısını ve niteliğini

belirlemek,

e)

getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu

hallerde görev alanını genişletmek,

74-) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan

şahıslara nasıl davranır?

a)

b)

c)

d)

e)

75-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik

görevlisi hâkim kararı olmadan görev alanında

bulunan konuta girebilir?

a) Karı koca tartışmasında

b) Kaçan bir şüphelinin takibinde

c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,

d)Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak

için

e) Deprem nedeniyle hasar gören konut

içindekileri kurtarmak için

76-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin

faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar

b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını

sağlar

c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk

derecelerinin tespitine yarar

d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar

e) Hepsi

 

Özel güvenlik hizmetini yerine getirecek İşi sebebiyle korunma ihtiyacı duyan Bir Kurumun talebi üzerine, özel güvenlik Eğitimde kullanılmak üzere özel eğitim Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine 24 saatin dolmasını bekler. Derhal serbest bırakır Bir odada veya araçta tutar. Genel Kolluğa teslim eder. Savcıya teslim eder.

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

77-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Özel

güvenlik hizmetlerinde kullanılan Silah ve

Fişekler bakımından yanlıştır?

a)

verilen her silah için yirmi beş adet fişek

alınmasına izin verilir. Görev nedeniyle sarf

edilen ve miktarı bir tutanakla tespit edilen

eksik fişeklerin tamamlanmasına izin verilir.

b)

oda, kasa veya demir kuşaklı ve takviye kilitli

dolaplarda muhafaza edilmesinden özel

güvenlik izni verilen kişi veya kuruluş

yetkilileri sorumludur.

c)

ihtiyaç fazlası bildiriminde bulunan kişi ve

kuruluşlara ait silahlar en geç bir yıl içinde

devredilir.

d)

Komisyonun kararı ve valinin onayı ile görev

yeri ve niteliğine göre arttırılabilir.

e)

Polis Laboratuarlarından ekspertiz raporu

aldırılır.

78-) Özel güvenlik görevlisinin sorumlulukları

ve kullanılan yetkiler bakımından aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

a)

herkes tarafından görülebilecek şekilde

yakaya takılır.

b)

edileceklere valilikçe beş yıl süreli çalışma

izni verilir.

c)

şüphelisinin takibi durumunda güzergâh boyu

görev alanı sayılır.

d)

yakalama yetkilerinin kullanılmasını

gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili

genel kolluğa bildirilir.

e)

silahlı olarak görev yapamazlar.

Bulundurulmasına ve taşınmasına izin Ateşli silahlar ile fişek ve tesisatlarının özel Silah bulundurma izni iptal edilen veya Her silah için belirlenen fişek miktarı Devredilecek silahlar için Bölge Kriminal Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam Özel güvenlik görevlileri işlenmiş bir suçun Özel güvenlik görevlisince zor kullanma ve Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda

79-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılan

Özel güvenlik hizmetlerinin denetimlerinde

incelenen hususlar bakımından yanlış bir

ifadedir?

a)

izinlerinin geçerli olup olmadığı;

b)

sorumluluk sigortasının yaptırılıp

yaptırılmadığı;

c)

bildirilip bildirilmediği;

d)

e)

gösterilmediği;

80-) Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan

yetkiler ve kanuni sorumluluklar bakımından

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

ateşli silah bulundurulabileceği il özel

güvenlik komisyon tarafından belirlenir.

b)

personeli, Kamu güvenliğinin sağlanması

yönünden kaymakamların emirlerini yerine

getirmek zorundadır.

c)

eşyayı emanete alan özel güvenlik

görevlisinin bu olayı yetkili genel kolluğa

bildirmesi şart değildir.

d)

birimi oluşturdukları için cezalandırılan

kişiler özel güvenlik şirketlerinde kurucu ve

yönetici olamazlar.

e)

özel güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik

görevlisi olamazlar.

81-) Özel güvenlik görevlisinin yetkisi ve görevi

içerisinde meydana gelen çocuklara, beden veya

akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz

bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman

müdahale edebilir?

 

a)Olayın vuku bulduğu anda

b)Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi üzerine

c)Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi verilir

d)Olayların sonuçlanması beklenir

e)Hiçbir durumda karışılmaz

Faaliyet izninin ve personelin çalışma Özel güvenlik görevlileri için mali Sözleşmelerin zamanında Bakanlığa Görev alanına uyulup uyulmadığı; Amaç dışında faaliyet gösterilip Güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte Özel güvenlik birimi ve özel güvenlik Aramalar sırasında tehlike doğurabilecek Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik Ateşli silahını görev alanı dışında kullanan

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

82-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılan

Özel güvenlik hizmetlerinin Denetim Sonucunun

İzlenmesi bakımından doğru bir ifadedir?

a)

ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirkete yazılı

olarak bildirilir.

b)

kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin

veya özel eğitim kurumlarının faaliyet izni

Valilikçe iptal edilir.

c)

muhafaza edilir, denetlenen birime verilmez

d)

eksiklikleri gidermesi için eksikliğin

niteliğine göre asgari iki gün süre verilir.

e)

süre verilerek savunması istenir. Savunması

yeterli görülmeyenlere görevli genel kolluk

tarafından idari para cezası verilir.

83-) Araştırılan bir suçun ispat edilmesinde delil

olarak kullanılacak veya müsadereye tabii

olacak bir eşyanın üzerindeki kişinin tasarruf

yetkisinin rızası dışında, zorla kaldırılması

aşağıdaki sıklardan hangisini tanımlamaktadır?

a)Yakalama

b)Arama

c)Durdurma

d)Koruma

e)Elkoyma

84-) Zaptetme tutanağında el konulan eşyanın

.................... gibi benzerlerinden ayırmaya

Denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç Denetim sonucu düzenlenen rapor valilikte Denetim sonucunda tespit edilen Denetlenen kişi ve kuruluşa en az yedi gün

yeterli

...................... şekilde muhafaza edilir.

nitelikleri ................... elkonulan eşya

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri hangi

seçenek tam olarak tamamlar?

a)

bozulmayacak, değiştirilmeyecek.

b)

bozulmayacak, değiştirilmeyecek.

c)

bozulacak, değiştirilecek.

d)

bozulacak, değiştirilecek.

e)

 

Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – Marka, model – belirtilir – korunacak

85-) Aşağıdakilerden hangi ifade özel güvenlik

eğitimleri bakımından yanlıştır?

a) Adayların başarı puanının yeterli

sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının

en az altmış, her iki kısım puanının ise en az

elli olması şartı aranır.

b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan

adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam

etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden

üç sınava daha katılabilir.

c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan

sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni

verilmez.

d) Özel güvenlik görevlileri seviye puanlarını

yükseltmek için çalışma izinleri süresince

seviye yükseltme sınavlarına girebilirler.

e) Hiçbiri

86-)Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?

a)X-RAY cihazından geçirilmesi

b)Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması

c)Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi

d)El detektörü ile kişinin üzerine tutulması

e)Hepsi

87-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mülki

idare amirlerinin yetkileri ve genel güvenlik

hizmetleri bakımından yanlıştır?

 

 

a)

tedbirlerini denetlemeye özel güvenlik

görevlilerinin yetkisini aşan uygulamaları

kaldırmaya yetkilidir.

b)

tedbirlerinin değiştirilmesini veya ilave

tedbirler alınmasını istemeye yetkilidir.

c)

görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve

kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu

derhal genel kolluğa bildirir.

d)

güvenlik kapsamında korunan ve güvenliği

sağlanan yerlerde can ve mal güvenliğinin

ciddi şekilde tehlikeye düştüğü veya düşeceği

anlaşıldığında, görevlendirir.

e)

Mülki idare amirleri, özel güvenlik Mülki idare amirleri, alınan güvenlik Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri Mülki İdare Amirleri, genel kolluğu Özel Hepsi

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

88-)Görevli bulunulan yerde uyuşturucu ve

uyarıcı bir madde kullandığı anlaşılan bir şahısla

karşılaşılması durumunda aşağıdakilerden

hangisi yapılmalıdır?

a)

b)

c)

d)

kriz durumunda ise kelepçe takılır

e)

89-) Meşru savunma halinin var olması için

aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?

a) Haksız bir saldırı

b)Defetme zorunluluğu

c)Tekrarlaması kesin

d) Orantılık

e) Hepsi

90-) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi

görevde üniformanın üzerine “ÖZEL

GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme

zorunluluğu vardır?

a)

b)

c)

d)

e)

91-) Kişide Bağımlılık Oluşturan Maddeler

Aşağıdakilerden Hangisidir?

a)

b)

c)

d)

e)

92-)Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu

maddelerin etkilerindendir?

a)

b)

c)

d)

e)

93-) LPG-Doğalgaz Yangınlarında etkili olan

söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuru kimyevi toz b) Su

c) Köpük d) Battaniye

e) Sulu köpük

 

Derhal genel kolluğu haber verilir Sağlık kuruluşuna haber verilir Şahıs gözetim altına alınır Çevreye ve kendisine zarar verecek kadar Hepsi Sağlık tesislerinde Özel toplantılarda Konser ve Sahne Gösterilerinde Öğretim kurumları Talih oyunları işletmelerinde Sakinleştirici-yatıştırıcı Maddeler. Uyarıcılar. Opioidler. Hint Keneviri. Hepsi. Düşünce ve davranış bozukluğu Milli ve ahlaki değerlerin kaybolması Bedensel ve psikolojik çöküntü Erken bunamalar Hepsi

94-) Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?

a)Karbondioksit.

b)Hidrojen

c)Azot

d)Oksijen

e)Karbonmonoksit

95-) LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında

yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?

a)

havalandırılır.

b)

c)

kapatılır.

d)

e) Telsiz telefon gibi iletişim araçları

kullanılmaz.

96-) Bina yangınlarında nasıl hareket edilmeli?

a)

b)

c)

d)

panik yapmadan bina terk edilmeli,

e)

97-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma

yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek

b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek

c) Yangını bölmelere ayırmak

d) Yanan cismi uzaklaştırmak

e) Yangını soğutarak söndürmek

98-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme

cihazının kullanım şekli yanlıştır?

 

 

 

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme

b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere

tutmak

c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak

d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa

tutarak söndürmek

e) Hiçbiri

Kapı ve pencereler açılıp mekan Prizde takılı fişler çekilmez. Açık olan elektrik lambaları düğmeden Gaz kaçağı vanadan kapatılır. Bina hemen terk edilmeli, Üst katlara doğru kaçılmalı, Asansöre binerek terk edilmeli, Yangın çevredeki insanlara duyurularak Balkondan atlayarak kaçılmalı

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

99-)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli

tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın

sebeplerinden hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik

b) Sabotaj

c) İhmal

d) Sıçrama

e) Kazalar

100-) Yangın söndürücünün binaya konulacak

cins ve miktarı konusunda aşağıdaki

kurumlardan hangisinden görüş alınır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sivil Savunma Müdürlüğü

b) Bayındırlık Müdürlüğü

c) Valilik

d) Emniyet Müdürlüğü

e) Maliye Bakanlığı

 

 

 

SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN

TEST BİTMİŞTİR.

CEVAPLARINIZI

KONTROL EDİNİZ

 

 

SİLAHLI ADAYLAR

SONRAKİ SAYFADAKİ

SİLAH SORULARINI

CEVAPLAYINIZ.

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1-) Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?

a) Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu

b) Tırnak-çıkarıcı

c) Çıkarıcı-kovan atma boşluğu

d) Namlu- iğne-horoz

e) Şarjör- horoz- namlu

2-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu

silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen

b) Gez- arpacık

c) Namlu

d) Sürgü

e) Şarjör

3-) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin

ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çekirdek

b) Kapsül

c) Kovan

d) Barut

e) Kovan dip tablası

4-) Kırıkkale tabancanın diğer birçok

tabancalardan en önemli farklılığı aşağıdaki

hangi seçenekte verilmiştir?

a)

b)

c)

dolduruş yapılabilmesi

d)

dolduruş yapılabilmesi

e)

çerçevesinde bulunması

5-) Silahlarla yapılan kazaların sebepleri

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Unutkanlık

b) İhmal

c) Kendine aşırı güven

d) Bilinçsizlik

e) Hepsi

6-) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta

vardır?

a) CZ 75 b) Toplu Tabanca

c) MP 5 d) Kırıkkale

e) Böyle bir emniyet yoktur

Emniyet mandalının bulunması Şarjörlü bir silah olması Silah emniyet mandalı, emniyette iken Silah emniyet mandalı, emniyette değilken Silah emniyet mandalının silahın

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

7-) Devir teslimlerde silahta herhangi bir

anormal durum (Çatlak, kırık vb.) var ise ne

yapılmalıdır?

a) Durum görmezlikten gelinir

b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulur

c) Durum mutlaka devir teslim defterine

yazılır, üst amirine bildirilir

d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için

bir şey denilmez

e) Hiçbiri

8-) Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken

dikkat edilecek hususlardan değildir

?

a) Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir

b) Silah ölü bir noktaya çevrilir.

c) Şarjör çıkartılmadan silah sökümüne geçilir.

d) Şarjör çıkartılır.

e) Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol

edilir.

9-) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik

tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi

parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi

b) Yerine getiren yay

c) Sürgü tutucu pimi

d) Rampa

e) Tırnak

10-) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın

sökülme sırası doğru olarak verilmiştir?

I. Kapak takımını çıkart

II. Şarjörü çıkart

III. Yerine getiren yayı çıkart

IV. Namluyu çıkart

V. Tabancayı boşalt

a) I-II-III-IV-V

b) V-IV-III-II-I

c) II-V-I-III-IV

d) V-III-IV-II-I

e) III-II-I-V-IV

11-) Hangisi fişeği tam ifade eder?

a) Kovan – Kapsül – Çekirdek

 

b) Çekirdek – Barut – Kovan – Kapsül

c) Saçma – Kovan diptablası – Kovan

d) Çekirdek – Barut – Kovan

e) Hiçbiri

12-) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev

nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını

sağlar

b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini

sağlar

c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar

d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen

alevin baruta intikal etmesini sağlar

e) Hepsi

13-) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin

ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?

a) Horoz

b) Sürgü

c) Namlu

d) Yiv

e) Set

14-) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip

edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

a) Takma işlemine istediğimiz parçadan

başlanır.

b) Takma işlemi, sökülme işleminin en son

maddesinden başlanarak sıra ile yapılır

c) Takma işleminin genel kuralı yoktur

d) Önce şarjör takılır

e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

15-) Uzaktan veya yakından, canlıları

öldürebilen yaralayan,etkisiz bırakan, canlı

organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan,

yok eden araç ve aletlerin tümüne

………….denir.

a) TNT

b) Mermi

c) Silah

d) Fişek

e) Biyolojik silah

16-)

bulunan ve üzerine basınç yapılmadığı sürece

tetiğin çekilmesini engelleyen emniyet sistemi

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mandal Emniyeti

b) Horoz Emniyeti

c) Kabza Emniyeti

d) Tetik Emniyeti

e) Şarjör Emniyeti

Bazı tabancalarda kabzanın gerisinde

 

ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ

34. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

17-) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere

ne ad verilir?

a) Rampa b) Çap

c) Yiv d) Set

e) Hatve

18-) Hazne neye denir?

a) Devletin hazinesidir

b) Atıcının cebindeki fişeklerdir

c) Fişekteki baruttur

d) Atış sırası bekleyen fişeğin bulunduğu

yerdir

e) Hiçbiri

19-) Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur

b) Namlunun çapıdır

c) Fişeğin çapıdır

d) Fişeğin uzunluğudur

e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

20-) Aşağıdakilerden hangi seçenek daha

kapsamlı olarak iyi atıcıyı ifade etmektedir?

a)

b)

c)

d)

e)

21-) Atışlarda nefes tutma ve tetiğin boşluğunu

alma istirahat durumuna getirip tetiği düşüren

atıcı için doğru söylenen seçenek hangisidir?

a)

b)

c)

nişan hedefini bozan atıcı

d)

alan atıcı

e)

getirerek atış kurallarını yanlış uygulayan

atıcı

22-) Sağ el ile silah kullanan bir kişinin, tetik

parmağını yerleştirme hatasını yapması sonucu

vuruşları hedefin hangi yönünde toplanır?

İyi nişan alan Hedefi vuran Silahını hedefe çabuk doğrultan Güvenlik kurallarına uyarak atış yapan Kendi kurallarına göre atış yapan Atış kurallarını doğru uygulayan atıcı Atışta gereksiz yere nefesini tutan atıcı Atışta tetiğin boşluğunu alıp tetik düşürerek Atışta tetiğin boşluğunu gereksiz olarak Nefes tutma ve tetiğin işaret noktasına

 

a)

b)

c)

d)

e)

Hedefin üstünde Hedefin altında Hedefin sol kısmında Hedefin ortasında Hedefin sağında

23-) Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış

yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Gruplaşma sol yukardadır

b) Gruplaşma sağ yukardadır

c) Gruplaşma sol aşağıdadır

d) Gruplaşma sağ aşağıdadır

e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet

noktaları dağınık

24-) Doğru nisan alma aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net

görülmeli

b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık

görülmeli

c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık

görülmeli

d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net

görülmeli

e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık

görülmeli

25-) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

a) Aniden tetik çekmek

b) Tetiği çok yavaş çekmek

c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat

boşluğunu almayı unutmak

d) Silahın patlama sesinden etkilenmek

e) Hepsi

 

TEST BİTTİ

CEVAPLARINIZI

KONTROL EDİNİZ

 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57740 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=