TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  32. NOLU TEMEL EĞİTİM SINAV SORULARI
 
 
      32. Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınav Soruları

1-) X- Ray cihazını kullanan personelin,
     cihazı kullanırken daha iyi bir netice
     alabilmesi için dikkat etmesi gereken
     hususlar hangileridir?
      1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en
      az 50 cm mesafe bulundurulmalı
    2)   Cihazın x- ışınları yayıp yaymadığını
      tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir.
    3)   Bagajları cihazın içine koyarken, geniş
    yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi
   sağlanmalıdır.
    4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin
   önünde veya arkasında beklemelidir.
     a) 1-2-4     b) 1-4           c) 1-2-3        
              d) 1-3    e) hepsi

  2-) Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun
  
  ve  özel güvenliğin ortak yetkilerindendir?

a) Yakalama ve zor kullanma yetkisi
b) Umuma açık istirahat ve eğlence yer-
lerinin denetlenmesi /kontrolü
c) Trafik tescil işlemleri
d) Teşhis yaptırma yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi
3-) Genel kolluk ile özel güvenliğin
arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi
olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil
çalışılmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun
yakalanmasında genel kolluk ve özel
güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı
gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri
4-) Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin
farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu
yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini
olumluya çevirmesi, iletişimin temel
becerilerinden hangisini kapsar?
a) Karşımızdakini dinlememek  
b) Kendini tanımayı   
c) Kendini açmayı
d) Kendini doğru ifade etmeyi   
e) Kendini başkasının yerine koymayı
 
5-) Karşımızdakine empatik tepki vermenin
iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dilimizi kullanarak-Yazılı olarak  
b) Otoritemizi kullanarak-Yazılı olarak
c) Beden dilimizi kullanarak-Sözlü olarak
d) Otoritemizi kullanarak-Sözlü olarak      
e) Hiçbiri 
 
6-) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı
ayrı konulardır. Bu durumda;
a) Anlamak Sempati, hak vermek Empatidir.
b) Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir.
c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak
vermek Empatidir.
d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak
vermek Sempatidir.
e) Hepsi yanlıştır.
7-) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için,
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak
için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda
boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya
vakit kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.
8-) Muhafaza altına alınan eşyanın
.................... gibi benzerlerinden ayırmaya
yeterli nitelikleri düzenlenen tutanakta
................... ve eşya ...................... şekilde
muhafaza edilir. Cümlede boş bırakılan
yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?
a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir –
bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez –
bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez –
bozulacak, değiştirilecek.
d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir –
bozulacak, değiştirilecek.
e) Marka, model – belirtilir – korunacak.

9-) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan
şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel Kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.


10-) Grubun ve üyelerin davranışlarının
kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Kalabalığın gücü  
b) Sosyal yığın  
c) Grup dinamiği  
d)Liderin gücü   
e)Grup çatışması

 11-) İnsanlar hayatları boyunca
kendilerindeki yetenekleri kullanacakları ve
doyuma ulaşacakları bir yer ararlar. Bu neden
gruba girmede davranış kaynaklarından
hangisiyle ifade edilir?
 
a) Kendini gerçekleştirmek
b) Bireyselleşmemiş kişilerin kendine
değer verilme ihtiyacı
c) Güçlü olma yada güçlü görünme
ihtiyacı
d) Yaşama arzusu ölüm korkusu
e) Hepsi
12-) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma
prensiplerinden değildir?
a) Korumalar VIP' in günlük mesaisine
kendilerini adapte etmeli
b) Silah kullanmak VIP' i korumak için son
çaredir
c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret
edilmeli
d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere
dikkat edilmeli
e) Koruma görevlisi ceketini
iliklememelidir
13-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiyi
küçük düşürmeye yönelik saldırıdır?
a) Silahlı saldırı
b) Yumurta atmak
c) Bıçakla saldırı
d) Tüfekle saldırı
e) Roketle saldırı
14-) Havale geçiren kişide hangisi yapılır?
a)Ağzı açılmaya çalışılır   
b)İçecek verilmeye çalışılır
c)Kendisine zarar vermesi engellenir
d)Suni solunum yaptırılmalıdır
e)Kolonya koklatılmalıdır
15-) Burun kanamasında ne yapılmaz?
a)Baş geriye kaldırılır   
b)Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır
c)İki parmakla burun kanatları sıkılır   
d)5 dk.da bir kanamanın durup durmadığı      
kontrol edilir.
e)Duruncaya kadar burun kanatları
sıkılmaya devam edilir
16-)Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
a)X-RAY cihazından geçirilmesi
b)Elle kişinin üzeri ve eşyalarının
aranması
c)Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d)El detektörü ile kişinin üzerine
tutulması
e)Hepsi 

 
17-)Adli arama sonunda kişi arama tutanağı
talep ederse ne yapılmalıdır?
a)Tutanak verilmez
b)Tutanak tanzim edilir kişiye verilemez
c)Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir
sureti kişiye verilir
d)İki nüsha tutanak düzenlenir kişiye
verilmez
e)Hiçbiri
18-)Önleme aramalarında elde edilen suç
unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a)El konulan şey ve yakalanan kişi
tutanakla görevli kolluğa teslim edilir
b)Sadece el konulan şey kolluk
kuvvetlerine teslim edilir
c)Elde edilen şey adli makamlara teslim
edilir
d)Hiçbir şey yapılmaz
e)Şahıs bölgeden uzaklaştırılır


19-)Özel güvenlik görevlisi, yetkisi ve görev
yerinde çocuklara ve beden veya akıl
hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz
bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman
müdahale edebilir?
a)Olayın vuku bulduğu anda
b)Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi
üzerine
c)Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi
verilir
d)Olayların sonuçlanması beklenir
e)Hiçbir durumda karışılmaz
20-)Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?
a)Karbondioksit.        b)Hidrojen
c)Azot                        d)Oksijen
e)Karbonmonoksit
21-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme
becerisi geliştirmenin yollarından biri
değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma
22-) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine
ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz
iris ve retina şekli gibi) kullanılarak girişçıkış

yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyometrik Cihazlar
b) Kapalı Devre Kimlik Belirleme
c) Görsel Kimlik Belirme
d) Kartlı Cihazlar
e) Detektörler

23-) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı, kural olarak arananla aynı
 
cinsiyetteki görevli yapar,
b) ÖGG nin suç şüphesi nedeniyle
şüphelinin konutunda arama yetkileri
yoktur,
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen
deliller geçersizdir,
d) Arama, yakalamaya neden olan suç
şüphesiyle orantılı olmalıdır,
e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası
aranmaz.
24-) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma
telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112        b) 110-155-112-156      
c) 110-155-177-156        d) 156-112-177-155
 e)156- 155-112-110
25-) CCTV sisteminin açılımı nedir?
a) Kapalı Devre Video Sistemi
b) Kapalı Devre Emniyet Sistemi
c) Kapalı Devre Kartlı Geçiş
d) Açık Devre Televizyon Sistemi
e) Kapalı Devre Televizyon Sistemi
26-)LPG tüplerinin konulabileceği yerin
özelliklerinden hangisi yanlıştır.?
a) LPG havada ağır olduğu için tüplerin
kaçak yapması durumunda gaz zeminde
toplanır zemin seviyesinden aşağı yerlere
dolu tüp konulmalıdır.
b)Tüplerin konulduğu zemin ıslak ve
rutubetli olmamalıdır. Ayrıca ateşe
dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
c)Özellikle kamu kurumlarından hastane,
okul, sinema, vb. topluma açık yerlerde
LPG tüpleri depolanmamalıdır.
d)Dolu tüplerin konulduğu yerin
bitişiğindeki binalarla, kapı ve pencere
vasıtasıyla da olsa irtibatı
bulunmamalıdır.
e)LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal
havalandırılması tavana yakın olmalıdır  
27-) “Ne söylediğimizden daha önemlisi,
nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde
hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati  b) Enformasyon
c) Beden dili        d) Yaşantı            
e) Öğrenme28-) Devriye görevine kural olarak nasıl
çıkılır?
 a)Üniformalı.
b) Sivil.
c)Teçhizatlı.
d)Üniformalı ve tam teçhizatlı.
e)Tek kişiyle.
29-) Aşağıdakilerden hangisi stresin
belirtileri arasında yoktur ?
a) Saldırganlık ve kayıtsızlık
b) Unutkanlık
c) Korkulu rüyalar görmek
d) Aile ile birlikte vakit geçirmek
e) Dinlenme ile geçmeyen yorgunluk
30-) İnsanların duygularını gösterdiği en
belirgin bölge neresidir?
a) Kaş            b) Ağız
c) Yüz            d) El               e) Ayak
31-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin
dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli  ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını
sağlamalıdır.
32-) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara
müdahalede dikkat edilmesi gereken
hususlardandır?
a) Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir.
b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa
bildirilir.
c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı
duyarlı olunur.
d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözetlenir.
e) Hepsi
33-) Aşağıdakilerden hangisi araştırma
ekibinde aranacak özelliklerden değildir?
a) Heyecanlı ve cesaretli olmak     
b) Araştırma gerektiren binaya veya tesise
aşina olmak
c) Soğukkanlı olmak                          
d) Talimatlara uymada istekli olmak
e) Düşüncesizce ve kontrolsüzce hareket
etmemek
34-) Kanunlara saygılı, lideri olmayan,
teşkilatlanmamış insanların tesadüfen bir
araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına
ne ad verilir?
a) Kalabalık     b) Grup        
c) Topluluk          d) Seyirci       
    e) Gösteri

 
35-) Ateşli silah kullanılan olaylarda
aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması
gereken tedbirlerden değildir?
 
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin
bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet
takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için
gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir
araya toplanır
36-) Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden
hangi türlü sağlanamaz?
a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini
önleyerek  dağıtmak
c) Kalabalık  önderlerini  toplamak
d) Topluluk özellikleri
kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını
engelleme
37-)Aşağıdakilerden hangisi yasadışı
toplulukların özelliklerinden değildir?
a) Yasa ve otoriteye olan saygı yitirilmiş
veya çok azaltılmıştır
b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya
gelmiştir yasalara saygılıdırlar
c) Kişilerde bireysel davranış olanağı
kalmamıştır
d) Örgütlenmiştir
e) Liderleri vardır
38-) Şüpheli bir paketin veya çantanın
görüldüğünde hareket tarzı için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?                          
a) Çevreden bu paketin veya çantanın
bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı
varmış gibi hareket edilir
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal
tenha bir yere nakli sağlanır
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

39-) Önemli kişiye saldırı halinde
aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Tüm korumalar saldırganın peşinden
koşmalıdır?
b) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale
getirmelidir
c) Korumalar gövdeleri ile koruma
sağlamalıdır
d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte
güvenli bir yere götürülmelidir
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın
arasında olmalıdır 

 
40-) Aşağıdakilerden hangisi koruma
hizmetlerinin özelliklerinden değildir.
a) Koruma hizmetleri gündüzleri
yapılmalıdır
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz
yapılmalıdır
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele
alınmalıdır
d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel
güvenlik güçleri ile koordineli olarak
yapılmalıdır
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken
rutin davranış alışkanlıklardan
kaçınılmalıdır
41-) “Koruma şekilleri korunan kişinin
.......................  göre belirlenmektedir.”   Boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?  
a) Yaşına
b) Medeni Durumuna
c) Çocuk Sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına
42-) Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım
yapılırken ne yapılmamalıdır?
a) Kişinin kontrolsüz yere düşmesi
engellenir.
b) Hava yolu açıklığı sağlanır.
c) Kişinin kilitlenen çenesi açılmaya
çalışılır.
d) Kriz kendi sürecini tamamlamaya
bırakılır.
e) Kişinin kendisine ve etrafa zarar
vermesi engellenir.
43-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım
olarak neler yapılabilir?
a)Zehir mümkün olduğunca
sulandırılmalıdır  
b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol
miktarda süt içirilmelidir
c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa
hasta kusturulmalıdır
d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna
gönderilmelidir
e)Hepsi
44-) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?
a)Yaralının bilinci açıksa  
b)Gazyağı içmiş ise
c)Fazla miktarda ilaç içmiş ise  
d)Hiçbiri
e)Hepsi


 
45-) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde
belirtilen idari cezaları özel güvenlik
görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine
vermeye kim yetkilidir?
 
a)İşveren
b)Çalıştığı kurum amiri
c)Emniyet Müdürü
d)Mahalli mülkî amiri
e)Hiçbiri
46-)Aşağıdaki yasaklardan hangisi Özel
Güvenlik Görevlileri için düşünülemez?
a)Grev yapma yasağı.
b)Ateşli silahını görev yeri dışına
çıkarma yasağı.
c)Yabancı bir eşle evlenme yasağı.
d)ÖGG kimlik kartını başkasına
kullandırma yasağı.
e)Silahını amaç dışı kullanma veya
başkasına silahını kullandırma yasağı.
47- Elektrik yangınlarında hangi söndürücü
sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
48-) Aşağıdakilerden hangi ifade 5188 sayılı
kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?  
a)Kanunda sayılan yetkiler sadece ÖGG
görevli oldukları süre içinde ve görev
alanlarında kullanabilirler.
b)Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını
gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili
genel kolluğa bildirilir
c)Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel
kolluğa teslim edilir
d)Özel güvenlik görevlileri silahlarını
görev alanı dışına çıkaramazlar
e)Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç
duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı
alabilir.
49-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin
faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını
sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk
derecelerinin tespitine yarar
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata
yarar
e) Hepsi 50-) ÖGG nin emanete aldığı eşyaları
sahibine veya kolluk görevlisine teslim
ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
b) Teslim-tesellüm tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Salıverme tutanağı
e) İhbar tutanağı
51-)Türkiye uyuşturucu kaçakçılığı yönünden
nasıl değerlendirilir?
a)Uyuşturucu üreten ülke
b)Uyuşturucu tüketen ülke
c)Uyuşturucu üreten ve tüketen ülke
d)Uyuşturucu kaçakçılığında transit ülke
e)Hepsi
52-) Akaryakıt yangınlarının en etkili
söndürme maddesi hangisidir?
a) Su           b) Kum             
c) Köpük           d) Karbondioksit
e) Hepsi
53-) Göreve başlayan özel güvenlik
görevlileri kaç gün içerisinde işveren
tarafından Valiliğe bildirilir?
a) 10 gün    b) 20 gün     c)30 gün    
d) 15 gün    e) 25 gün

54-) Yangın söndürme usullerinden olan
boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?  
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
55-) Eroin kullanımı aşağıdaki etkilerden
hangisini yapar?
a)Psikolojik etki      b)Sosyal etki
c)Fizyolojik etki     d)Sosyo-psikolojik etki
            e)Hiçbiri
56-) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye
yarayan öğelerdir
d) Karşıdakini anlamaktır
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan
cihazdır


57-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
başarısını arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt
konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler
kullanmak iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
58-)İyi bir dinleyici;
a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini
belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiçbiri
59-) Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk
hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
 
a) Polise  
b) Jandarmaya
c) Mülki amire  
d) Savcıya
e) Şirkete
60-) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap bulmalıdır?
a) Ne oldu, ne zaman oldu
b) Nerede oldu
c) Nasıl oldu, kimler karıştı
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı
e) Hepsi
61-) “Toplumsal olaylardaki güvenlik
görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve
yansız davranabilmelidirler” tanımı
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma
62-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde
belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı  
b) Kilo ve boy           
 c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet            
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler  
63-) Cop kullanılmak zorunda kalındığında
vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?  
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler 

 

64-) Aşağıdakilerden hangisi koruma
planında yer alır?
a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat
b) Kontrol noktası çalışmaları
c) Fiziki güvenlik tedbirleri
d) Nokta ve devriye hizmetleri  
e) Hepsi
 
65-)  Özel güvenlik görevlileri; genel
kolluğun olaya el koymasından itibaren
araştırma ve delil toplama faaliyetine;
a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi
yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam
eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan
yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı
olur.
66-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj
nasıl olmalıdır?
a)  Kısa, öz, anlaşılır  
b)  Ayrıntılı
c)  Yazılı
d)  Şifreli         
e)  Hiçbiri
67-)  Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı
VIP in ………ve………..üzerinde güvenli bir
alan oluşturarak önemli kişiye
yönelik…………..ortadan kaldırmak  veya
…………indirmektir. Cümlede boş bırakılan
yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / karşılama /
minimuma
e) Gideceği yer / güzergâh / riski /
minimuma  
68-)Panik halinde bulunan insanlarda
aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz
a)  İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli
bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini
kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c)  İlk hareket edeni ya da çoğunluğun
hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip
ederler.
d)  Can telaşıyla paniğe kapılanların insani
duyguları zayıflar.
e)  Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği
komutları dinlerler.

69-) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da
gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde
anlatmaması onun hangi özelliğidir?
 
a) Zeki olması            
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması           
d) Ketum olması    
e) Az konuşması
 
70-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın
genel nitelikleri arasında yer almaz?
a) İnsanların fiziki olarak bir yerde
bulunmaları veya oraya yakın olmaları.
b) Geçici olarak bir araya gelmeleri.
c) İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu.
d) Kamu güvenliğini bozmak için bir
araya gelmeleri
e) Nispeten denetimsiz, yada kendiliğinden
oluşan bir etkileşmedir.
71-)  Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi)
koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak  
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden
zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir
güzergâh seçimi
72-)5188 sayılı yasa ile öngörülen Özel
Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden
hangisine yetkilidir?
a) Koruma ve Güvenlik hizmetini yerine
getirecek personelin azami miktarını
belirlemeye.
b) Koruma ve Güvenlik hizmetinde
taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari
miktarını belirlemeye
c) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine
getirecek personelin asgari miktarını
belirlemeye
d) Talep olmasa da uygun görülen kamu
binalarının ÖG görevlilerince
korunmasına karar vermeye
e) Koruma ve güvenlik hizmeti verecek
şirketin Koruma planını onaylamaya
73-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
hizmetleri kapsamında, özel güvenlik
birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel
güvenlik eğitimi veren kurumları
denetlemeye yetkilidir?
a)  Milli Eğitim Bakanlığı
b) Emniyet Müdürlükleri
c) Jandarma Komutanlığı
d) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
e) Hepsi
 

 
74- Aşağıdakilerden hangi ifade özel
güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
a)  Adayların başarı puanının yeterli
sayılabilmesi için, bu iki puan
ortalamasının en az altmış, her iki kısım
puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan
adaylar, yeniden özel eğitim kursuna
devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini
takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan
sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni
verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye
puanlarını yükseltmek için çalışma
izinleri süresince seviye yükseltme
sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri
75-) Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile
bitiren ve Özel güvenlik görevlisi olarak kaç
yıl süreli ve kim tarafından çalışma izni
verilir?
a) Özel güvenlik şirketince 5 yıl süreli
b) İl Özel güvenlik Şubesince 5 yıl süreli
c) Özel güvenlik amirince 3 yıl süreli
d) Valilikçe 5 yıl süreli
e) Adli makamlarca 1 yıl süreli
76-) Ö.G.G‟nin sivil kıyafetle görev
yapmasına kim karar verir?
a) İl Özel Güvenlik Komisyonu
b) C.Savcısı  
c) Kaymakam
d) Emniyet Müdürü
e) Vali
77-) Kontrol noktasında eşyasını aratmak
istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır         
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin
verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi
78-) Zor kullanma taktiklerinden bazıları
aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında
son çare olmalıdır
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk
dağıtılmalıdır
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır
d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma,
toplanmayı önleme, suçluyu yakalama
olmalıdır
e) Ekiplerin düzeni bozulmamalıdır
 

79-) Patlaması bir harekete bağlı anahtar
sistemlerde ne yapılırsa bomba patlayabilir?  
a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca  
e) Hepsi
80-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı
yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde
parlama özelliğine sahip yanıcı madde
hangisidir?
a) Benzin         b) Mazot      
c) Gaz yağı                d) Karpit        
e) Fuel Oil
81-) Örgüt    içinde    en    fazla    rastlanılan   
çatışmalar
................ve..................çatışmalarıdır.
Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru
olarak tamamlar?
a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) insan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama
82-)Yakalama işleminden sonra yapılacak
tutanakta belirtilmesi gereken hususlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa
tutanağa yazılır.
b) Yakalama sebebi belirtilir
c) Elde edilen delillerden bahsedilir
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa
belirtilir
e)Hepsi
83-)  Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik
görevlisi hakim kararı olmadan görev
alanında bulunan konuta girebilir?
 
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi
boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut
içindekileri kurtarmak için
84-) Şüpheli bir araçta nelere dikkat
edilmelidir?
a) Kapılarında zorlama izi olup olmadığına
b) İçerisinde paket vb. malzemelerin olup
olmadığına
c) Etrafında veya içerisinde kablo ve bant
parçaları olup olmadığına
d) Tekerlek üzerinde bir şey olup olmadığına
e) Hepsi 

 
85-) Yangın söndürücünün binaya konulacak
cins ve miktarı konusunda aşağıdaki
kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı
86-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk
alan hastaya aşağıdakilerden hangisi
uygulanır?
a) Kusturulur                 
b) Tuzlu su içirilir  
c) Yoğurt yedirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir
87-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylardaki genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma           
b) İnisiyatif kullanma               
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma                                       
e) Caydırıcılık
88-)  VİP‟in araçla gideceği güzergâhı
üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz
olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da
değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi
89-) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım
hangisidir?  
a) Turnike uygulamak
b) Zehiri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile
yıkamak.
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya
çalışmak
90-)Delici karın yaralanmalarında organlar
dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden
hangisi uygulanır?  
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur.
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir
bezle örtülür.
c) Hasta / yaralı yarı yüzü koyun
pozisyonda yatırılır.
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı
önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik
dökülür.
91-) Özel Güvenlik Görevlilerine kimlik
kartları kim tarafından verilir?
 
a) Valilik                       
b) Bakanlık                      
c) Özel Güvenlik Eğitim Merkezi
d) Ticaret odası             
e) İl Emniyet Müdürlüğü
92-) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını
5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı
dışında kullanan veya Özel Güvenlik Kartını
başkasına kullandıran Özel Güvenlik
Görevlisine ne ceza verilir?
a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini
iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal
edilir  
e) Para cezası ve İhtar verilir
93-) Aşağıdakilerden hangisi Sedye ile taşıma
teknikleri için yanlıştır.
a)Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi
bir malzeme ile sarılmalıdır,
b) Düşmesini önlemek için sedyeye
bağlanmalıdır,
c)Başı gidiş yönüne  ters istikamette
olmalıdır,
d) Sedye daima yatay konumda
olmalıdır,
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki
ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye
başlamalıdır  
94-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir
ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına
karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine  
b) Polise
c) İşçi Sendikasına        
d) İş Mahkemesine
e) İşveren Sendikasına
95-)  Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa
göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45   b) 84       c) 90
 d) 100     e) 168
96-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi,
polise haber vermeden sabaha kadar tutan
özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
 
a) Alıkoyma  
b) Görevi ihmal
c) Görevi kötüye kullanma
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
e) Amirin emrine muhalefet 

 
97-) Acil durumlarda 112 acil ambulans
servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi
verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı   
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde
olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve
soyadı
98-) İlkyardımın ABC‟si aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hava yolunu açmak, solunumu
sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak,
ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber
vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması,
yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi
görevlilere teslim etmek
e) Hepsi
99-) El dedektörlerinin güvenilir bir ölçüm
yaptığı nasıl test edilir?
 a)   Plastik bir maddeye tutularak
b) Metal bir maddeye tutularak
 c)  Organik madde taşıyan bir cisme tutarak     
d) Ahşap bir maddeye tutarak
 e)Hiçbiri
100-) Aşağıdaki alınan önlemlerden hangileri
bir tesise yapılabilecek saldırıyı en az zararla
atlatılmasını sağlar?
           1) Tesisin sınırlarına duvar ve tel
örgüler çekilmeli
           2) Araç giriş çıkışını kontrol etmek
için otoparklar tesise en yakın yere
yapılmalıdır.
           3) Kapalı devre görüntüleme sistemi
kurmak.
        a) 2  b)1-2           c) 1-3
 d) Hiçbiri     e) hepsi 

 
 
SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN
TEST BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ
 
 
SİLAHLI ADAYLAR
SONRAKİ SAYFADAKİ
SİLAH SORULARINI
CEVAPLAYINIZ.
SİLAH BİLGİSİ SORULARI  
1-)Fişek yatağı nedir?
a) Şarjörde fişeklerin üzerine konduğu
 
parçadır
b)  Şarjör tüpüdür
c) Şarjörün kendisidir
d) Haznedir
e)Namlunun hemen gerisinde ateşlenmeyi
bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
2-)Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör
yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin
üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Şarjör Kapağı
c)  Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı
3-)Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a)   Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden
silah sökülemez
b)   Silah üzerindeki yaylar icabında
benzer yaylarla değiştirilir
c)   Silahı çizecek sert malzeme
kullanılmaz
d)   Silah gereğinden fazla sökülmez
e)   Sökme takma sırasında zorlama
yapılmaz
4-) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile
fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
5-) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını
gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi
dogrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır
b) Silahla vakit geçirilir
c) Silahla oynanmaz
d) Çekirdek yenilir
e) T.V. seyredilir  
 
6-) Rampa nerede bulunur?  

 
a) Şarjörde               
b)  Namlu ağzında
c)  Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde,
e)  Sürgü üzerinde 

 
7-)Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
c) Yeniden denemek gerekir
d) Bos kovan yerinden çıkmış olabilir
e) Horozu kurmak gerekir
8-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu
silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen   
b) Gez- arpacık
c) Namlu        
d) Sürgü                 
e) Şarjör
9-)Silah ile ilgili emniyet tedbirleri hakkında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Silahın her zaman dolu olabileceğini
kabul ederek hareket etmek
b) Namlunun daima emniyetli bir noktaya
çevrildiğinden emin olmak
c) En iyi atıcı atış emniyetine dikkat eden
atıcıdır
d) İhtiyaç olmayan durumlar hariç silah
fişek yatağına fişek sürülmeden taşınmalıdır
e) Hepsi
10-) „Tetik Emniyeti” ne manaya
gelmektedir?
a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe
dokunulsa bile düşmemesi anlamına
gelir
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe
dokunulduğunda horozun düşmesi
anlamına gelir
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur
d) Emniyet açık iken, tetik çekilmedikçe
düşme, çarpma veya horozun kurulu
durumdan kurtulup düşmesi ile
kendiliğinden ateş almaması durumudur
e) Hiçbiri
11-)Atış Sırasında fişek yatağında fişek
mevcut iken, tabanca ateş almamışsa
aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
a) Namlu hedeften ayrılmadan, en az 30
saniye beklenir. Şarjör çıkartılır. Fişek
dışarıya alınır
b) Namlu hedeften ayrılmadan,
beklemeye gerek yoktur. Fişek dışarıya
alınır
c) Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır
d) Atış olana kadar tekrar tekrar tetiğe
basılır
e ) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır

12-) Poligonda Atış yaparken silahın ateş
etmemesi veya tutukluk yapması durumunda
ne yapılır?  
 
a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite
çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına
götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz
atar  
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve
silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye
teslim ederek diğer talimatı bekler
13-)Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev
sırasında dikkat edilecek hususlardan birisi
değildir?
a) Belirgin bir tehlike yoksa mutlak
suretle silahın mermi yatağı boş
tutulmalıdır
b) Beklenen bir tehlike varsa silahın
mermi yatağı dolu ve emniyeti kapalı
olmalıdır
c) MP – 5 makinalı tabanca veya uzun
namlulu tüfek cinsinden silah
taşınıyorsa silahın namlusu yukarı doğru
tutulmalı
d) Silahın emniyet kilidi her durumda
açık ve silah ateşe hazır durumda
bulundurulmalıdır
e) Uyarı atışı, yapılan uyarıya
uyulmamışsa, havaya doğru
yapılmalıdır

14-) Aşağıdakilerden hangisi ateşli
silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tırnak emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabze emniyeti
e) Tetik emniyeti
15-)Fişek bittikten sonra kapak takımı geride
kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şarjör ağzında problem vardır
b) Gerdelde problem vardır
c) Tetik manivelasında problem vardır
d) Şarjör yayında problem vardır
e) Sürgü tutucusunda problem vardır
16-)Kapsül ateşlemiyorsa aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
a) İğne kırıktır
b İğne ucu kırıktır
c) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya
kırıktır
d) Fişek hatalıdır
e) Hepsi 

 
17-) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev
nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç
yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri
gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen
alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi
18-) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH”
aşağıdakilerden hangisidir?
a)  Ateşli silahlar
b)  Patlayıcı maddeler
c)  Saldırı ve savunmada kullanılmak
üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve
bereleyici alet
d)  Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu,
zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan
nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik
maddeler
e)  Hepsi
19-) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin
işlevlerinden biri değildir?  
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün
artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini
sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının
dışarıya atılmasını sağlar
20-) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik
tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi
parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa  
e) Tırnak
21-)Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış
yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet
noktaları dağınık
 22-) Çift göz ile nisan almanın faydaları
aşağıdaki sıklardan hangisinde tam olarak
verilmiştir?
 
a) Hedef istikametinin sağından veya
solundan herhangi bir saldırının fark
edilmesine olanak sağlar
b) Hedef olunması istenmeyen kişilerin atış
istikametine girmesi halinde bunun
görülmesine ve gerekli tedbirin
alınmasına olanak sağlar
c) a ve b sıklarının ikisine birden olanak
sağlar
d) Çift göz ile nisan almanın hiçbir faydası
yoktur
e) Çift göz ile nisan almanın
önemsenmeyecek kadar az bir faydası
vardır
23-)Atış esnasında aşağıdakilerden hangisi
dikkate alınmayabilir?
a) Gez ve arpacık net, hedef puslu
görülmelidir
b) Tetik normal ve düzgün bir hızla
artırarak sıkılmalıdır
c) Ayaklar bitişik olmalı ve öne
bakmalıdır
d) Atış sırasında nefesi de ayarlamak
gerekir
e) Kollar mümkün oldukça ileriye doğru
uzatılmalı ve dirsekten bükülme olmamalıdır
24-) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken
dikkat edilecek hususlardan değildir?
a)Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan
hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir
b)Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı
bir şekilde artan bir basınç olmalı ve
kesintisiz olarak devam etmelidir
c) Tetik işaret parmağının birinci
boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak
için dikkat edilmelidir
e) Nisan alındıktan sonra kısa süre içinde
atışın yapılması gerekir
25-)“Yarı Otomatik Tabancalar” ifadesinde
“Yarı Otomatik” olma özelliği ne anlama
gelmektedir?
a) Tetiğe bir kere basışta şarjörün
yarısının boşaltılması anlamındadır
b) Kendiliğinden dolduruş yapan
tabancaları ifade eder
c) Her atış için tetiğin ayrı ayrı çekilmesi
anlamındadır
d) Tetik bir kere çekildiğinde bırakmamak
kaydıyla şarjördeki tüm fişekler bitene
kadar atısın devam etmesidir
e) Hiçbiri

 

 
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ  

 1-) X- Ray cihazını kullanan personelin,
cihazı kullanırken daha iyi bir netice
alabilmesi için dikkat etmesi gereken
hususlar hangileridir?
    1) Kontrolü yapılan bagajlar arasında en
az 50 cm mesafe bulundurulmalı
    2)   Cihazın x- ışınları yayıp yaymadığını
tünelin içine elini sokarak kontrol edebilir.
    3)   Bagajları cihazın içine koyarken, geniş
yüzeylerinin bant ile temas ettirilmesi
sağlanmalıdır.
    4) Bagajın kontrolü yapılırken, tünelin
önünde veya arkasında beklemelidir.
 a) 1-2-4     b) 1-4           c) 1-2-3       
d) 1-3    e) hepsi
2-) Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun
 
ve özel güvenliğin ortak yetkilerindendir?

a) Yakalama ve zor kullanma yetkisi
b) Umuma açık istirahat ve eğlence yer-
lerinin denetlenmesi /kontrolü
c) Trafik tescil işlemleri
d) Teşhis yaptırma yetkisi
e) İstihbarat yapma yetkisi
3-) Genel kolluk ile özel güvenliğin
arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi
olmalıdır?
a) Suç ve suçlu takibinde müstakil
çalışılmalıdır
b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun
yakalanmasında genel kolluk ve özel
güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı
gizlenmelidir
d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir
e) Hiçbiri
4-) Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin
farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu
yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini
olumluya çevirmesi, iletişimin temel
becerilerinden hangisini kapsar?
a) Karşımızdakini dinlememek 
b) Kendini tanımayı  
c) Kendini açmayı
d) Kendini doğru ifade etmeyi  
e) Kendini başkasının yerine koymayı
 
5-) Karşımızdakine empatik tepki vermenin
iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dilimizi kullanarak-Yazılı olarak 
b) Otoritemizi kullanarak-Yazılı olarak
c) Beden dilimizi kullanarak-Sözlü olarak
d) Otoritemizi kullanarak-Sözlü olarak     
e) Hiçbiri 
 

 6-) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı
ayrı konulardır. Bu durumda;
a) Anlamak Sempati, hak vermek Empatidir.
b) Anlamak Empati, hak vermek Sempatidir.
c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak
vermek Empatidir.
d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak
vermek Sempatidir.
e) Hepsi yanlıştır.
7-) Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için,
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
a) Hayır dememizin haklılığını anlatmak
için çok çabalamalıyız.
b) Hayır derken baskı altında kaldığımızda
boyun eğmeliyiz.
c) Karşıdakinin duygularını anlamaya
vakit kaybetmemeliyiz.
d) İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz.
e) Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız.
8-) Muhafaza altına alınan eşyanın
.................... gibi benzerlerinden ayırmaya
yeterli nitelikleri düzenlenen tutanakta
................... ve eşya ...................... şekilde
muhafaza edilir. Cümlede boş bırakılan
yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?
a) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir –
bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
b) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez –
bozulmayacak, değiştirilmeyecek.
c) Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez –
bozulacak, değiştirilecek.
d) Cins, marka, model, ölçü – belirtilir –
bozulacak, değiştirilecek.
e) Marka, model – belirtilir – korunacak.

9-) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan
şahıslara nasıl davranır?
a) 24 saatin dolmasını bekler.
b) Derhal serbest bırakır
c) Bir odada veya araçta tutar.
d) Genel Kolluğa teslim eder.
e) Savcıya teslim eder.


10-) Grubun ve üyelerin davranışlarının
kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Kalabalığın gücü 
b) Sosyal yığın 
c) Grup dinamiği 
d)Liderin gücü  
e)Grup çatışması

 
11-) İnsanlar hayatları boyunca
kendilerindeki yetenekleri kullanacakları ve
doyuma ulaşacakları bir yer ararlar. Bu neden
gruba girmede davranış kaynaklarından
hangisiyle ifade edilir?
 
a) Kendini gerçekleştirmek
b) Bireyselleşmemiş kişilerin kendine
değer verilme ihtiyacı
c) Güçlü olma yada güçlü görünme
ihtiyacı
d) Yaşama arzusu ölüm korkusu
e) Hepsi
12-) Aşağıdakilerden hangisi temel koruma
prensiplerinden değildir?
a) Korumalar VIP' in günlük mesaisine
kendilerini adapte etmeli
b) Silah kullanmak VIP' i korumak için son
çaredir
c) Telsizle kodlu konuşmaya gayret
edilmeli
d) Kalabalıkta insanların bastıkları yere
dikkat edilmeli
e) Koruma görevlisi ceketini
iliklememelidir
13-) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişiyi
küçük düşürmeye yönelik saldırıdır?
a) Silahlı saldırı
b) Yumurta atmak
c) Bıçakla saldırı
d) Tüfekle saldırı
e) Roketle saldırı
14-) Havale geçiren kişide hangisi yapılır?
a)Ağzı açılmaya çalışılır  
b)İçecek verilmeye çalışılır
c)Kendisine zarar vermesi engellenir
d)Suni solunum yaptırılmalıdır
e)Kolonya koklatılmalıdır
15-) Burun kanamasında ne yapılmaz?
a)Baş geriye kaldırılır  
b)Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır
c)İki parmakla burun kanatları sıkılır  
d)5 dk.da bir kanamanın durup durmadığı     
kontrol edilir.
e)Duruncaya kadar burun kanatları
sıkılmaya devam edilir
16-)Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?
a)X-RAY cihazından geçirilmesi
b)Elle kişinin üzeri ve eşyalarının
aranması
c)Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi
d)El detektörü ile kişinin üzerine
tutulması
e)Hepsi 

 

 
17-)Adli arama sonunda kişi arama tutanağı
talep ederse ne yapılmalıdır?
a)Tutanak verilmez
b)Tutanak tanzim edilir kişiye verilemez
c)Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir
sureti kişiye verilir
d)İki nüsha tutanak düzenlenir kişiye
verilmez
e)Hiçbiri
18-)Önleme aramalarında elde edilen suç
unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?
a)El konulan şey ve yakalanan kişi
tutanakla görevli kolluğa teslim edilir
b)Sadece el konulan şey kolluk
kuvvetlerine teslim edilir
c)Elde edilen şey adli makamlara teslim
edilir
d)Hiçbir şey yapılmaz
e)Şahıs bölgeden uzaklaştırılır


19-)Özel güvenlik görevlisi, yetkisi ve görev
yerinde çocuklara ve beden veya akıl
hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz
bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman
müdahale edebilir?
a)Olayın vuku bulduğu anda
b)Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi
üzerine
c)Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi
verilir
d)Olayların sonuçlanması beklenir
e)Hiçbir durumda karışılmaz
20-)Aşağıdaki gazlardan hangisi “yakıcıdır”?
a)Karbondioksit.        b)Hidrojen
c)Azot                        d)Oksijen
e)Karbonmonoksit
21-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme
becerisi geliştirmenin yollarından biri
değildir?
a) Soru sorma
b) Hemen sonuç çıkarma
c) Göz teması kurma
d) Dinlediğinizi belli etme
e) Not alma
22-) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine
ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz
iris ve retina şekli gibi) kullanılarak girişçıkış

yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biyometrik Cihazlar
b) Kapalı Devre Kimlik Belirleme
c) Görsel Kimlik Belirme
d) Kartlı Cihazlar
e) Detektörler

23-) Hangisi arama kurallarından değildir?
a) Aramayı, kural olarak arananla aynı
 
cinsiyetteki görevli yapar,
b) ÖGG nin suç şüphesi nedeniyle
şüphelinin konutunda arama yetkileri
yoktur,
c) Hukuka aykırı aramada elde edilen
deliller geçersizdir,
d) Arama, yakalamaya neden olan suç
şüphesiyle orantılı olmalıdır,
e) Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası
aranmaz.
24-) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma
telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
a) 156-187-155-112        b) 110-155-112-156     
c) 110-155-177-156        d) 156-112-177-155
 e)156- 155-112-110
25-) CCTV sisteminin açılımı nedir?
a) Kapalı Devre Video Sistemi
b) Kapalı Devre Emniyet Sistemi
c) Kapalı Devre Kartlı Geçiş
d) Açık Devre Televizyon Sistemi
e) Kapalı Devre Televizyon Sistemi
26-)LPG tüplerinin konulabileceği yerin
özelliklerinden hangisi yanlıştır.?
a) LPG havada ağır olduğu için tüplerin
kaçak yapması durumunda gaz zeminde
toplanır zemin seviyesinden aşağı yerlere
dolu tüp konulmalıdır.
b)Tüplerin konulduğu zemin ıslak ve
rutubetli olmamalıdır. Ayrıca ateşe
dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.
c)Özellikle kamu kurumlarından hastane,
okul, sinema, vb. topluma açık yerlerde
LPG tüpleri depolanmamalıdır.
d)Dolu tüplerin konulduğu yerin
bitişiğindeki binalarla, kapı ve pencere
vasıtasıyla da olsa irtibatı
bulunmamalıdır.
e)LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal
havalandırılması tavana yakın olmalıdır 
27-) “Ne söylediğimizden daha önemlisi,
nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde
hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?
a) Empati  b) Enformasyon
c) Beden dili        d) Yaşantı           
e) Öğrenme28-) Devriye görevine kural olarak nasıl
çıkılır?
 a)Üniformalı.
b) Sivil.
c)Teçhizatlı.
d)Üniformalı ve tam teçhizatlı.
e)Tek kişiyle.
29-) Aşağıdakilerden hangisi stresin
belirtileri arasında yoktur ?
a) Saldırganlık ve kayıtsızlık
b) Unutkanlık
c) Korkulu rüyalar görmek
d) Aile ile birlikte vakit geçirmek
e) Dinlenme ile geçmeyen yorgunluk
30-) İnsanların duygularını gösterdiği en
belirgin bölge neresidir?
a) Kaş            b) Ağız
c) Yüz            d) El               e) Ayak
31-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin
dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?
a) Yüksek seviyede görünür olmalıdır.
b) Görev bölgesini iyi tanımalıdır.
c) Sistemli  ve devamlı olmalıdır.
d) Suç sonrası müdahaleye hazır olmalıdır.
e) Vatandaşların desteğini ve katılımını
sağlamalıdır.
32-) Aşağıdakilerden hangisi ağır suçlara
müdahalede dikkat edilmesi gereken
hususlardandır?
a) Olay tam olarak tanımlanıp belirlenir.
b) Vakit geçirmeden durum genel kolluğa
bildirilir.
c) Şüpheli veya kaçan araç ve kişilere karşı
duyarlı olunur.
d) Mümkün olan bütün çıkışlar gözetlenir.
e) Hepsi
33-) Aşağıdakilerden hangisi araştırma
ekibinde aranacak özelliklerden değildir?
a) Heyecanlı ve cesaretli olmak    
b) Araştırma gerektiren binaya veya tesise
aşina olmak
c) Soğukkanlı olmak                         
d) Talimatlara uymada istekli olmak
e) Düşüncesizce ve kontrolsüzce hareket
etmemek
34-) Kanunlara saygılı, lideri olmayan,
teşkilatlanmamış insanların tesadüfen bir
araya gelmeleri ile oluşan insan yığınlarına
ne ad verilir?
a) Kalabalık     b) Grup       
c) Topluluk          d) Seyirci      
    e) Gösteri

 
35-) Ateşli silah kullanılan olaylarda
aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması
gereken tedbirlerden değildir?
 
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin
bulunduğu elbise yeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet
takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için
gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir
araya toplanır
36-) Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden
hangi türlü sağlanamaz?
a) Küçük birimlere bölerek dağıtmak
b) Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini
önleyerek  dağıtmak
c) Kalabalık  önderlerini  toplamak
d) Topluluk özellikleri
kazanmalarından önce dağıtmak
e) Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını
engelleme
37-)Aşağıdakilerden hangisi yasadışı
toplulukların özelliklerinden değildir?
a) Yasa ve otoriteye olan saygı yitirilmiş
veya çok azaltılmıştır
b) Düğün veya nişan amacıyla bir araya
gelmiştir yasalara saygılıdırlar
c) Kişilerde bireysel davranış olanağı
kalmamıştır
d) Örgütlenmiştir
e) Liderleri vardır
38-) Şüpheli bir paketin veya çantanın
görüldüğünde hareket tarzı için
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?                         
a) Çevreden bu paketin veya çantanın
bırakıldığını gören araştırılır
b) Çevreden sahibi araştırılır
c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı
varmış gibi hareket edilir
d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal
tenha bir yere nakli sağlanır
e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

39-) Önemli kişiye saldırı halinde
aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Tüm korumalar saldırganın peşinden
koşmalıdır?
b) Saldırganı en yakınındaki kişi etkisiz hale
getirmelidir
c) Korumalar gövdeleri ile koruma
sağlamalıdır
d) Korunan kişi tüm koruma ekibiyle birlikte
güvenli bir yere götürülmelidir
e) Koruma amiri korunan kişi ile saldırganın
arasında olmalıdır 

 
40-) Aşağıdakilerden hangisi koruma
hizmetlerinin özelliklerinden değildir.
a) Koruma hizmetleri gündüzleri
yapılmalıdır
b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz
yapılmalıdır
c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele
alınmalıdır
d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel
güvenlik güçleri ile koordineli olarak
yapılmalıdır
e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken
rutin davranış alışkanlıklardan
kaçınılmalıdır
41-) “Koruma şekilleri korunan kişinin
.......................  göre belirlenmektedir.”   Boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir? 
a) Yaşına
b) Medeni Durumuna
c) Çocuk Sayısına
d) Tehdit seviyesine
e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına
42-) Sara krizi geçiren bir kişiye ilkyardım
yapılırken ne yapılmamalıdır?
a) Kişinin kontrolsüz yere düşmesi
engellenir.
b) Hava yolu açıklığı sağlanır.
c) Kişinin kilitlenen çenesi açılmaya
çalışılır.
d) Kriz kendi sürecini tamamlamaya
bırakılır.
e) Kişinin kendisine ve etrafa zarar
vermesi engellenir.
43-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım
olarak neler yapılabilir?
a)Zehir mümkün olduğunca
sulandırılmalıdır 
b)Sulandırmak amacıyla hastaya bol
miktarda süt içirilmelidir
c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa
hasta kusturulmalıdır
d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna
gönderilmelidir
e)Hepsi
44-) Hangi durumda kusturma tehlikelidir?
a)Yaralının bilinci açıksa 
b)Gazyağı içmiş ise
c)Fazla miktarda ilaç içmiş ise 
d)Hiçbiri
e)Hepsi


 45-) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde
belirtilen idari cezaları özel güvenlik
görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine
vermeye kim yetkilidir?
 
a)İşveren
b)Çalıştığı kurum amiri
c)Emniyet Müdürü
d)Mahalli mülkî amiri
e)Hiçbiri
46-)Aşağıdaki yasaklardan hangisi Özel
Güvenlik Görevlileri için düşünülemez?
a)Grev yapma yasağı.
b)Ateşli silahını görev yeri dışına
çıkarma yasağı.
c)Yabancı bir eşle evlenme yasağı.
d)ÖGG kimlik kartını başkasına
kullandırma yasağı.
e)Silahını amaç dışı kullanma veya
başkasına silahını kullandırma yasağı.
47- Elektrik yangınlarında hangi söndürücü
sistem kullanılır?
a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir
b) Köpükle söndürülür
c) Su ile söndürülür
d) Karbondioksit ile söndürülür
e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür
48-) Aşağıdakilerden hangi ifade 5188 sayılı
kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir? 
a)Kanunda sayılan yetkiler sadece ÖGG
görevli oldukları süre içinde ve görev
alanlarında kullanabilirler.
b)Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını
gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili
genel kolluğa bildirilir
c)Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel
kolluğa teslim edilir
d)Özel güvenlik görevlileri silahlarını
görev alanı dışına çıkaramazlar
e)Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç
duydukları her türlü ateşli silah ve teçhizatı
alabilir.
49-) Aşağıdakilerden hangisi delillerin
faydalarındandır?
a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar
b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını
sağlar
c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk
derecelerinin tespitine yarar
d) Suç şüphelisinin masumiyetini ispata
yarar
e) Hepsi


 
50-) ÖGG nin emanete aldığı eşyaları
sahibine veya kolluk görevlisine teslim
ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tebliğ-tebellüğ tutanağı
b) Teslim-tesellüm tutanağı
c) El koyma tutanağı
d) Salıverme tutanağı
e) İhbar tutanağı
51-)Türkiye uyuşturucu kaçakçılığı yönünden
nasıl değerlendirilir?
a)Uyuşturucu üreten ülke
b)Uyuşturucu tüketen ülke
c)Uyuşturucu üreten ve tüketen ülke
d)Uyuşturucu kaçakçılığında transit ülke
e)Hepsi
52-) Akaryakıt yangınlarının en etkili
söndürme maddesi hangisidir?
a) Su           b) Kum            
c) Köpük           d) Karbondioksit
e) Hepsi
53-) Göreve başlayan özel güvenlik
görevlileri kaç gün içerisinde işveren
tarafından Valiliğe bildirilir?
a) 10 gün    b) 20 gün     c)30 gün   
d) 15 gün    e) 25 gün

54-) Yangın söndürme usullerinden olan
boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden
hangisidir? 
a) Yangına su ile müdahale etmek
b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek
c) Yangını bölmelere ayırmak
d) Yanan cismi uzaklaştırmak
e) Yangını soğutarak söndürmek
55-) Eroin kullanımı aşağıdaki etkilerden
hangisini yapar?
a)Psikolojik etki      b)Sosyal etki
c)Fizyolojik etki     d)Sosyo-psikolojik etki
            e)Hiçbiri
56-) İletişimde araç nedir?
a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir
b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir
c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye
yarayan öğelerdir
d) Karşıdakini anlamaktır
e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan
cihazdır 57-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin
başarısını arttırır?
a) Karmaşık uzun cümleler
b) Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt
konuya girmek
c) Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler
kullanmak iletişimin başarısını arttırır
d) Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak
e) Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
58-)İyi bir dinleyici;
a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini
belli eder
b) Başka şeylerle ilgilenir
c) Sürekli telefonla konuşur
d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar
e) Hiçbiri
59-) Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk
hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
 
a) Polise 
b) Jandarmaya
c) Mülki amire 
d) Savcıya
e) Şirkete
60-) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap bulmalıdır?
a) Ne oldu, ne zaman oldu
b) Nerede oldu
c) Nasıl oldu, kimler karıştı
d) Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı
e) Hepsi
61-) “Toplumsal olaylardaki güvenlik
görevlileri duygularına hâkim olabilmeli ve
yansız davranabilmelidirler” tanımı
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Şefkatli olma
e) Eşit davranma
62-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde
belirtilecek özelliklerden değildir?
a) Yüz yapısı 
b) Kilo ve boy          
 c) Görülebilir yara izleri
d) Cinsiyet           
e) Soyut ve yuvarlak ifadeler 
63-) Cop kullanılmak zorunda kalındığında
vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır? 
a) Kafa ve boyun
b) Eklem yerleri
c) Kol ve bacakların etli kısımları
d) Karın ve kasıklar
e) Göğüsler 

 
64-) Aşağıdakilerden hangisi koruma
planında yer alır?
a) Kolluk kuvvetleri ile irtibat
b) Kontrol noktası çalışmaları
c) Fiziki güvenlik tedbirleri
d) Nokta ve devriye hizmetleri 
e) Hepsi
 
65-)  Özel güvenlik görevlileri; genel
kolluğun olaya el koymasından itibaren
araştırma ve delil toplama faaliyetine;
a) son verir.
b) genel kolluğun talebi halinde dahi
yardımcı olamaz.
c) genel kolluğun talebi olmasa da devam
eder.
d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan
yardımcı olamaz.
e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı
olur.
66-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj
nasıl olmalıdır?
a)  Kısa, öz, anlaşılır 
b)  Ayrıntılı
c)  Yazılı
d)  Şifreli        
e)  Hiçbiri
67-)  Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı
VIP in ………ve………..üzerinde güvenli bir
alan oluşturarak önemli kişiye
yönelik…………..ortadan kaldırmak  veya
…………indirmektir. Cümlede boş bırakılan
yerleri hangi şık doğru olarak tamamlar?
a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma
b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma
c) Mekân / yol / riski / maksimuma
d) Gideceği yer / güzergâh / karşılama /
minimuma
e) Gideceği yer / güzergâh / riski /
minimuma 
68-)Panik halinde bulunan insanlarda
aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz
a)  İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli
bir yere kaçmaya çalışırlar.
b) Muhakeme yeteneklerini
kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar.
c)  İlk hareket edeni ya da çoğunluğun
hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip
ederler.
d)  Can telaşıyla paniğe kapılanların insani
duyguları zayıflar.
e)  Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği
komutları dinlerler.
69-) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da
gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde
anlatmaması onun hangi özelliğidir?
 
a) Zeki olması           
b) Çalışkan olması
c) Pratik olması          
d) Ketum olması   
e) Az konuşması
 
70-) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın
genel nitelikleri arasında yer almaz?
a) İnsanların fiziki olarak bir yerde
bulunmaları veya oraya yakın olmaları.
b) Geçici olarak bir araya gelmeleri.
c) İş bölümü ve statü düzeninin yokluğu.
d) Kamu güvenliğini bozmak için bir
araya gelmeleri
e) Nispeten denetimsiz, yada kendiliğinden
oluşan bir etkileşmedir.
71-)  Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi)
koruma görevinin dört aşamasından değildir?
a) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak 
b) Muhtemel tehlikenin varlığı
c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak
d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek
e) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden
zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir
güzergâh seçimi
72-)5188 sayılı yasa ile öngörülen Özel
Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden
hangisine yetkilidir?
a) Koruma ve Güvenlik hizmetini yerine
getirecek personelin azami miktarını
belirlemeye.
b) Koruma ve Güvenlik hizmetinde
taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari
miktarını belirlemeye
c) Koruma ve güvenlik hizmetini yerine
getirecek personelin asgari miktarını
belirlemeye
d) Talep olmasa da uygun görülen kamu
binalarının ÖG görevlilerince
korunmasına karar vermeye
e) Koruma ve güvenlik hizmeti verecek
şirketin Koruma planını onaylamaya
73-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik
hizmetleri kapsamında, özel güvenlik
birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel
güvenlik eğitimi veren kurumları
denetlemeye yetkilidir?
a)  Milli Eğitim Bakanlığı
b) Emniyet Müdürlükleri
c) Jandarma Komutanlığı
d) İçişleri Bakanlığı ve valilikler
e) Hepsi
 

 
7
74- Aşağıdakilerden hangi ifade özel
güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?
a)  Adayların başarı puanının yeterli
sayılabilmesi için, bu iki puan
ortalamasının en az altmış, her iki kısım
puanının ise en az elli olması şartı aranır.
b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan
adaylar, yeniden özel eğitim kursuna
devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini
takip eden üç sınava daha katılabilir.
c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan
sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni
verilmez.
d) Özel güvenlik görevlileri seviye
puanlarını yükseltmek için çalışma
izinleri süresince seviye yükseltme
sınavlarına girebilirler.
e) Hiçbiri
75-) Özel güvenlik temel eğitimini başarı ile
bitiren ve Özel güvenlik görevlisi olarak kaç
yıl süreli ve kim tarafından çalışma izni
verilir?
a) Özel güvenlik şirketince 5 yıl süreli
b) İl Özel güvenlik Şubesince 5 yıl süreli
c) Özel güvenlik amirince 3 yıl süreli
d) Valilikçe 5 yıl süreli
e) Adli makamlarca 1 yıl süreli
76-) Ö.G.G‟nin sivil kıyafetle görev
yapmasına kim karar verir?
a) İl Özel Güvenlik Komisyonu
b) C.Savcısı 
c) Kaymakam
d) Emniyet Müdürü
e) Vali
77-) Kontrol noktasında eşyasını aratmak
istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır        
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin
verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi
78-) Zor kullanma taktiklerinden bazıları
aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a) Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında
son çare olmalıdır
b) İhtara gerek kalmaksızın topluluk
dağıtılmalıdır
c) Bölge müdahaleye uygun olmalıdır
d) Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma,
toplanmayı önleme, suçluyu yakalama
olmalıdır
e) Ekiplerin düzeni bozulmamalıdır
 
79-) Patlaması bir harekete bağlı anahtar
sistemlerde ne yapılırsa bomba patlayabilir? 
a) Açınca
b) Sallayınca
c) Yerinden kaldırınca
d) Üzerine ışık tutunca 
e) Hepsi
80-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı
yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde
parlama özelliğine sahip yanıcı madde
hangisidir?
a) Benzin         b) Mazot     
c) Gaz yağı                d) Karpit       
e) Fuel Oil
81-) Örgüt    içinde    en    fazla    rastlanılan  
çatışmalar
................ve..................çatışmalarıdır.
Cümlede boş bırakılan yerleri hangi şık doğru
olarak tamamlar?
a) Rol çatışmaları / ast üst ilişkileri
b) Otorite hiyerarşisi / ortak amaç
c) Örgüt / iş bölümü
d) insan faaliyetleri / koordinasyon
e) Amir / algılama
82-)Yakalama işleminden sonra yapılacak
tutanakta belirtilmesi gereken hususlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa
tutanağa yazılır.
b) Yakalama sebebi belirtilir
c) Elde edilen delillerden bahsedilir
d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa
belirtilir
e)Hepsi
83-)  Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik
görevlisi hakim kararı olmadan görev
alanında bulunan konuta girebilir?
 
a) Karı koca tartışmasında
b) Kaçan bir şüphelinin takibinde
c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,
d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi
boşaltmak için
e) Deprem nedeniyle hasar gören konut
içindekileri kurtarmak için
84-) Şüpheli bir araçta nelere dikkat
edilmelidir?
a) Kapılarında zorlama izi olup olmadığına
b) İçerisinde paket vb. malzemelerin olup
olmadığına
c) Etrafında veya içerisinde kablo ve bant
parçaları olup olmadığına
d) Tekerlek üzerinde bir şey olup olmadığına
e) Hepsi 

 
85-) Yangın söndürücünün binaya konulacak
cins ve miktarı konusunda aşağıdaki
kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı
86-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk
alan hastaya aşağıdakilerden hangisi
uygulanır?
a) Kusturulur                
b) Tuzlu su içirilir 
c) Yoğurt yedirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir
87-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal
olaylardaki genel prensiplerden değildir?
a) Organizatörlerle diyalog kurma          
b) İnisiyatif kullanma              
c) İkna edici ve inandırıcı olma
d) Cop kullanma                                      
e) Caydırıcılık
88-)  VİP‟in araçla gideceği güzergâhı
üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz
olarak giyinmiş kişiler
b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da
değiştirildiği bariz plakalı araçlar
c) Arıza yapmış araçlar
d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları
e) Hepsi
89-) Yabani hayvan ısırığında ilk yardım
hangisidir? 
a) Turnike uygulamak
b) Zehiri emmek
c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek
d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile
yıkamak.
e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya
çalışmak
90-)Delici karın yaralanmalarında organlar
dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden
hangisi uygulanır? 
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur.
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir
bezle örtülür.
c) Hasta / yaralı yarı yüzü koyun
pozisyonda yatırılır.
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı
önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik
dökülür.
91-) Özel Güvenlik Görevlilerine kimlik
kartları kim tarafından verilir?
 
a) Valilik                      
b) Bakanlık                     
c) Özel Güvenlik Eğitim Merkezi
d) Ticaret odası            
e) İl Emniyet Müdürlüğü
92-) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını
5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı
dışında kullanan veya Özel Güvenlik Kartını
başkasına kullandıran Özel Güvenlik
Görevlisine ne ceza verilir?
a) Hapis ve idari para cezası verilir
b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir
c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini
iptal edilir
d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal
edilir 
e) Para cezası ve İhtar verilir
93-) Aşağıdakilerden hangisi Sedye ile taşıma
teknikleri için yanlıştır.
a)Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi
bir malzeme ile sarılmalıdır,
b) Düşmesini önlemek için sedyeye
bağlanmalıdır,
c)Başı gidiş yönüne  ters istikamette
olmalıdır,
d) Sedye daima yatay konumda
olmalıdır,
e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki
ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye
başlamalıdır 
94-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir
ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına
karşı nereye başvurabilir?
a) İdare Mahkemesine 
b) Polise
c) İşçi Sendikasına       
d) İş Mahkemesine
e) İşveren Sendikasına
95-)  Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa
göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
a) 45   b) 84       c) 90
 d) 100     e) 168
96-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi,
polise haber vermeden sabaha kadar tutan
özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
 
a) Alıkoyma 
b) Görevi ihmal
c) Görevi kötüye kullanma
d) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
e) Amirin emrine muhalefet 

 
97-) Acil durumlarda 112 acil ambulans
servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi
verilmesi gereken bilgilerden değildir?
a) Olay ve yaralı sayısı  
b) Adresin bilinen noktalardan tarifi
c) Kaza karayolunda ise hangi yönde
olduğu
d) Yaralıların kimlik bilgileri
e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve
soyadı
98-) İlkyardımın ABC‟si aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hava yolunu açmak, solunumu
sağlamak, dolaşımı sağlamak
b) Su vermek, kanamasını durdurmak,
ambulans çağırmak
c) Uygun pozisyon vermek, polise haber
vermek, üzerini örtmek
d) Yaralının dış etkenlerden korunması,
yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi
görevlilere teslim etmek
e) Hepsi
99-) El dedektörlerinin güvenilir bir ölçüm
yaptığı nasıl test edilir?
 a)   Plastik bir maddeye tutularak
b) Metal bir maddeye tutularak
 c)  Organik madde taşıyan bir cisme tutarak    
d) Ahşap bir maddeye tutarak
 e)Hiçbiri
100-) Aşağıdaki alınan önlemlerden hangileri
bir tesise yapılabilecek saldırıyı en az zararla
atlatılmasını sağlar?
           1) Tesisin sınırlarına duvar ve tel
örgüler çekilmeli
           2) Araç giriş çıkışını kontrol etmek
için otoparklar tesise en yakın yere
yapılmalıdır.
           3) Kapalı devre görüntüleme sistemi
kurmak.
        a) 2  b)1-2           c) 1-3
 d) Hiçbiri     e) hepsi 

 
 
SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN
TEST BİTMİŞTİR.
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ
 
 
SİLAHLI ADAYLAR
SONRAKİ SAYFADAKİ
SİLAH SORULARINI
CEVAPLAYINIZ.
SİLAH BİLGİSİ SORULARI 
1-)Fişek yatağı nedir?
a) Şarjörde fişeklerin üzerine konduğu
 
parçadır
b)  Şarjör tüpüdür
c) Şarjörün kendisidir
d) Haznedir
e)Namlunun hemen gerisinde ateşlenmeyi
bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir
2-)Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör
yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin
üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Rampa
b) Şarjör Kapağı
c)  Gerdel
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı
3-)Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
a)   Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden
silah sökülemez
b)   Silah üzerindeki yaylar icabında
benzer yaylarla değiştirilir
c)   Silahı çizecek sert malzeme
kullanılmaz
d)   Silah gereğinden fazla sökülmez
e)   Sökme takma sırasında zorlama
yapılmaz
4-) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile
fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
5-) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını
gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi
dogrudur?
a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır
b) Silahla vakit geçirilir
c) Silahla oynanmaz
d) Çekirdek yenilir
e) T.V. seyredilir 
 
6-) Rampa nerede bulunur? 

 
a) Şarjörde              
b)  Namlu ağzında
c)  Horozun altında
d) Fişek yatağı gerisinde,
e)  Sürgü üzerinde 

 
7-)Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tetiği çekmek gerekir
b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
c) Yeniden denemek gerekir
d) Bos kovan yerinden çıkmış olabilir
e) Horozu kurmak gerekir
8-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu
silahların parçalarından değildir?
a) Alev gizleyen  
b) Gez- arpacık
c) Namlu       
d) Sürgü                
e) Şarjör
9-)Silah ile ilgili emniyet tedbirleri hakkında
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Silahın her zaman dolu olabileceğini
kabul ederek hareket etmek
b) Namlunun daima emniyetli bir noktaya
çevrildiğinden emin olmak
c) En iyi atıcı atış emniyetine dikkat eden
atıcıdır
d) İhtiyaç olmayan durumlar hariç silah
fişek yatağına fişek sürülmeden taşınmalıdır
e) Hepsi
10-) „Tetik Emniyeti” ne manaya
gelmektedir?
a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe
dokunulsa bile düşmemesi anlamına
gelir
b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe
dokunulduğunda horozun düşmesi
anlamına gelir
c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur
d) Emniyet açık iken, tetik çekilmedikçe
düşme, çarpma veya horozun kurulu
durumdan kurtulup düşmesi ile
kendiliğinden ateş almaması durumudur
e) Hiçbiri
11-)Atış Sırasında fişek yatağında fişek
mevcut iken, tabanca ateş almamışsa
aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 
a) Namlu hedeften ayrılmadan, en az 30
saniye beklenir. Şarjör çıkartılır. Fişek
dışarıya alınır
b) Namlu hedeften ayrılmadan,
beklemeye gerek yoktur. Fişek dışarıya
alınır
c) Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır
d) Atış olana kadar tekrar tekrar tetiğe
basılır
e ) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır
12-) Poligonda Atış yaparken silahın ateş
etmemesi veya tutukluk yapması durumunda
ne yapılır? 
 
a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite
çalışır
b) Atıcı, silahı söker
c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına
götürür
d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz
atar 
e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve
silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye
teslim ederek diğer talimatı bekler
13-)Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev
sırasında dikkat edilecek hususlardan birisi
değildir?
a) Belirgin bir tehlike yoksa mutlak
suretle silahın mermi yatağı boş
tutulmalıdır
b) Beklenen bir tehlike varsa silahın
mermi yatağı dolu ve emniyeti kapalı
olmalıdır
c) MP – 5 makinalı tabanca veya uzun
namlulu tüfek cinsinden silah
taşınıyorsa silahın namlusu yukarı doğru
tutulmalı
d) Silahın emniyet kilidi her durumda
açık ve silah ateşe hazır durumda
bulundurulmalıdır
e) Uyarı atışı, yapılan uyarıya
uyulmamışsa, havaya doğru
yapılmalıdır

14-) Aşağıdakilerden hangisi ateşli
silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?
a) Horoz emniyeti
b) Tırnak emniyeti
c) Mandal emniyeti
d) Kabze emniyeti
e) Tetik emniyeti
15-)Fişek bittikten sonra kapak takımı geride
kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Şarjör ağzında problem vardır
b) Gerdelde problem vardır
c) Tetik manivelasında problem vardır
d) Şarjör yayında problem vardır
e) Sürgü tutucusunda problem vardır
16-)Kapsül ateşlemiyorsa aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
a) İğne kırıktır
b İğne ucu kırıktır
c) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya
kırıktır
d) Fişek hatalıdır
e) Hepsi 

 
17-) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev
nedir?
a) Barut gazının çekirdeğe basınç
yapmasını sağlar
b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri
gitmesini sağlar
c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar
d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen
alevin baruta intikal etmesini sağlar
e) Hepsi
18-) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH”
aşağıdakilerden hangisidir?
a)  Ateşli silahlar
b)  Patlayıcı maddeler
c)  Saldırı ve savunmada kullanılmak
üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve
bereleyici alet
d)  Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu,
zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan
nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik
maddeler
e)  Hepsi
19-) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin
işlevlerinden biri değildir? 
a) Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
b) Merminin delme ve tahrip gücünün
artmasını sağlar
c) Merminin takla atmadan ilerlemesini
sağlar
d) Merminin azami mesafesini artırır
e) Ateşleme sonrası fişek kovanının
dışarıya atılmasını sağlar
20-) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik
tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi
parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa 
e) Tırnak
21-)Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış
yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Gruplaşma sol yukardadır
b) Gruplaşma sağ yukardadır
c) Gruplaşma sol aşağıdadır
d) Gruplaşma sağ aşağıdadır
e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet
noktaları dağınık
22-) Çift göz ile nisan almanın faydaları
aşağıdaki sıklardan hangisinde tam olarak
verilmiştir?
 
a) Hedef istikametinin sağından veya
solundan herhangi bir saldırının fark
edilmesine olanak sağlar
b) Hedef olunması istenmeyen kişilerin atış
istikametine girmesi halinde bunun
görülmesine ve gerekli tedbirin
alınmasına olanak sağlar
c) a ve b sıklarının ikisine birden olanak
sağlar
d) Çift göz ile nisan almanın hiçbir faydası
yoktur
e) Çift göz ile nisan almanın
önemsenmeyecek kadar az bir faydası
vardır
23-)Atış esnasında aşağıdakilerden hangisi
dikkate alınmayabilir?
a) Gez ve arpacık net, hedef puslu
görülmelidir
b) Tetik normal ve düzgün bir hızla
artırarak sıkılmalıdır
c) Ayaklar bitişik olmalı ve öne
bakmalıdır
d) Atış sırasında nefesi de ayarlamak
gerekir
e) Kollar mümkün oldukça ileriye doğru
uzatılmalı ve dirsekten bükülme olmamalıdır
24-) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken
dikkat edilecek hususlardan değildir?
a)Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan
hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir
b)Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı
bir şekilde artan bir basınç olmalı ve
kesintisiz olarak devam etmelidir
c) Tetik işaret parmağının birinci
boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir
d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak
için dikkat edilmelidir
e) Nisan alındıktan sonra kısa süre içinde
atışın yapılması gerekir
25-)“Yarı Otomatik Tabancalar” ifadesinde
“Yarı Otomatik” olma özelliği ne anlama
gelmektedir?
a) Tetiğe bir kere basışta şarjörün
yarısının boşaltılması anlamındadır
b) Kendiliğinden dolduruş yapan
tabancaları ifade eder
c) Her atış için tetiğin ayrı ayrı çekilmesi
anlamındadır
d) Tetik bir kere çekildiğinde bırakmamak
kaydıyla şarjördeki tüm fişekler bitene
kadar atısın devam etmesidir
e) Hiçbiri

 

 
 

TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI
KONTROL EDİNİZ  
 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57736 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=