TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  33 Sayılı Temel Sınavı
 

1-) Yangın detektörleri aşağıda sayılan

I. Duman II. Işık III. Isı IV. Alev

hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?

a) I,III ve IV b) I,II ve III

c) I ve IV

d) II,III ve IV e) I, II, III ve IV

2-) El metal dedektörleri; arama yapılacak

bölgeye paralel şekilde ve kişi vücudundan

…… cm uzakta tutulmalı ve gezdirilmelidir.

a)1-2 b) 2,5-7.5 c) 10-15

d) 15-20 e) 20-30

3-) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki

ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

a) Suç ve suçlu takibinde müstakil

çalışmalıdır

b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun

yakalanmasında genel kolluk ve özel

güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır

c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı

gizlenmelidir

d) Birbirinin görev alanına hiç

girilmemelidir

e) Hiçbiri

4-) En etkili iletişim yolu aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Ses tonu b) Olumlu kelimeler

c) Olumsuz kelimeler

d) Beden dili e) Öğüt verme

5-) Psikolojik koruma sınırı (özel-mahrem

alan) mesafesi ne kadardır?

a) 0-25cm. b) 25-100cm. c) 100-250cm. d) 250-300cm.

e)300 ve üzeri

6-) Suç işledikten sonra özel güvenlik

personelince yakalanan kişi veya muhafaza

altına alınan eşya kime teslim edilir?

a) Valiliğe

b) Cumhuriyet Savcılığına

c) Özel güvenlik komisyonuna

d) Yetkili Özel kolluğa

e) Yetkili genel kolluğa


Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar

Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp

doğrudan güvenlik memurlarına emir

verebilir

c)

gerek yoktur

d)

verilen emir arasında bağlantı ve mantık

kurarak verilen emri yerine getirir.

e)

8-) Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk

karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi

yanlıştır?

a)

seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.

b)

kolluğa teslim edilir.

c)

araştırma, yakalama ve delil

toplama konularında genel kolluğa

yardımcı olur.

d)

görev alanında sorumlu ve yetkilidir

e)

kollukla

aynıdır.

Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve Hepsi Yakalama ve Zor kullanılan olaylar en Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel Özel güvenlik birimleri soruşturma esnasında, Özel güvenlik görevlisi yalnızca kendi Özel güvenlik görevlisinin yetkileri genel

9-) X-Ray cihazı ile kontrollerde rontgen

ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında

netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden

hangisidir?

 

 

a)

nesneler.

b)

c)

kağıtla sarılmış nesneler.

d)

e)

10-) Olaylara ilk müdahaleyi yapan

personelin olaylar karşısındaki tutum ve

davranışı hangi konuda önemli rol oynar?

a) Faillerin yakalanması

b) Olayların büyümemesi

c) Delillerin tespitinde

d) Delillerin kaybolmaması

e) Hepsi

11-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim

engellerinden „*Alınganlık „*ile en yakın

anlama sahiptir?

a) Bencillik b) Duyarlılık

c) Duygusallık d) Kişiselleştirme

e) Umursamazlık

12-) Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin

farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu

yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini

olumluya çevirmesi, iletişimin temel

becerilerinden hangisini kapsar?

a) Karşımızdakini dinlememek

b) Kendini tanımayı

c) Kendini açmayı

d) Kendini doğru ifade etmeyi

e) Kendini başkasının yerine koymayı

13-) İnsanların duygularını gösterdiği en

belirgin bölge neresidir?

a) Kaş b) Ağız

c) Yüz d) El e) Ayak

14-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin

başarısını arttırır?

a) Karmaşık uzun cümleler

b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt

konuya girmek

c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler

kullanmak iletişimin başarısını arttırır

d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı

olmak

e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek

15-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme

becerisi geliştirmenin yollarından biri

değildir?

a) Soru sorma

b) Hemen sonuç çıkarma

c) Göz teması kurma

d) Dinlediğinizi belli etme

e) Not alma

16-) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi

Etkin İletişim önünde engel değildir?

a) Ön kabuller b) Dinleme

c) Ben Merkezcilik d) Duyarsızlık

e) Korkular

17-)Bir iş merkezinde görev yapılıyorsa

nelere dikkat edilmelidir?

a)

çıkış yerlerini öğrenmek

b)

olmak

c)

d)

sorumlu kişileri tanımak

e)

18-) Özellikli kişiler bakımından yapılacak

kontrol ile ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

a)

olunmalı.

b)

olunmalı.

c)

kontrole tabi tutulmalı.

d)

aranmamalı.

e)

19-) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah

taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki

hallerden hangisi ile sınırlıdır?

a) Eğitim kurumları

b) Cezaevleri

c) Mahkemeler

d) Akıl hastaneleri

e) Görev yeri ve güzergâhı

20-) Dünya dertlerinden kurtulmak,

sorunlardan belirli bir süre uzak kalmak

amacıyla kullanılan uyuşturucu bağımlılığı

hangi türdendir?

a) Fiziksel bağımlılık

b)Maddesel bağımlılık

c) Psikolojik bağımlılık

d) Kimyasal bağımlılık

e) Hiçbiri

Hırsızlık yapanların muhtemel giriş ve Alarm sistemleri hakkında bilgiye sahip Açılış ve kapanış saatlerinin kontrolü Çalışan kapıcı ve iş yerinin bakımından Hepsi Özürlü kişilere kontrollerde yardımcı Yaşlılara karşı sabırlı ve anlayışlı Çocuklar sevgi ve şefkat içerisinde Bebeklerin üzeri hiçbir suretle Hepsi

21-) Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına

.........................suçu olarak bakmaktadır.

Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?

a)

b)

c)

d)

e)

22-) Karşımızdakine empatik tepki vermeniniki yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Beden dilimizi kullanarak-Yazılı olarakb) Beden dilimizi kullanarak-Sözlü olarak

c) Otoritemizi kullanarak-Sözlü olarakd) Otoritemizi kullanarak-Yazılı olarak

e) Hiçbiri

23-) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı

ayrı konulardır. Bu durumda;

a) Anlamak Sempati, hak vermek

Empatidir.

b) Anlamak Empati, hak vermek

Sempatidir.

c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak

vermek Empatidir.

d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak

vermek Sempatidir.

e) Hepsi yanlıştır.

24-) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve

zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal

gerginlik ve huzursuzluk haline

…………………denir.

Maddi kayıp Başka ülkelerin sorunu İnsanlık Avrupa'nın sorunu Türkiye'nin sorunu

a)Stres b)Depresyonc)Zorlanma

d)Savunma e)Sinirlenme.

25-) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan

insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden

kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi

değildir?

 

a)

b)

c)

d)

e)

Öfke Sosyal statü Kendini açığa vurma İfade berraklığı Benlik

 

26-) Özel güvenlik görevlisinin aşağıdaki

hususlardan hangilerine dikkat etmesi

gerekir?

a)

suçlu olarak görülmemelidir.

b)

c)

olmalıdır.

d)

koşarak ve hızlı adımlarla hareket

etmemelidir.

e)

27-) Aşağıdakilerden hangisi tutanakların

şekil kurallarından değildir?

a)

b)

yazılmalıdır.

c)

yazılmalıdır.

d)

yapılmamalıdır.

e)

28-) Aşağıdakilerden hangisi insanların

topluluk içerisinde gösterdiği kolektif

davranış özelliklerinden değildir?

a) İrade zayıflığı

b) Duygusallık

c) Kendisi olma

d) Özenti

e) Telkin

29-) Kalabalık topluluklarda gerektiğinde

kullanılacak olan kimyasal maddelerde

olması lazım gelen özellikler hangi maddede

belirtilmiştir?

a)

getirmeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara yol

açmamalı-Etkisi geçici olmalı.

b)

getirmemeli-Kalıcı arıza ve sakatlıklara

yol açmamalı.

c)

getirmeli-Etkisi sürekli olmalı- Kalıcı

ağrılara ve sakatlıklara yol açmamalı

d)

geçici

olmalı-Kalıcı

ağrılara

ve

sakatlıklara

yol

açmamalı.

e)

Vatandaşlar hiçbir zaman potansiyel Hizmet anlayışı ile hareket edilmelidir. Telsiz görüşmeleri kısa ve anlaşılır Görev bölgesinde mecbur kalınmadıkça, Hepsi A4 veya A5 kağıdına yazılmalıdır. Tutanaklar kağıdın sadece bir yüzüne Bilgisayar veya daktiloyla değil elle Üzerinde silinti, kazıntı ve ilave Sade bir dille yazılmalıdır. Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale Öldürücü olmamalı-Etkisiz hale Öldürücü olmalı-Etkisiz hale getirmeliEtkisi

Hiçbiri

 

 

30-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol

noktasında yapılan kontrol bakımından

yanlıştır?

a)

kapı dedektörü ile yapılır.

b)

yakalanarak aranması gerekir.

c)

el dedektörü ile yapılır.

d)

X-ray cihazı ile yapılır.

e)

kullanılabilir.

31-) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı

taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda

Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden

hangisini yapmalıdır?

a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını

imzalar.

b) Zorla parmak bastırır imzalatır.

c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır.

d) İmzadan çekildiği ( imtina ettiği)

yazılarak tutanak tutulur.

e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur,

imzalatılır.

32-)Önleme aramalarında elde edilen suç

unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

a)El konulan şey ve yakalanan kişi

tutanakla görevli kolluğa teslim edilir

b)Sadece el konulan şey kolluk

kuvvetlerine teslim edilir

c)Elde edilen şey adli makamlara teslim

edilir

d)Hiçbir şey yapılmaz

e)Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

33-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik

görevlisi hakim kararı olmadan görev

alanında bulunan konuta girebilir?

a) Karı koca tartışmasında

b) Kaçan bir şüphelinin takibinde

c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,

d)Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak

için

e) Deprem nedeniyle hasar gören konut

içindekileri kurtarmak için

24 saatin dolmasını bekler. Derhal serbest bırakır Bir odada veya araçta tutar. Genel Kolluğa teslim eder. Savcıya teslim eder.

34-) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde

belirtilen idari cezaları özel güvenlik

görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine

vermeye kim yetkilidir?

a)İşveren

b)Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı

kurum amiri

c)Emniyet Müdürü

d)Mahalli mülkî amiri

e)Hiçbiri

35-) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan

şahıslara nasıl davranır?

a)

b)

c)

d)

e)

36-) Özel güvenlik görevlisinin yetkisi ve

görevi içerisinde meydana gelen çocuklara,

beden veya akıl hastalığı nedeniyle

kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı

işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?

a)Olayın vuku bulduğu anda

b)Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi

üzerine

c)Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi

verilir

d)Olayların sonuçlanması beklenir

e)Hiçbir durumda karışılmaz

37-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir

Özel Güvenlik Görevlisi kendisine verilen

disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

a) İdare Mahkemesine b) Polise

c) İşçi Sendikasına d) İş Mahkemesine

e) İşveren Sendikasına

38-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin

faydalarındandır?

a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar

b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını

sağlar

c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk

derecelerinin tespitine yarar

d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar

e) Hepsi

 

 

39-) Ateşli silah kullanılan olaylarda

aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması

gereken tedbirlerden değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz

b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin

bulunduğu elbise yeri korunmalıdır

c) Gerekirse şahısların ellerine poşet

takılır

d) Çekirdek, kovan araştırması için

gerekirse trafik akışı kesilir

e) Kovan, çekirdek korunması için bir

araya toplanır

40-) Aşağıdakilerden hangisi devriye

yöntemlerindendir?

a)

b)

c)

d)

e)

41-) Güzergahın tekrar kontrol edilmesi veya

bu güzergahta ani dönüşler yaparak,

gözetlenme olup olmadığı takip edilip

edilmediğinin kontrol edildiği devriye

yöntemi hangisidir ?

a)

b)

c)

d)

e)

42-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin

dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?

a)

b)

c)

d)

e)

sağlamalıdır.

43-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde

belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı

b) Kilo ve boy

c) Görülebilir yara izleri

d) Cinsiyet

e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

 

44-) Şüpheli bir paketin veya çantanın

görüldüğünde hareket tarzı için

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Çevreden bu paketin veya çantanın

bırakıldığını gören araştırılır

b)Çevreden sahibi araştırılır

c)Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı varmış

gibi hareket edilir

d)İnsanlara zarar vermemesi için derhal

tenha bir yere nakli sağlanır

e)Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

45-) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma

telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru

olarak sıralanmıştır?

a) 156-187-155-112

b) 110-155-112-156

c) 110-155-177-156

d) 156-112-177-155

e)156- 155-112-110

46-) Devriye görevine kural olarak nasıl

çıkılır?

a)Üniformalı.

b) Sivil.

c)Teçhizatlı.

d)Üniformalı ve tam teçhizatlı.

e)Tek kişiye.

47- Aşağıdakilerden hangi ifade özel

güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?

 

a) Adayların başarı puanının yeterli

sayılabilmesi için, bu iki puan

ortalamasının en az altmış, her iki kısım

puanının ise en az elli olması şartı aranır.

b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan

adaylar, yeniden özel eğitim kursuna

devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini

takip eden üç sınava daha katılabilir.

c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan

sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni

verilmez.

d) Özel güvenlik görevlileri seviye

puanlarını yükseltmek için çalışma

izinleri süresince seviye yükseltme

sınavlarına girebilirler.

e) Hiçbiri

Zaptetme tutanağında el konulan

muhafaza edilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri

hangi seçenek tam olarak tamamlar?

a)

bozulmayacak, değiştirilmeyecek.

b)

bozulmayacak, değiştirilmeyecek.

c)

bozulacak, değiştirilecek.

d)

bozulacak, değiştirilecek.

e)

49-) Suçüstü halinde kimler yakalama

yetkisini kullanır?

a) Polis

b)Jandarma

c) Özel güvenlik görevlisi

d) Herkes

e) Mağdur

50-)Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?

a)X-RAY cihazından geçirilmesi

b)Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması

c)Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi

d)El detektörü ile kişinin üzerine tutulması

e)Hepsi

51-) Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk

hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

a) Polise

b) Jandarmaya

c) Mülki amire

d) Savcıya

e) Bağlı olduğu kuruma

52-) “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya

……. denir” cümlesindeki boş bölüme

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a) İz b) Delil c) Papil

d) Traje e) Delta


Ne oldu, ne zaman oldu Nerede oldu Nasıl oldu, kimler karıştı Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı Hepsi Fiziki olarak bir yerde bulunurlar Genelde yasalara uygun hareket Olayların gelişmesine göre Nispeten denetimsizdirler Kamu güvenliğini bozmak için bir

53-) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine

cevap bulmalıdır?

a)

b)

c)

d)

e)

54-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj

nasıl olmalıdır?

a) Kısa, öz, anlaşılır

b) Ayrıntılı

c) Yazılı

d) Şifreli

e) Hiçbiri

55-) Grubun ve üyelerini sonuca götüren

etkileyici davranışlarının kaynağı olan kuvvet

aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kalabalığın gücü

b)Grup dinamiği

c)Sosyal yığın

d)Liderin gücü

e)Grup çatışması

56-) Aşağıdakilerden hangisi Kalabalığın

özelliklerinden değildir?

a)

b)

ederler

c)

hassastırlar

d)

e)

araya gelirler

57-) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile

koruma düzeni için yanlıştır?

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı

eline göre VİP*in sağında veya solunda bir

adım arkasında yürür.

b) 360 derecelik bir koruma sağlamalıdır.

c) Bu bir refakat korumasıdır.

d) Koruma yerden ve havadan gelebilecek

saldırılara karşı duyarlı olmalıdır.

e) VİP*in her türlü ihtiyaçlarını

karşılamalıdır


İhtiyaca uygun koruma odası İkamette sığınak tanzim etmek İkamete girenlere refakat etmek Tüm kapıları ve garajı devamlı kilitli Önemli kişiye ulaşan tüm yolları AGC b) CCIR c) DDTV

 

tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir.

2) Cihazın x- ışınları yayıp yaymadığını

 

yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi

sağlanmalıdır.

3) Bagajları cihazın içine koyarken, geniş

 

önünde veya arkasında beklemelidir.

4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin

Yukarıda sayılanlardan hangileri X- Ray

cihazını kullanırken dikkat edilmesi gereken

hususlardır?

a) 1-2-4 b)1-4 c) 1-2-3

d) 1-3 e) hepsi

Küçük birimlere bölerek dağıtmak Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini Kalabalık önderlerini toplamak Topluluk özellikleri kazanmalarından Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını İnisiyatif kullanma Provokasyona gelmeme Profesyonel olma Şefkatli olma Eşit davranma

62-)Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden

hangi türlü sağlanamaz?

a)

b)

önleyerek dağıtmak

c)

d)

önce dağıtmak

e)

engelleme

63-) “Toplumsal olaylardaki güvenlik

görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve

yansız davranabilmelidirler” tanımı

aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a)

b)

c)

d)

e)

64-)Panik halinde bulunan insanlarda

aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

a)İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir

yere kaçmaya çalışırlar.

b) Muhakeme yeteneklerini

kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.

c) İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket

ettiği yöne doğru yönelip onları takip

ederler.

d) Can telaşıyla paniğe kapılanların insani

duyguları zayıflar.

e) Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği

komutları dinlerler.

65-) Aşağıdakilerden hangisi koruma

hizmetlerinin özelliklerinden değildir?

a)Koruma hizmetleri gündüzleri

yapılmalıdır

b)Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz

yapılmalıdır

c)Koruma önlemleri bir bütün olarak ele

alınmalıdır

d)Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel

güvenlik güçleri ile koordineli olarak

yapılmalıdır

e)Koruma hizmetleri yerine getirilirken

rutin davranış alışkanlıklardan

kaçınılmalıdır

 

66-) “Koruma şekilleri korunan kişinin

....................... göre belirlenmektedir.”

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

gelmelidir?

a) Yaşına

b) Medeni Durumuna

c) Çocuk Sayısına

d) Tehdit seviyesine

e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

67-) VİP*in araçla gideceği güzergâhı

üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz

olarak giyinmiş kişiler

b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da

değiştirildiği bariz plakalı araçlar

c) Arıza yapmış araçlar

d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları

e) Hepsi

68-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike

anında yakın koruma amirinin öncelikli

görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak

b) Kalabalığı dağıtmak

c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden

uzaklaştırmak

d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme

e) Hiçbiri

69-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal

olaylarda yapılan müdahalede genel

prensiplerden değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma

b) İnisiyatif kullanma

c) İkna edici ve inandırıcı olma

d) Cop kullanma

e) Caydırıcılık

70-) Korunan kişinin bir yerden bir yere

giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu

saldırıya açık riskli noktalara ne denir?

 

a) Gözetleme noktaları

b) Boğma noktaları

c) Yerleşim noktaları

d) Kontrol noktaları

e) Gezi alanı

Hastanın kendisini yaralamamasına Hastanın üzerine su dökülür, Hasta bağlanmaya çalışılmaz, Hastaya tokat atılmaz, Yaralanmaya neden olabilecek gereçler

71-) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan

toplumsal olaylardaki eylem

biçimlerindendir?

a) Hakaret

b) Yaygın propaganda yapmak

c) Eyleme geçiş

d) Heyecanı arttırmak

e) Hepsi

72-) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir

toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi

başlatma ve devam ettirme konusunda

tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları

tanımlar?

a) Destekleyiciler

b) Harekete geçenler

c) Provokatörler

d) Tesir altında kalanlar

e) Hiçbiri

73-) Aşağıdakilerden hangisi korumanın

amaçlarından değildir?

a)Tehlikeyi bertaraf etmek b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan

korumak

c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak

e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı

surette sağlamak

74-) Araştırılan bir suçun ispat edilmesinde

delil olarak kullanılacak veya müsadereye

tabii olacak bir eşyanın üzerindeki kişinin

tasarruf yetkisinin rızası dışında, zorla

kaldırılması aşağıdaki sıklardan hangisini

tanımlamaktadır?

a)Yakalama b)Arama

c)Durdurma d)Koruma

e)Elkoyma

75-) Sara krizinde ilk yardımda aşağıdaki

hangi seçeneğin yapılmaması gerekir?

a)

dikkat edilir,

b)

c)

d)

e)

etraftan kaldırılır

Tespit yapılırken yaralı bölge sabit Yara varsa üzeri temiz bir bezle Tespit edilecek bölge önce yumuşak Tespit kırık, çıkık ve burkulmanın Yaralı bölge düzeltilerek tespit Derhal genel kolluğu haber verilir Sağlık kuruluşuna haber verilir Şahıs gözetim altına alınır Çevreye ve kendisine zarar verecek Hepsi

76-) Aşağıdakilerden hangisi Kırık ve çıkık

tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken

hususlardan değildir?

a)

tutulmalıdır,

b)

kapatılmalıdır,

c)

malzeme ile kaplanmalıdır,

d)

üstündeki ve altında kalan eklemleri de

içerecek şekilde yapılmalıdır.

e)

edilmelidir.

77-) Özel güvenlik görevlisi sahte kimlik

belgesi kullanan bir kişiyi görevi sırasında

tespit etmesi durumunda izleyeceği yol

aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

a) Kimliği emanete alır

b) Görev alanından uzaklaştırır

c) Karışmaz

d) Kişiyi yakalar kimlik belgesini zapt

eder ve kolluğa teslim eder

e) Gözaltına alır

78-)Görevli bulunulan yerde uyuşturucu ve

uyarıcı bir madde kullandığı anlaşılan bir

şahısla karşılaşılması durumunda

aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a)

b)

c)

d)

kadar kriz durumunda ise kelepçe takılır

e)

79-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım

olarak neler yapılabilir?

a)Zehir mümkün olduğunca

sulandırılmalıdır

b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol

miktarda süt içirilmelidir

c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa

hasta kusturulmalıdır

d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna

gönderilmelidir

e)Hepsi


Görev alanı içerinde meydana gelmiş Kendisine karşı işlenen suç var ise Üçüncü kişiler lehine ise Mazur görülebilecek bir heyecan, korku Hiçbir halde kabul edilemez Yaraya saplanan yabancı cisimler Yara içi kurcalanmamalıdır, Yarada kanama varsa durdurulur, İmkânı varsa yaralı kol veya bacak kalp Yara temiz nemli bir bezle örtülür , Seri bir şekilde sadece kaç kişinin Kesin yer ve adres bilgileri verilirken, Hasta/yaralı(lar)ın adı, sayısı,durumları Herhangi bir ilkyardım uygulaması 112 hattında bilgi alan kişi, gerekli olan

80-) Meşru savunmanın sınırının aşılması

hangi halde kabul edilebilir?

a)

ise

b)

c)

d)

veya telaştan ileri gelmiş ise

e)

81-) Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda

ilkyardım olarak yapılmamalıdır?

a)

çıkarılır,

b)

c)

d)

seviyesine kaldırılır.

e)

82-) Aşağıdakilerden hangisi 112*nin

aranması sırasında dikkat edilecek

hususlardan değildir?

a)

yaralandığı veya öldüğü belirtilir ve kısa

kesilerek telefon meşgul edilmeden

kapatılır

b)

olayın olduğu yere yakın bir caddenin ya

da çok bilinen bir yerin adı verilmelidir,

c)

ve olayın tanımı yapılmalıdır,

d)

yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği

belirtilmelidir

e)

tüm bilgileri aldığını söyleyinceye kadar

telefon kapatılmamalıdır

83-) Meşru savunma halinin var olması için

aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?

 

a) Haksız bir saldırı

b)Defetme zorunluluğu

c)Tekrarlaması kesin

d) Orantılık

e) Hepsi


Aramayı, kural olarak arananla aynı ÖGG nin suç şüphesi nedeniyle Hukuka aykırı aramada elde edilendeliller geçersizdir, Arama, yakalamaya neden olan suç Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyasıaranmaz.

84-) Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan,

hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?

a) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır. b) Yanık bölgeye zeytin yağı sürülmelidir.

c) Diş macunu sürülür

d) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu

altına tutulmalıdır.

e) Yoğurt sürülür

85-) Hangisi arama kurallarından değildir?

a)

cinsiyetteki görevli yapar,

b)

şüphelinin konutunda arama yetkileriyoktur,

c)

d)

şüphesiyle orantılı olmalıdır,

e)

86-) Özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki

hangi görevde üniformanın üzerine “ÖZEL

GÜVENLİK” ibaresi yazılı yeleği giyme

zorunluluğu vardır?

a) Sağlık tesislerinde

b) Özel toplantılarda

c) Konser ve Sahne Gösterilerinde

d) Öğretim kurumları

e) Talih oyunları işletmelerinde

87-) Omurga kırığı şüphesi olan hasta nasıl

taşınmalıdır?

a) Sedyeye yüz üstü yatırılarak

b) Sedyeye oturtularak

c) Sedyeye sırt üstü yatırılarak

d) Taşınma şekli önemli değildir

e) Kucakta

88-) Burun kanamasında ne yapılmaz?

a)Baş geriye kaldırılır

b)Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır

c)İki parmakla burun kanatları sıkılır

d)5 dk.da bir kanamanın durup durmadığı

kontrol edilir.

e)Duruncaya kadar burun kanatları

sıkılmaya devam edilir

 

58-) Aşağıdakilerden hangisi ikamette

alınacak Özel Güvenlik önlemlerinden

değildir?

a)

oluşturmak

b)

c)

d)

tutmak

e)

emniyete almak

59-) Önemli kişiye saldırı halinde

aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Tüm korumalar saldırganın peşinden

koşmalıdır

b) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz

hale getirmelidir

c) Korumalar gövdeleri ile koruma

sağlamalıdır

d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle

birlikte güvenli bir yere götürülmelidir

e) Koruma amiri korunan kişi ile

saldırganın arasında olmalıdır

60-) Kapalı devre televizyon sistemini ifade

eden terim hangisidir ?

a)

d) CCTV e) VCD

61-) X- Ray cihazını kullanan personelin,

cihazı kullanırken daha iyi bir netice

alabilmesi için

1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en

az 50 cm mesafe bulundurulmalıdır.

Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – Marka, model – belirtilir – korunacak

48-)

eşyanın .................... gibi benzerlerinden

ayırmaya yeterli nitelikleri ...................

elkonulan eşya ...................... şekilde

Olağan devriye Dairesel devriye Geri dönüşlü devriye Planlı devriye Hepsi Olağan devriye Dairesel devriye Geri dönüşlü devriye Planlı devriye Hiçbiri Yüksek seviyede görünür olmalıdır. Görev bölgesini iyi tanımalıdır. Sistemli ve devamlı olmalıdır. Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır. Vatandaşların desteğini ve katılımını
Kontrol noktasında şahısların kontrolü Tesise girmekten vazgeçen şahıs Kontrol noktasında şahısların kontrolü Kontrol noktasında eşyaların kontrolü Giriş kontrollerinde kart sistemi

89-) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?

a)Yaralının bilinci açıksa

b)Gazyağı içmiş ise

c)Fazla miktarda ilaç içmiş ise

d)Hiçbiri

e)Hepsi

90-) Kişilerin silahlı personel tarafından

korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde

özel güvenlik birimi kurulmasına veya

güvenlik hizmetinin şirketlere

gördürülmesine kim karar verir?

a) Emniyet Müdürünün kararı Valinin izni

b) Valinin kararı İçişleri Bakanının izni

c) Özel Güvenlik şirketinin kararı Valinin

onayı

d) Özel Güvenlik Komisyonu kararı Valinin

onayı

e) Özel güvenlik komisyon kararı İçişleri

Bakanının onayı

91-)Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik

Görevlisinin çalışma izninin iptali için bir

gerekçedir?

a) Görevli olduğu yer ve zamanda arama

yapması

b) Görevli olduğu yer ve zamanda suç

unsurlarına el koymak

c) Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar

oluştuğunda silah kullanmak

d) Özel güvenlik görevlilerinde aranan

şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi

e) Görevli olduğu yer ve zamanda

şüphelilere kimlik sormak

92-) LPG-Doğalgaz Yangınlarında etkili olan

söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuru kimyevi toz b) Su

c) Köpük d) Battaniye

e) Sulu köpük

93-) Kendiliğinden meydana gelen burun

kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?

a) Baş dik durumda oturtulur

b) Yan yatırılır

c)Sırtüstü yatırılır

d)Ayakları havaya kaldırılır

e)Yüzüstü yatırılır

 

 

94-) Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?

a)Karbondioksit.

b)Hidrojen

c)Azot

d)Oksijen

e)Karbonmonoksit

95-) Elektrik akımının olduğu alanlarda

aşağıdakilerden hangi davranış şekli

yanlıştır.

a) Elektrik akımı sigortadan kapatılır.

b) Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve

avuç içi ile yapılır.

c) Kuru kimyevi tozlu yangın söndürme

cihazı ile yangına müdahale edilir.

d) Elektrik akımına kapılan kişi kuru

maddelerle (odun, kuru bez) akımdan

uzaklaştırılır.

e) Metal kısımlara dokunulmaz.

96-) LPG tüplerinin konulabileceği yerin

özelliklerinden hangisi yanlıştır.?

a) LPG havada ağır olduğu için tüplerin

kaçak yapması durumunda gaz zeminde

toplanır zemin seviyesinden aşağı yerlere

dolu tüp konulmalıdır.

b)Tüplerin konulduğu zemin ıslak ve

rutubetli olmamalıdır. Ayrıca ateşe

dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.

c)Özellikle kamu kurumlarından hastane,

okul, sinema, vb. topluma açık yerlerde

LPG tüpleri depolanmamalıdır.

d)Dolu tüplerin konulduğu yerin bitişiğindeki

binalarla, kapı ve pencere vasıtasıyla da

olsa irtibatı bulunmamalıdır.

e)LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal

havalandırılması tavana yakın olmalıdır.

97-) Yangın yerinde kapalı alanlarda

patlamaya neden olan etkenler

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak

verilmiştir?

a)oksijen, basınç, yüksek ısı

b)duman, parlama, CO

c)yayılma, patlama, ısı

d)ısı, Co2, oksijen

e)parlama, yayılma, duman

98-) LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarında

yapılacak davranışlardan hangisi yanlıştır?

a)

havalandırılır.

b)

c)

kapatılır.

d)

e) Telsiz telefon gibi iletişim araçları

kullanılmaz.

99-) Bina yangınlarında nasıl hareket

edilmeli?

a)

b)

c)

d)

duyurularak panik yapmadan bina terk

edilmeli,

e)

100-) Yangın söndürme usullerinden olan

boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek

b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek

c) Yangını bölmelere ayırmak

d) Yanan cismi uzaklaştırmak

e) Yangını soğutarak söndürmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapı ve pencereler açılıp mekan Prizde takılı fişler çekilmez. Açık olan elektrik lambaları düğmeden Gaz kaçağı vanadan kapatılır. Bina hemen terk edilmeli, Üst katlara doğru kaçılmalı, Asansöre binerek terk edilmeli, Yangın çevredeki insanlara Balkondan atlayarak kaçılmalı

 

SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN

TEST BİTMİŞTİR.

CEVAPLARINIZI

KONTROL EDİNİZ

 

 

SİLAHLI ADAYLAR

SONRAKİ SAYFADAKİ

SİLAH SORULARINI

CEVAPLAYINIZ.

Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış Lastikle kaplanmış nesneler. Tahta kutu içerisine konmuş ve bol Nemli bezlerle sarılmış nesneler. Kalın branda ile ambalajlanmış

7-) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel

kolluk ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?

a)

güvenlik

amir

ve

işverenlerine

vermelidir.

 

b)

 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57783 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=