TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  1 NO LU YENİLEME SORULARI VE DİĞERLERİ DE BU BAŞLIK ALTINDA
 

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

1-

) Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?

a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır

b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder

c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haber verir

d) Yakalanan kişinin ifadesini alır

e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

2-

) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

a) Polise b) Jandarmaya

c) Mülki amire d) Savcıya

e) Bağlı olduğu kuruma

3-

) Özel güvenlik eğitim kurumlarının faaliyette bulunması hangi bakanlığın iznine tabidir?

a)

Milli Savunma Bakanlığı

b)

Adalet Bakanlığı

c)

Milli Eğitim Bakanlığı

d)

Dışişleri Bakanlığı

e)

İçişleri Bakanlığı

4-

)Aşağıdakilerden hangisi ÖGG „lerinin yetkilerinden değildir?

a) Durdurma

b) Kimlik sorma

c)

d)

Yangında imdat isteğinde konuta girmeHer türlü arama

e)

Görev alanında hakkında mahkûmiyet kararı bulunan kişiyi yakalama

5-

) Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan kişilere kim tarafından ne kadar süreyle çalışma izni verilir?

a)

Emniyet müdürlüğünce / 5 yıl

b) Emniyet

müdürlüğünce / ömür boyu

c)

Valilikçe / 1 yıl

d)

Valilikçe / 5 yıl

e)

İçişleri bakanlığınca / 5 yıl

6-)

Kişilerin çantalarının ,eşyalarının ve bagajlarının içlerinde tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan düşük radyasyonla çalışan cihaza …………. denir.

Yukarıdaki tanımlamada noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a)

Metal dedektör

b)

El dedektörü

c) X-

ray cihazı

d) Kontrol paneli

e)

Hiçbiri

7-

a) Tamamlayıcı

c) Eksik d) Artan

) Özel güvenliğin amacı; Kamu Güvenliğini ……………. mahiyettedir.b) Belirleyici

e) Hiçbiri

8-)

a) Gizli denetim b) Tarama

c) Yakalama d) Arama

e)

5188 sayılı kanunun 7. Maddesine göre özel güvenlikçilerin kişileri duyarlı kapıdan geçirme ve eşyaları X-Ray cihazından geçirme faaliyetlerine ne denir?Güvenlik Kontrolü

9-)

a) Savcının yazılı veya sözlü emri.

b) Hakim kararı.

c) Kolluk Kuvvetlerinin kararı.

d) Özel güvenlik amirinin emri.

e) Adli arama olmadığından emir veya karara

10-)

a)

Güvenlik Kontrolleri hangi emir veya karar ile yapılır?gerek duyulmaz.Özel güvenlik personelinin görev alanı neresidir?Görevli bulundukları yer ile sınırlıdır.

b) Sivil iken her yerdir.

c)

Üniformalı olduğu zamanlarda her yerdir.

d)

Görevli bulundukları yerden ikametine kadar olan yer ile sınırlıdır.

e)

11-)

a)

HiçbiriÜniformalı devriye hizmetinde ilk amaç nedir ?Suçluyu yakalamak

b)

Suçlunun kaçmasını engellemek

c)

Suçlunun suça devam etmesini engellemek

d)

Suç aletini ele geçirmek

e)

Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık

12-

a)

) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?Var ise kontak lensler çıkarılır.

b)

Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır.

c) Normal nefes almaya gayret edilir.

d)

Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür.

e)

Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

13-

) Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı, kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan sisteme ne ad verilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

a) Gaz Filtresi b)

Gaz süzgeci

c) Gaz maskesi d)

Koruyucu başlık

e) Kask

14-

) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ……. denir.

a) Gözetleme noktaları

b) Boğma noktaları

c) Durma noktaları

d) Mola noktaları

e) Keşif noktaları

15-)

Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin aşamasından değildir?

a)

Muhtemel tehlikenin varlığı

b)

Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi

c)

Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak

d)

Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek

e)

Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

16-

c)

17-

) Kaza,felaket veya ani hastalık hallerinde; olay yerinde eldeki mevcut imkânlarla ve ilaçsız olarak yapılan hayat kurtarmaya yönelik geçici müdahaleye ne denir? a) Acil yardım b) Kurtarmaİlkyardım d) Acil Tedavi e) Tedavi) İlkyardımın ABC‟si aşağıdakilerden hangisidir?

a) Solunum yolunu açmak, solunumu sağlamak, dolaşımı sağlamak

b) Su vermek, kanamasını durdurmak, ambulans çağırmak

c) Uygun pozisyon vermek, polise haber

d) Yaralının dış etkenlerden korunması, yaralıyı taşıyarak hastaneye götürmek, tıbbi görevlilere

e) Hepsi

18-

a) Belirgin bir şekilde titreme

b) Aşırı göz kır

vermek, üzerini örtmekteslim etmek) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?pma

c) Sürekli burnunu çekmek

d) Gözlerini açmada zorlanma

e) Hepsi

19-

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir

b) Köpükle söndürülür

c) Su ile söndürülür

d) Karbondioksit ile söndürülür

) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

e) H

alojenli hidrokarbon ile söndürülür

20-

) Aşağıdakilerden hangisi köpüklerin kullanılma alanları değildir?

a)

Boya ve vernik atölyeleri

b)

Akaryakıt Depolama yerleri ve dolum istasyonları

c)

Kömür depolama yerleri

d)

Akaryakıt tankerleri, tanker kablo ambarları

e)

Hava alanları uçak hangarları

21-

) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden birisidir?

a)

Konuşmacının sözünü keser

b)

Sürekli göz teması kurar

c)

Çevresinden etkilenir ve çok çabuk dikkati dağılır

d)

e)

Dar görüşlüdür ve karşısındaki kişiyle empati kuramazSürekli tavsiye verir

22-

a) Karşıdaki kişiyi yerine göre eleştirme ve yargılama

b) Kendisini karşıdakinin yerine koyma

) Aşağıdakilerden hangisi, empatik iletişim kurmanın unsurlarından değildir?

c)

d) Olaylara karşıdakinin bakış açısıyla bakma

e) Karşıdaki kişinin anlaşıldığını karşı tarafa

23-

Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini doğru algılamailetme) Özel güvenlik görevlileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla herkes gibi yargılanırlar

b)

Kendilerine karşı görev dışında suç işlenirse memura karşı suç işlenmiş olur

c)

Görevi sırasında dokunulmazlıkları vardır

d)

ÖGG‟ye karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler devlet memuruna karşı suç işlemiş sayılır

e)

İşledikleri tüm suçlar dolayısıyla memur gibi yargılanır

24-

) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası hangi yasayı yürürlükten kaldırmıştır?

a)

2495 Sayılı Yasa b) 2908 Sayılı Yasa

c)

2559 Sayılı Yasa d) 3005 Sayılı Yasa

e)

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

2803 Sayılı Yasa

25-

a) Vali

) 5188 sayılı yasaya göre Özel Güvenlik Görevlileri sivil kıyafetle görev yapabilme iznini kim verir?

b) İçişleri Bakanı

c) İl Emniyet Komisyonu

d) Özel Güvenlik Anonim Şirketi Yönetim

Kurulu

e) Özel Güvenlik Komisyonu

26-

a) Kimlik Sorma b) Yakalama

) 5188 sayılı Kanuna göre Özel Güvenlik Görevlileri aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?

c) İfade alma

d) Arama

e) Muhafaza altına alma

27-

) Güvenlik kontrolünün aleni olarak yapıldığı yerlerde üstünü ve eşyalarını aratmak istemeyen kişilere ne yapılır?

a) Israr edi

lmez geçişi sağlanır.

b)

Yalnızca üst araması yapılır.

c)

Yalnızca eşyaları aranır.

d)

Kişinin üstü ve eşyaları zorla da olsa aranır.

e)

28-)

Israr edilmez fakat içeri girmesine izin verilmez.İstenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtları inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır. ?

a)

Geçiş kontrol sistemleri

b)

Kapalı devre televizyon sistemleri

c) X-

RAY cihazları

d) Turnikeler

e)

29-

Yangın algılama sistemleri) Alışveriş merkezlerinde ve hastanelerde genellikle hangi tür devriye kullanılır ?

a) Otomobil Devriyesi

b) Motosikletli Devriye

c) Yaya Devriye

d) Bisikletli Devriye

e)

Hiçbiri

30-)

Görevli olunan yer ve zaman içinde yapılan görevle ilgili olarak elde edilen bilgi, gözlenen davranış, müdahale ve meydana gelen olayla ilgili olarak görevli personelin, sorumlu olduğu kişileri bilgilendirmek amacı ile yazdığı yazıya ne denir?

a) Rapor b) Tutanak

c) Not d) Faks

e) Hiçbiri

31-)

Raporu tanzim eden kişi aynı zamanda hangi hukuki duruma gelebilir?

a) Sanık b) Mağdur c) Tanık

d) Müşteri

32-)

a) Tebliğ

e) SeyirciRaporlar iki veya daha fazla kişi tarafından imzalanması halinde ne yerine geçer?b) Not c) Tutanak

d) Tebellüğ e) Sanık

33-)

a)

Not alma işlemi yapılırken nelere dikkat edilmelidir?El yazısı ile yazılmalıdır

b)

Tarih, saat yazılmalıdır

c)

Görevin türü yazılmalıdır

d)

Telsiz kodu ve devriye bölgesi yazılmalıdır

e) Hepsi

34-

) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

a)

Kalabalık b) Seyirci c) Küme

d) Grup e)

Teşkilat

35-

) Aşağıdakilerden hangisi kolektif davranışın ön koşulları arasında yer alır?

a)

Kültürel normların kuralları işlemez.

b)

Etkileşim ve etkilenme son derece yüksektir.

c)

Spontane hareketler çıkar.

d)

Grup bağımlılığı geçicidir.

e) Hepsi.

36-) 1-

Saldırı anında müdahalede bulunulabilecek mesafede olmalı

2- Bakmadan ko

3-

runan kişinin nerede olduğunu bilmeliDüzen değişikliklerine hazır olmalı

4-

Yukarıdaki özellikler neyi tanımlar?

Uyumlu olmalı

a)

Önemli kişiyi b) Korumayı

c)

Güvenlik görevlisini d) Yerel zabıtayı

e) Kolluk kuvvetini

37-)

Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır.

b)

Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeli

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

c)

Koruma görevi devamlılık arz etmeli

d)

e)

Koruma elemanı ceketini iliklemeli önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda kusur etmemeliSilah kullanmayı son çare olarak görmeli.

38-

) 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gererken bilgiler hangileridir?

a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız.

b) Olay ve yaralı sayısı.

c) Adresin bilinen noktalardan tarifi.

d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu.

e) Hepsi

39-

a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır

b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir

c) Sıcak kompres uygulanmalıdır

d) Soğuk ıslak gaz bezi örtülmelidir

e) Hiçbiri

) Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?

40-

) Belirli dozda alındığı zaman; kullanıcının merkezi sinir sistemi üzerine psikolojik ve fiziksel etki ederek, akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, alışkanlık ve bağımlılık yapabilen, doğal, yarı sentetik veya sentetik maddeye ne denir?

a) İyileştirici madde

b) Uyuşturucu madde

c) Ağrı kesici

d) Uçucu madde

e) Yapıcı madde

41-

a) Bilgisizlik b) Sabotaj

) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

c) İhmal d) Sıçrama

e) Kazalar

42-

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür

b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

c) Kimyasal maddeyle te

d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz

mas eden bölge bol suyla yıkanır

e) Hepsi

43-

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir iş yerindeki stres kaynaklarından değildir?

) “Bir insanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan durum, strestir. Zorlanma durumlarında kişi başa çıkabilmek için kendini yetersiz olarak algılarsa stres yaşar”

a)

Rol belirsizliği.

b)

Kişiler arası çatışma

c) Sorumluluk

d)

Yoğun iş yükü

e) Beslenme

44-

a)

) Aşağıdakilerin hangisi iletişimin temel becerilerindendir?İsim takmak

b)

Karşımızdakini dinlemek

c)

Alınganlık

d)

Kararsızlık

e) Korkular

45-

a) Karşımızdaki kişiye saygı duymak

) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?

b) Terbiyeli ve nazik olmak

c) Empati

d) Duygusal davranmak

e) Hepsi

46-)

2. Uyarı hemen anında verilmelidir

3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır

4. Eleştiri yapılırken kişinin daha Önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır

Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?

1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir

a) 1-2-4 b) 2-3-4 c) 1-3-4

d) 1-2-3 e) Hepsi

47-

a) El koyma b) Zor kullanma

) Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanması hali aşağıdakilerden neyi ifade eder?

c) Yakalama d) Arama e) Hiçbiri

48-

a) Din Kuralları b) Görgü kuralları

c) Hukuk Kuralları d) Ahlak Kuralları

e) Örf ve adet kuralları

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

) Toplum Yaşamında kişilerin birbiriyle ve toplumla ilişkisini düzenleyen ve uyulması kamu gücüyle desteklenmiş toplumsal davranış kuraIları hangisidir.

49-

a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde

b) Para ve değerli eşya naklinde

c) Cenaze töreninde

d) Kişi korumada

) Aşağıdakilerden hangisinde ÖGG güzergâh boyu görevli sayılır?

e) Hepsi

50-

) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

a) Alıkoyma

b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

c) Görevi kötüye kullanma

d) Görevi ihmal

e) Amirin emrine muhalefet

51-

) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I-Tutuklama II-Kimlik Tespiti

III-

V-

a) I, III, V, VI b) IV, V, VI

c) II, IV, VI d) I, II, III

e) I, II, VI

52-) X-

Konut Araması IV-YakalamaÜst ve Eşya Araması VI-Kimlik SormaRay cihazında bulunan Siyah-Beyaz ve Renkli Monitörler ne işe yarar?

a) Hi-Pen yapmaya

b) Pseudo yapmaya

c) Darker yapmaya

d) Yoğunluk taraması ve organik inorganik ayrım yapmaya yarar

e) Hiçbiri

53-)

Aşağıdakilerden hangisi olay yeri incelemesinin amacıdır?

a)

Suçu aydınlatmak

b)

Delilden sanığa gitmek

c) Olay yeri- fail-

d)

mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya koymakAdli olay olup olmadığını tespit etmek

e) Hepsi

54-)

a) Bulgu

b) Delil

c) Belge

d)

Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir.İspat vasıtası

e) Maddi delil

55-

a)

) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?Derhal bırakın

b)

Müdahale etmeyin

c)

Yüksek sesle sözlü emirler verin

d)

Yardım çağırın

e)

Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

56-) Birbirinde

n habersiz olarak, düzensiz bir şekilde çok sayıda insanın amaçsız olarak bir araya gelmeleriyle meydana çıkan insan yığınlarına ne ad verilir?

a)

57-)

a) Saldırganları yakalamak

b) Kalabalığı dağıtmak

c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak

d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme

e) Hiçbiri

Teşkilat b) Sınıf c) Kalabalık d) Komite e)GrupÇoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

58-)

Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?

a) Koruma Amiri

b) VİP ve Koruma aracı sürücüleri

c) Özel Kalem Müdürü

d) Ekip Amiri e) Ekip Memuru

59-

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek

) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

b

c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç

) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmekuygulamak

d) Kanayan bölgeye buz koymak

e) Yaraya kül basmak

60-

) Aşağıdakilerden hangisi Sedye ile taşıma teknikleri için yanlıştır.

a)

b) Düşmesini önlemek için sedyeye bağlanmalıdır,

Hasta/yaralı battaniye ya da çarşaf gibi bir malzeme ile sarılmalıdır,

c)

d) Sedye daima yatay konumda olmalıdır,

e) Öndeki ilkyardımcı sağ, arkadaki ilkyardımcı sol ayağı ile yürümeye başlamalıdır

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

Başı gidiş yönüne ters istikamette olmalıdır,

61-

a) Benzin b) Mazot

) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?c) Gaz yağı

d) Karpit e) Fuel Oil

62-

) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek

b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek

c) Yangını bölmelere ayırmak

d) Yanan cismi uzaklaştırmak

e) Yangını soğutarak söndürmek

63-

)İnsanların duygularını gösterdiği en belirgin bölge neresidir?

a) Kaş b) Ağız c) Yüz

64-

d) El e) Ayak) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

a) Soru sorma

b) Hemen sonuç çıkarma

c) Göz teması kurma

d) Dinlediğinizi belli etme

e) Not alma

65-)

a) Empati de kişiyle beraber acı çeker ya da

Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?seviniriz

b) Sempati de düşünceler önemlidir

c) Aralarında hiçbir fark yoktur

d) Empatide anlamak, sempatide ise hak

vermek ön plandadır

e) Empati

de duygular önemli değildir

66-

a) geçerlidir

)„Hukuka aykırı arama........................... ve ele geçirilenler...................”- delil olur

b) hakim onayına sunulur –

delil olur

c) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir

d) suçtur – yargılamada kullanılamaz.

e) adli aramadır –

67-

a) Önleme amaçlı yakalama

delildir) 5188 sayılı yasa ile kişinin vücudu ve hayatı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacı ile özel güvenlik görevlilerince ……….... yapılır.

b) Zor kullanma

c) İfade alma

d) El koyma

e) Zaptetme

68-)

a)

Yasal olarak Özel Güvenlik Görevlileri kimi arayabilir?Gecikmesinde sakınca bulunan halde cinsiyet ayrımı yapmadan herkesi

b)

c) K

Amirin emrine göre ayrıma tabi tutmadan herkesiişilerin üstlerini detektörle

d)

e)

İşverenin emri ile cinsiyet ayrımı yapmadan herkesiCumhuriyet savcısının talimatı ile karşı cinsi

69-

a) Erkek görevli tarafından

b) Bayan görevli tarafından

c) Erkek görevli tarafından

d) Bayan görevli tarafından

) El tipi metal dedektörü ile kontrol edilen kişi bayan ve etek giyiniyorsa kontrol şekli nasıl olmalıdır?/ Eteğe sürtülerek/ Etek üzerinden/ Etek üzerinden/ 50cm mesafeden

e) Bayan görevli tarafından

70-) Tek Tek personel g

a) CCTV b) CACS

c) Turnike/PDKS d) PIR

/ 15cm mesafedeniriş çıkışını düzenleyen ve raporlayan geçiş sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

e) Hiçbiri

71-) Copla etkisiz hale getirilmek istenilen

a) Yüzüne b) Kafasına

c) Kasık bölge

e) Bacak ve kollarına

kişinin nerelerine vuruş yapılabilir?sine d) Bel bölgesine

72-)

Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

a)

Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar

b)

İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar

c)

d) Z

Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yararanlının suçsuzluğunu ispat eder

e) Hepsi

73-)

a) Göz rengi

c) Cinsiyet d) Yuvarlak ifadeler

Aşağıdaki bilgilerden hangisinin yer alması eşkâl tarifinde önem taşımaz?b) Kilo ve boy

e) Yüz şekli

74-)

Özel Güvenlik görevlisi üst aramasını kimin denetiminde yapar?

a) Özel kolluğun denetiminde

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

b) Jandarmanın denetiminde

c) Genel kolluğun denetiminde

d) Polisin denetiminde

e) Güvenlik amirinin denetiminde

75-

a) Caydırıcılık

) Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?

b) Provokasyona gelmeme

c) Kuvvet gösterisi

d) Tahriklere engel olma

e) Hepsi

76-

) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olaylarda toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır?

a) Hakaret

b)

Bazı maddelerin atılması

c)

Patlayıcı madde kullanılması

d)

Eşya tahribi ve yağma

e) Hepsi

77-

) Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve teçhizat önceden hazırlanır.

b)

c)

Esnek olmalı önemli kişinin resmi görevini engellememeliKoruma görevi devamlılık arz etmeli

d)

e)

Koruma elemanı ceketini iliklemeli önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda kusur etmemeliSilah kullanmayı son çare olarak görmeli.

78-

a) Saldırganları yakalamak

b) Kalabalığı dağıtmak

c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak

d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme

e) Hiçbiri

) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

79-

a) Yanık bölgeye soğuk su uygulanır

b) Diş macunu sürülür

c) Yanık merhemi sürülür

d) Salça sürülür

)Yanıklarda hastaya ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

e) Yaraya direk buz konur.

80-) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi

e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir? a) Olay ve yaralı sayısı b) Adresin bilinen noktalardan tarifi c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu d) Yaralıların kimlik bilgileri

81-

a) Sivil Savunma Müdürlüğü

b) Bayındırlık Müdürlüğü

) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

c) Valilik

d) Emniyet Müdürlüğü

e) Maliye Bakanlığı

82-

a) İnisiyatif kullanmasıdır

) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılığını kaybetmeden duygularının esiri olmadan ve ortamdaki gerilimden etkilenmeden hareket etmesi onun………..

b) Cesaretidir c)

d) Tecrübesidir e) Profesyonelliğidir

Gösterişidir

83-

) Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?

a) Nezaketten dinleme

b) Savunmada dinleme

c)

Yaltaklanmacı dinleme

d)

Denetçi Dinleme

e)

Seçerek dinleme

84-

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması

b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması

c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi

) Aşağıda belirtilen durumlarda hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz

kişilere suç işlenmesi

e) Hepsi

85-)

Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (Paket, Çanta v.b.)görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisihangileri yapılmalıdır?

I-

Metal el dedektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır

II-

Bölgede kapı dedektörü var ise kapı dedektöründen geçirilerek teşhis edilir

III-

Çevresi emniyete alınır

IV-

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir

V-

Güvenlik güçlerine bilgi verilir

a) II b) II, III

c) III, V d) IV, V e) I,II, III

86-)

a) Şahıs direndiği için zor kullanılmışsa tutanağa yazılır.

Yakalama işleminden sonra düzenlenecek tutanakta belirtilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

b) Yakalama sebebi belirtilir

c) Elde edilen delillerden bahsedilir

d) Yakalama esnasında şahıs yaralanmışsa

e)Hepsi

87-)

a) Mesajlar, mümkün olduğu kadar kısa, açık, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır

b) Anlaşılması zor isimler, alfabeye göre kolay anlaşılacak şekilde kelimeler ile kodlanır

c) Telsizin sesi fazla açılmamalı, kendi duyabileceği ses ayarında olmalıdır

d) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz, ihtiyaç olduğunda açılır

e) Konuşmalarda çağrı, karşı tarafın kod numarası belirtilerek yapılır, isim, rütbe kullanılmaz

belirtilirTelsiz konuşmasında dikkat edilmesi gereken temel kurallardan yanlış olanı seçiniz

88-)

Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

a) Kimlik

b) Tanımlama

c) Eşkâl

d) Fiziki özellik

e) Farklılık

89-)

a) Koruma işlemleri soruşturma ekibi gelince

b

Olay yerinin korunması zamanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?sona erdirilir) Koruma işlemleri inceleme ekibi gelince sona erdirilir

c) Koruma işlemleri uzman ekip gelince sona

erdirilir

d) Koruma işlemlerine ilgili ekipler gelinceye kadar devam edilir, soruşturma sorumlusunun vereceği talimata uyulur.

e) Koruma işlemleri herhang

90-

a) Duygu

b) Heyecan

c)

i bir ekibin olay yerine gelmesiyle sona erdirilir) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?Öfke

d) Panik

e) Motivasyon

91-

) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmeleri gereken genel prensiplerden birisi değildir?

a)

Organizatörlerle diyalog kurma

b)

İkna edici olma

c) Taviz vermeme

d) Profesyonel olma

e)

Caydırıcılık

92-

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler

b)Yol çalışmaları

c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar d) Arıza yapmış araçlar

) Aşağıdakilerden hangisi VİP‟nin güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

e) Hepsi

93-

) Soba yada şofben zehirlenmesinde ilk yapılacak şey nedir?

a)

Kişi hareket ettirilmez

b)

Bir an önce suni solunuma başlanır.

c)

Hemen açık havaya çıkarılır.

d)

Bol sıvı verilir.

e)

Ayran yada süt içirilir

94-

) Hasta / yaralının ilk değerlendirmesinde, ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

a) Bilinç durumu

b) Solunum

c) Solunum yolu açıklığı

d) Dolaşım

e) Yaraları

95-

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür

) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

b) H

c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır

d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz

asta / yaralı hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

e) Hepsi

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

96-

) Aile hayatımızda, iş hayatımızda, okul hayatımızda bir araya geldiğimiz insanlarla belli mesafeler dahilinde ilişkiler kurarız. 80cm ila 2 metre arasındaki mesafe ile ilişki kurulan alan hangi alandır?

a) Genel alan b)

Kişisel alan

c) Sosyal alan d) Mahrem alan

e)

Yakın alan

97-

a) Görevi kötüye kullanma suçu

b) Haksız üst arama suçu

c) Hürriyeti tahdit suçu

d) Öğrendiği suçu yetkili merciine bildirmeme suçu

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işlediği iddia edilebilecek suçlardandır?

e) Hepsi

98-)

Aşağıdakilerden hangisi rapor yazmanın içerik kurallarından biri değildir?

a) Ra

porlar sade dilli ve okunaklı olmalıdır

b) Devam eden bir durum varsa raporda belirtilmelidir.

c) Hukuki ve mesleki ifadelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir

d) Raporda görülen bütün ayrıntılı bilgilere yer

e) Raporda olaylar belirli bir

verilmelidir.mantık içerisinde yer ve zaman sıralaması gözetilerek yazılmalıdır

99-)

Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz?

a)12 b)15 c)18 d)19 e)20

100-

a) İhmal b) Sıçrama

d)Sabotaj e) Bilgisizlik

) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?c) Kaza

SİLAH SORULARI

1-

a)

) Mikrop ve virüslerin yayılması neticesi, kullanıldığı bölgede, toplu, hastalık ve ölümlere, kalıcı arızalara sebep olan silahlara ne ad verilir ?Göz yaşartıcı silahlar

b)

Yakıcı silahlar

c)

Bayıltıcı silahlar

d) Zehirleyici silahlar

e) Biyolojik silahlar

2-

) Rayyür ne demektir?

a)

b)

Kovan üzerinde çıkartıcı tarafından meydana getirilen işaretlerdir.Kovan içindeki yanıcı maddenin şok çalkantılarıdır.

c)

Dip tablasının kovan tablasında bıraktığı çöküntülerdir

d)

Kovandaki karakteristik çizgilerdir.

e)

Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izler

3-

a)

) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı silahlar hangi gruba girmektedir?Ateşli silahlar

b)

Ağır ateşli silahlar

c)

Hafif ateşli silahlar

d) Biyolojik silahlar

e) Kimyasal silahlar

4-

a)

) Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar.

b)

Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar

c)

Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar.

d)

Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar.

e) Hepsi

5-

a)

) Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?Fişek verme Tertibatı

b) Namlu

c)

Kovan atma tertibatı

d)

Emniyet tertibatı

e)

Ateşleme tertibatı

6-

) Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı parçasıdır?

a)

Çıkarıcı

b)

İğne

c) Gerdel

d) Namlu

e)

Emniyet Mandalı

7-) Devir teslimlerde silahta herhangi bir a

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

c) Durum mutlaka devir teslim defterine yazılır, üst amirine bildirilir d) Arkadaşımız zor durumda kalmaması için bir şey d

normal durum (Çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılmalıdır? a) Durum görmezlikten gelinir b) Teslim alınan arkadaşa nedeni sorulurenilmez e) Hiçbiri

8-

) Hedefte vuruşlar dağınık vaziyette ise aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? a) Atış merkeze nişan alınarak yapılmalıdır b) Atış hedefin alt kenar orta noktasına yapılmalıdır c) Herhangi bir şey yapmaya gerek yoktur d) Atıcı hatası vardır, atıcı tekrar eğitime alınır e) Hiçbiri

9-

a) Aniden tetik çekmek

b) Tetiği çok yavaş çekmek

c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak

d) Silahın patlama sesinden etkilenmek

) Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

e) Hepsi

10-

) Hangisi fişeği tam ifade eder?

a) Kovan

b) Çekirdek –

c) Saçma – Kovan diptablası –

– Kapsül – ÇekirdekBarut Kovan – KapsülKovan

d) Çekirdek –

Barut Kovan

e) Hiçbiri

11-

) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi

b) Yerine getiren yay

c)

Sürgü tutucu pimi

d) Rampa

e)

Tırnak

12-

) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

a) Gerdel

b) Şarjör Kapağı

c) Rampa

d) Fişek çıkarıcı

e) Fişek yatağı

13-

a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışır

b) Atıcı, silahı söker

c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür

d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar

e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler

) Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?

14-

) Doğru nisan alma aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gez ve arpacık bulanık, hedef net görülmeli

b) Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli

c) Gez ve arpacık net, hedef bulanık görülmeli

d) Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli

e) Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli

15-

) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz?

a)

b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek

Aniden tetik çekme

c)

Düzensiz tetik çekme

d)

e) Silahın nişan ayarının bozuk olması

İsnat boşluğunu almayı unutmak

16-

a) Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır.

b) Takma işleminin genel kuralı yoktur

c) Önce şarjör takılır

d) Takma işlemi, sökülme işleminin en son maddesinden başlanarak sıra ile yapılır

e) Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir

) Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?

17-

a) Eğitim ve öğretim kurumlarında

b) Sağlık tesislerinde

c) Talih oyunları işletmelerinde

d) İçkili

) Silahlı özel güvenlik görevlisi, aşağıdaki yerlerden hangisinde silahıyla görev yapabilir?yerlerde

e) Alışveriş merkezlerinde

18-)

a) Silahın ısınmasını bekler

b) Silahın soğumasını bekler

Poligonda Atışa hazır atıcı neyi bekler?

c) Oturur bekler

d) Beklemez ateş eder

e) Yetkilinin “Atış Serbest” Komutunu bekler

19-

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

25 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

) Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I. Kapak takımını çıkart II. Şarjörü çıkart III. Yerine getiren yayı çıkart IV. Namluyu çıkart V. Tabancayı boşalt

a) I-II-III-IV-V b) V-IV-III-II-I c) II-V-I-III-IV d) V-III-IV-II-I e) III-II-I-V-IV

20-) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta

vardır?

a) CZ 75 b) Toplu Tabanca

c) MP 5

e) Böyle bir emniyet yoktur

d) Kırıkkale

21-

) Ö.G.G. adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?

a) 2,5 b) 5 c) 20 d) 10 e) 50

22-

) Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda tetik hatası oluşmaz?

a)

b) Silahın patlayacağını düşünerek ve korkarak tetik düşürmek

Aniden tetik çekme

c)

Düzensiz tetik çekme

d)

e) Silahın nişan ayarının bozuk olması

İsnat boşluğunu almayı unutmak

23-

a) Boştur b) Hazır

d) Dolu e) Emniyette

24-

) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?c) Kurulu) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) 25 b) 35 c) 45 d) 55 e) 65

25-

) Aşağıda belirtilen kanunlardan hangisi silah ruhsatlarına dayanak teşkil eder?

a) 2559

b) 1402

c) 3201

d) 6136

e) 5188

 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57751 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=