TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  10 Sayılı Yenileme Sınavı
 

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

1-) El dedektörlerinin güvenilir bir ölçüm

yaptığı nasıl test edilir?

a) Plastik bir maddeye tutularak

b) Metal bir maddeye tutularak

c) Organik madde taşıyan bir cisme

tutarak

d) Ahşap bir maddeye tutarak

e)Hiçbiri

2-) Aşağıdaki alınan önlemlerden hangileri

bir tesise yapılabilecek saldırıyı en az zararla

atlatılmasını sağlar?

1) Tesisin sınırlarına duvar ve tel

örgüler çekilmeli

 

için otoparklar tesise en yakın yere

yapılmalıdır.

2) Araç giriş çıkışını kontrol etmek

 

3) Kapalı devre görüntüleme sistemi

kurmak

a) 2 b)1-2 c) 1-3

d) Hiçbiri e) hepsi

3-) Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk

karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden

hangisi yanlıştır?

a)

en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir.

 

b)

. Yakalama ve Zor kullanılan olaylar

Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya

genel kolluğa teslim edilir.

c)

esnasında, araştırma, yakalama ve delil

toplama konularında genel kolluğa

yardımcı olur.

d)

kendi görev alanında sorumlu ve yetkilidir

e)

genel kollukla aynıdır.

4-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim

engellerinden „*Alınganlık „*ile en yakın

anlama sahiptir?

a) Bencillik b) Duyarlılık

c) Duygusallık d)Kişiselleştirme

e) Umursamazlık

 

Özel güvenlik birimleri soruşturma Özel güvenlik görevlisi yalnızca Özel güvenlik görevlisinin yetkileri

 

5-) Aşağıdaki bilgilerden genel ve özel kolluk

ilişkileri bakımından hangisi yanlıştır?

a)

güvenlik amir ve işverenlerine

vermelidir.

b)

doğrudan güvenlik memurlarına emir

verebilir

c)

gerek yoktur

d)

verilen emir arasında bağlantı ve mantık

kurarak verilen emri yerine getirir.

e)

6-) Karşımızdakine empatik tepki vermenin

iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Beden dilimizi kullanarak-Yazılı olarak

 

b) Beden dilimizi kullanarak-Sözlü olarak

c) Otoritemizi kullanarak-Sözlü olarak

d) Otoritemizi kullanarak-Yazılı olarak

e) Hiçbiri

7-) Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı

ayrı konulardır. Bu durumda;

a) Anlamak Sempati, hak vermek

Empatidir.

b) Anlamak Empati, hak vermek

Sempatidir.

c) Duruma göre hem anlamak, hem de hak

vermek Empatidir.

d) Duruma göre hem anlamak, hem de hak

vermek Sempatidir.

e) Hepsi yanlıştır.

Genel kolluk tarafından verilecek talimatlar Acil durumlarda kolluk kendini tanıtıp Kolluğun kimlikle kendisini tanıtmasına Özel güvenlik görevlisi yaptığı iş ve Hepsi

8-

ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz

iris ve retina şekli gibi) kullanılarak girişçıkış

yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Biyometrik Cihazlar

b) Kapalı Devre Kimlik Belirleme

c) Görsel Kimlik Belirme

d) Kartlı Cihazlar

e) Detektörler

) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

9-) Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik

kameralarının kurulmasında dikkat edilecek

hususlardandır?

a) Kameralar hakim noktalara

kurulmalıdır.

b) Kontrol edilmesi gereken alanların

tamamına kontrol edebilecek şekilde

kurulmalıdır.

c) Giriş çıkış ve kayıt altına alınması

gereken yerlere kurulmalıdır.

d) Ulaşılması her zaman mümkün

olmayan yerlere monte edilmelidir.

e) Hepsi

10-

olan Tilt & Pan ne anlam ifade etmektedir.?

a) Yakınlaştırma- yoğunlaşma

b) Uzaklaşma

c) Sağa, sola – aşağı yukarı

d) Yoğunlaşma

e) Kamera seçme

11-) Günlük yaşamda karşılaşılan engeller ve

zorlanmalar karşısında duyulan ruhsal

gerginlik ve huzursuzluk haline

…………………denir.

) Hareketli Kameraların özelliklerinden

 

a)Stres b)Depresyon

c)Zorlanma

d)Savunma e)Sinirlenme.

12-) İyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan

insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden

kişiler arası faktör, aşağıdakilerden hangisi

değildir?

a)

b)

c)

d)

e)

13-) İtfaiye, Polis , Hızır Acil ve Jandarma

telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru

olarak sıralanmıştır?

a) 156-187-155-112

b) 110-155-112-156

c) 110-155-177-156

d) 156-112-177-155

e)156- 155-112-110

Öfke Sosyal statü Kendini açığa vurma İfade berraklığı Benlik

14-)

I. Empati, kendini karşıdakinin yerine

koyabilmektir.

 

duygu ve düşüncelerini doğru olarak

algılamamız önem arz etmektedir.

II. Empatik iletişiminde karşıdakinin

III. Empatik ileti

zihninde oluşan empatik anlayışın

karşısındaki kişiye iletilmesi davranışının

gerçekleşmesi gerekir.

şim kuran kişinin

 

aynı fikri savunmak, yandaş olmak vardır.

IV. Empatik iletişimde karşıdaki kişiyle

Yukarıdaki tanımlamalardan Empati ile

ilgili doğru olanlar hangi seçeneklerde

verilmiştir?

a)I,II ve IV b)I,II ve III

c)I,III ve IV d) III ve IV

e)II,III ve IV

15-) Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme

becerisi geliştirmenin yollarından biri

değildir?

a) Soru sorma

b) Hemen sonuç çıkarma

c) Göz teması kurma

d) Dinlediğinizi belli etme

e) Not alma

16-) Suç işledikten sonra özel güvenlik

personelince yakalanan kişi veya muhafaza

altına alınan eşya kime teslim edilir?

a) Valiliğe

b) Cumhuriyet Savcılığına

c) Özel güvenlik komisyonuna

d) Yetkili Özel kolluğa

e) Yetkili genel kolluğa

17-) İnsanların duygularını gösterdiği en

belirgin bölge neresidir?

a) Kaş b) Ağız

c) Yüz d) El e) Ayak

18-) Devriye görevine kural olarak nasıl

çıkılır?

a)Üniformalı.

b) Sivil.

c)Teçhizatlı.

d)Üniformalı ve tam teçhizatlı.

e)Tek kişiye

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

19-) Şüpheli bir paketin veya çantanın

görüldüğünde hareket tarzı için

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Çevreden bu paketin veya çantanın

bırakıldığını gören araştırılır

b) Çevreden sahibi araştırılır

c) Bırakıldığını gören yoksa patlayıcı

varmış gibi hareket edilir

d) İnsanlara zarar vermemesi için derhal

tenha bir yere nakli sağlanır

e) Paketin etrafına kimse yaklaştırılmaz

20-) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki

ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

a) Suç ve suçlu takibinde müstakil

çalışmalıdır

b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun

yakalanmasında genel kolluk ve özel

güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır

c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı

gizlenmelidir

d) Birbirinin görev alanına hiç

girilmemelidir

e) Hiçbiri

21-) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde

belirtilecek özelliklerden değildir?

a) Yüz yapısı

b) Kilo ve boy

c) Görülebilir yara izleri

d) Cinsiyet

e) Soyut ve yuvarlak ifadeler

22-) Özel güvenlik komisyonu kararını nasıl

alır?

a)

b)

c)

d)

e)

23-) İletişimde araç nedir?

a) Kaynaktan alıcıya gönderilen her şeydir

b) Mesajı oluşturan sözcüklerdir

c) İletileri kaynaktan alıcıya göndermeye

yarayan öğelerdir

d) Karşıdakini anlamaktır

e) İletişimin etkinliğini ölçmeye yarayan

cihazdır

Oy çokluğu ile Oy birliği ile Bunu komisyonun başkanı belirler Çekimser oy ile Hiçbiri

 

24-) ÖGG yakalama sebebi ortadan kalkan

şahıslara nasıl davranır?

a)

b)

c)

d)

e)

25-) Olay hakkında düzenlenen bir tutanağı

taraflardan biri imzalamamıştır. Bu durumda

Özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden

hangisini yapmalıdır?

a) İmzalamayanın yerine uygun bir yakını

imzalar.

b) Zorla parmak bastırır imzalatır.

c) İmzalamasa da olur denir boş bırakılır.

d) İmzadan çekildiği ( imtina ettiği)

yazılarak tutanak tutulur.

e) İmzalamamak suçtur diye korkutulur,

imzalatılır.

26-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol

noktasında yapılan kontrol bakımından

yanlıştır?

a)

kontrolü kapı dedektörü ile yapılır.

b)

yakalanarak aranması gerekir.

c)

kontrolü el dedektörü ile yapılır.

d)

kontrolü X-ray cihazı ile yapılır.

e)

kullanılabilir.

27-) Avrupa kupa maçlarında üstün başarılar

gösteren bir takım, antrenman maçlarında

zayıf takımlara bile yenilebilmektedir. Bu

durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

a) Farklı güdülenme düzeyleriyle

b) Güdülenmenin toplumsal kökenli

olmasıyla

c) Kişilerin her zaman başarılı olmasıyla

d) Başarısızlığın olağan sayılmasıyla

e) Başarılı olmanın çok çalışmaya

dayanmasıyla

 

24 saatin dolmasını bekler. Derhal serbest bırakır Bir odada veya araçta tutar. Genel Kolluğa teslim eder. Savcıya teslim eder. Kontrol noktasında şahısların Tesise girmekten vazgeçen şahıs Kontrol noktasında şahısların Kontrol noktasında eşyaların Giriş kontrollerinde kart sistemi

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

28-) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın

unsurlarından değildir?

a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya

son verilmelidir

b) Zor kullanma yasal olmalıdır

c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin

gücü ile orantılı olmalıdır

d) Zor kullanmanın derecesi amaçla

orantılı olmalıdır

e) Zor kullanma zorunlu olmalıdır

29-)

aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması

gereken tedbirlerden değildir?

a) Şahısların elleri yıkatılmaz

b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin

bulunduğu elbise yeri korunmalıdır

c) Gerekirse şahısların ellerine poşet

takılır

d) Çekirdek, kovan araştırması için

gerekirse trafik akışı kesilir

e) Kovan, çekirdek korunması için bir

araya toplanır

Ateşli silah kullanılan olaylarda

30-)

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri;

genel k

araştırma ve delil toplama faaliyetine;……

olluğun olaya el koymasından itibaren

Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi

tamamlayıcı olarak doğru olandır?

a) son verir.

b) genel kolluğun talebi halinde dahi

yardımcı olamaz.

c) genel kolluğun talebi olmasa da

devam eder.

d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan

yardımcı olamaz.

e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı

olur.

31-) “Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi

kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve

almalarında mütekabiliyet esası aranır.”

Hükmünde geçen mütekabiliyet sözü

aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) Karşılıklılık ilkesini

b) Genel hükümleri

c) Paris Şartını

d) Örf ve adetleri

e) Kopenhag kriterlerini

 

32-) Aşağıdaki özelliklerden hangisi Kokain

kullanan kişilerin tanınmasında görülen

belirtilerden değildir?

a) Burnun kırmızı şekli

b) Aşırı ölgünlük, mutsuzluk hali

c) Aşırı neşelilik hali

d) Kollardaki enjeksiyon izleri

e) Aşırı enerjik olma hali

33-) İyi bir dinleyici;

a) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar

b) Başka şeylerle ilgilenir

c) Sürekli telefonla konuşur

d) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini

belli eder

e) Hiçbiri

34-) Güzergahın tekrar kontrol edilmesi veya

bu güzergahta ani dönüşler yaparak,

gözetlenme olup olmadığı takip edilip

edilmediğinin kontrol edildiği devriye

yöntemi hangisidir ?

a)

b)

c)

d)

e)

35-) Algıda seçicilik nedir?

a) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu

herkese kabul ettirmeye çalışmasıdır

b) Kişinin işine geldiği gibi cevap

vermesidir

c) Kişinin ilgilendiği konularla ilgili

mesajları seçmesidir

d) Kişinin sadece birkaç kişiyle

görüşmesidir

e) Hiçbiri

Olağan devriye Dairesel devriye Geri dönüşlü devriye Planlı devriye Hiçbiri

36-)

ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına

karşı nereye başvurabilir?

 

a) İdare Mahkemesine

b) Polise

c) İşçi Sendikasına

d) İş Mahkemesine

e) İşveren Sendikasına

Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

37-) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu

maddelerin etkilerindendir?

a)

b)

c)

d)

e)

38-) Aşağıdakilerden hangi ifade 5188 sayılı

kanun çerçevesinde yanlış bir ifadedir?

a)Kanunda sayılan yetkiler sadece ÖGG

görevli oldukları süre içinde ve görev

alanlarında kullanabilirler.

b)Zor kullanma yetkisinin kullanılmasını

gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili

genel kolluğa bildirilir

c)Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel

kolluğa teslim edilir

d)Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev

alanı dışına çıkaramazlar

e)Özel güvenlik şirketleri ihtiyaç

duydukları her türlü ateşli silah ve

teçhizatı alabilir.

39-) “Temas sonucu oluşan her türlü kalıntıya

……. denir” cümlesindeki boş bölüme

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) İz b) Delil c) Papil

d) Traje e) Delta

40-) Raporlar aşağıdaki sorulardan hangisine

cevap bulmalıdır?

a)

b)

c)

d)

e)

41-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik

görevlisi hakim kararı olmadan görev

alanında bulunan konuta girebilir

a) Karı koca tartışmasında

b) Kaçan bir şüphelinin takibinde

c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,

d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi

boşaltmak için

e) Deprem nedeniyle hasar gören konut

içindekileri kurtarmak için

 

Düşünce ve davranış bozukluğu Milli ve ahlaki değerlerin kaybolması Bedensel ve psikolojik çöküntü Erken bunamalar Hepsi Ne oldu, ne zaman oldu Nerede oldu Nasıl oldu, kimler karıştı Durum nasıl fark edildi, neler yapıldı Hepsi ?

 

42-) Suçüstü durumlarda kimlerin yakalama

yetkisi vardır?

a) Jandarma-Polis

b) Mağdur veya yakınları

c) Özel güvenlik görevlisi

d) Herkesin

e) Cumhuriyet savcısı

43-) Ö.G.G‟nin sivil kıyafetle görev

yapmasına kim karar verir?

a) İl Özel Güvenlik Komisyonu

b) C.Savcısı

c) Kaymakam

d) Emniyet Müdürü

e) Vali

44-) Özel Güvenlik Görevlisi ne zaman silah

taşıyabilir ?

a) Sertifikayı aldığı zamandan itibaren

silah taşıyabilir,

b) Silah Taşıyamaz,

c) İşi almış olduğu, çalışmış olduğu

kurumda silah taşıyabilir,

d) Görevli olduğu zaman ve yerde silah

taşıyabilir,

e) İşe başladığı zaman her yerde silah

taşır.

45-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj

nasıl olmalıdır?

a) Kısa, öz, anlaşılır

b) Ayrıntılı

c) Yazılı

d) Şifreli

e) Hiçbiri

46-) Grev yasağına uymayan, ateşli silahını

5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı

dışında kullanan veya Özel Güvenlik Kartını

başkasına kullandıran Özel Güvenlik

Görevlisine ne ceza verilir?

a) Hapis ve idari para cezası verilir

b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir

c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini

iptal edilir

d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal

edilir

e) Para cezası ve İhtar verilir

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

47-) Aşağıdakilerden hangisi insanların

topluluk içerisinde gösterdiği kolektif

davranış özelliklerinden değildir?

a) İrade zayıflığı

b) Duygusallık

c) Kendisi olma

d) Özenti

e) Telkin

48-)Kalabalığın denetimi aşağıdakilerden

hangi türlü sağlanamaz?

a)

b)

önleyerek dağıtmak

c)

d)

önce dağıtmak

e)

engelleme

49-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal

olaylarda yapılan müdahalede genel

prensiplerden değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma

b) İnisiyatif kullanma

c) İkna edici ve inandırıcı olma

d) Cop kullanma

e) Caydırıcılık

50-) Hangisi arama kurallarından değildir?

a)

cinsiyetteki görevli yapar,

b)

şüphelinin konutunda arama yetkileri

yoktur,

c)

deliller geçersizdir,

d)

şüphesiyle orantılı olmalıdır,

e)

aranmaz.

51-) Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir

amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket

kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren

bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe

takılmaz?

a)12 b)15 c)18

d)19 e)20

Küçük birimlere bölerek dağıtmak Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini Kalabalık önderlerini toplamak Topluluk özellikleri kazanmalarından Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını Aramayı, kural olarak arananla aynı ÖGG nin suç şüphesi nedeniyle Hukuka aykırı aramada elde edilen Arama, yakalamaya neden olan suç Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası

 

52-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin

genel olarak uyması gereken kurallardan

değildir?

a)

çıkılmalı

b)

şekilde dolaşılmalıdır

c)

fikren ve bedenen hazır olunmalıdır

d)

e)

formata göre devriye raporu tanzim edilmeli

53-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal

olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi

gereken genel prensiplerden birisi değildir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma

b) İkna edici olma

c) Taviz vermeme

d) Profesyonel olma

e) Caydırıcılık

54-) Bir koruma görevlisinin duyduğu ya da

gördüğü herhangi bir şeyi olur olmaz yerlerde

anlatmaması onun hangi özelliğidir?

a) Zeki olması b) Çalışkan olması

c) Pratik olması d) Ketum olması

e) Az konuşması

55-) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerleri

hangi şık tam olarak tamamlar?

 

Muhafaza altına alınan eşyanın

.................... gibi benzerlerinden ayırmaya

yeterli nitelikleri düzenlenen tutanakta

................... ve eşya ...................... şekilde

muhafaza edilir.

a)

bozulmayacak, değiştirilmeyecek.

b)

bozulmayacak, değiştirilmeyecek.

c)

bozulacak, değiştirilecek.

d)

bozulacak, değiştirilecek.

e)

Devriyeye üniformalı ve tam teçhizatlı Belirli bir güzergahta sürekli aynı Ani olarak çıkabilecek olaylara karşı Görev bölgesi çok iyi bilinmeli Görev sona erdiğinde belirlenen Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – Cins, marka, model, ölçü – belirtilmez – Cins, marka, model, ölçü – belirtilir – Marka, model – belirtilir – korunacak.

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

56-) 5188 sayılı yasa ile öngörülen Özel

Güvenlik Komisyonu aşağıdakilerden

hangisine yetkilidir?

a)

getirecek personelin azami miktarını

belirlemeye.

b)

taşınabilecek silah ve teçhizatın asgari

miktarını belirlemeye

c)

getirecek personelin asgari miktarını

belirlemeye

d)

binalarının ÖG görevlilerince korunmasına

karar vermeye

e)

şirketin Genel Müdürünü belirlemeye

57-) Aşağıdakilerden hangi seçenek doğru

tamamlayıcı ifadedir?

Özel güvenlik birimleri ve görevlileri;

genel kolluğun olaya el koymasından itibaren

araştırma ve delil toplama faaliyetine;

Koruma ve Güvenlik hizmetini yerine Koruma ve Güvenlik hizmetinde Koruma ve güvenlik hizmetini yerine Talep olmasa da uygun görülen kamu Koruma ve güvenlik hizmeti verecek

a) son verir.

b) genel kolluğun talebi halinde dahi

yardımcı olamaz.

c) genel kolluğun talebi olmasa da devam

eder.

d) çalıştığı kurum amirinin izni olmadan

yardımcı olamaz.

e) genel kolluğun talebi halinde yardımcı

olur.

58-) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik

Görevlisi*nin kullandığı aygıtlardan olamaz?

a) Patlayıcı dedektörü

b) X Ray cihazı

c) Gizli ses veya görüntü kayıt cihazı

d) Jop

e) Metal el dedektörü

59-) Aşağıdaki yerlerden hangisinde toplantı

ve gösteri yürüyüşü yapmak kanunlarca

serbest bırakılmıştır?

a) Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde

b) Mabetlerde

c) Genel yollar ile parklarda

d) Valilikçe izin alınmış meydanlarda

e) T.B.M.M. de

 

60-) “Koruma şekilleri korunan kişinin

....................... göre belirlenmektedir.”

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

gelmelidir?

a) Yaşına

b) Medeni Durumuna

c) Çocuk Sayısına

d) Tehdit seviyesine

e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

61-) Aşağıdakilerden hangisi koruma

hizmetlerinin özelliklerinden değildir.

a) Koruma hizmetleri gündüzleri

yapılmalıdır

b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz

yapılmalıdır

c) Koruma önlemleri bir bütün olarak ele

alınmalıdır

d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel

güvenlik güçleri ile koordineli olarak

yapılmalıdır

e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken

rutin davranış alışkanlıklardan

kaçınılmalıdır

62-) Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı VIP

in ………ve………..üzerinde güvenli bir

alan oluşturarak önemli kişiye

yönelik…………..ortadan kaldırmak veya

……………… indirmektir.

a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma

b) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma

c) Mekân / yol / riski / maksimuma

d) Gideceği yer / güzergâh / karşılama /

minimuma

e) Gideceği yer / güzergâh / riski /

minimuma

63-) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi)

koruma görevinin dört aşamasından değildir?

a) Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

b) Muhtemel tehlikenin varlığı

c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak

d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek

e) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden

zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir

güzergâh seçimi

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

64-) Konutta koruma ile ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

azaltılabilir

b)

alınmayabilir

c)

aynı tedbirler alınmalıdır

d)

gibi hareket edilmelidir ancak tedbirler

azaltılabilir

e)

artırılır

65-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal

olaylara müdahalede güvenlik görevlisinin

uygulayacağı genel ilkelerden değildir?

a) İkna edici ve inandırıcı olma

b) Diyalog kurma c) Sempatik olma

d) Provokasyona gelmeme e) Hiçbiri

66-) Ateşle temas etmesi durumunda

kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık

yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı

madde hangisidir?

a) Benzin b) Mazot

c) Gaz yağı d) Karpit

e) Fuel Oil

67-) Toplumsal olaylara müdahalede

aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerdendir?

a) Caydırıcılık

b) Provokasyona gelmeme

c) Kuvvet gösterisi

d) Tahriklere engel olma

e) Hepsi

68-) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan

personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden

hangisi uygulanmaz?

a) Var ise kontak lensler çıkarılır

b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan

bölümleri yıkanır

c) Normal nefes alınmasına gayret edilir

d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon

veya krem sürülür

e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette

tutulur

Korunan kişi konutta yoksa tedbirler Korunan kişi konutta yoksa tedbirler Korunan kişi konutta yoksa da konutta Korunan kişi konutta yoksa da varmış Korunan kişi konutta yoksa tedbir

 

69-) Yangın söndürücünün binaya konulacak

cins ve miktarı konusunda aşağıdaki

kurumlardan hangisinden görüş alınır?

a) Sivil Savunma Müdürlüğü

b) Bayındırlık Müdürlüğü

c) Valilik

d) Emniyet Müdürlüğü

e) Maliye Bakanlığı

70-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın

söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme

b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere

tutmak

c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak

d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri

tarafa tutarak söndürmek

e) Hiçbiri

71-) Akaryakıt yangınlarının en etkili

söndürme maddesi hangisidir?

a) Su b) Kum c) Köpük

d) Karbondioksit e) Hepsi

72-) Toplumsal olaylarda “göstericilerin

eylemlerini topluluğun huzurunu bozacak

veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede

olmadığı müddetçe ufak tefek taşkınlıklara

göz yumarak mecbur kalınmadıkça müdahale

edilmemesini” ifade eden genel prensip

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Organizatörlerle diyalog kurma

b) İkna edici olma

c) İnisiyatif kullanma

d) Profesyonel olma

e) Caydırıcılık

73-) Aşağıdakilerden hangisi VIP'nin araca

binmesi esnasında alınacak pozisyon için

yanlıştır?

a) VIP oto sürücüsü VIP'nin kapısını

açmalıdır

b) Mümkün olduğu kadar binaya

yaklaşılmalıdır

c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır

d) Araçların motoru çalışır vaziyette

bulunmalıdır

e) Hiçbiri

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

74-) Omurga kırığı şüphesi olan hasta nasıl

taşınmalıdır?

a) Sedyeye yüz üstü yatırılarak

b) Sedyeye oturtularak

c) Sedyeye sırt üstü yatırılarak

d) Taşınma şekli önemli değildir

e) Kucakta

75-) Havale geçiren kişide hangisi yapılır?

a)Ağzı açılmaya çalışılır

b)İçecek verilmeye çalışılır

c)Kendisine zarar vermesi engellenir

d)Suni solunum yaptırılmalıdır

e)Kolonya koklatılmalıdır

76-) Burun kanamasında ne yapılmaz?

a)Baş geriye kaldırılır

b)Baş öne eğilerek parmaklarla sıkılır

c)İki parmakla burun kanatları sıkılır

d)5 dk.da bir kanamanın durup durmadığı

kontrol edilir.

e)Duruncaya kadar burun kanatları

sıkılmaya devam edilir

77-)Hangi durumda kusturma tehlikelidir?

a)Yaralının bilinci açıksa

b)Gazyağı içmiş ise

c)Fazla miktarda ilaç içmiş ise

d)Hiçbiri

e)Hepsi

78-)

kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir?

a) Baş dik durumda oturtulur

b) Yan yatırılır

c)Sırtüstü yatırılır

d)Ayakları havaya kaldırılır

e)Yüzüstü yatırılır

79-) VİP*in araçla gideceği güzergâhı

üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz

olarak giyinmiş kişiler

b) Okunamayacak derecede silinmiş ya da

değiştirildiği bariz plakalı araçlar

c) Arıza yapmış araçlar

d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları

e) Hepsi

Kendiliğinden meydana gelen burun

 

80-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike

anında yakın koruma amirinin öncelikli

görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak

b) Kalabalığı dağıtmak

c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden

uzaklaştırmak

d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme

e) Hiçbiri

81-) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde

en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?

a) Derhal alev söndürülmelidir

b) Rüzgâr arkaya alınmalıdır

c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir

d) Su ile söndürülmelidir

e) Gaz akışı kesilene kadar alev

söndürülmemelidir

82-) Aşağıdakilerden hangisi grubun

özelliklerinden değildir?

a) Amaç Birliği

b) Örgütlenme

c) Tesadüfen Karşılaşma

d) Lider Bulunması

e) Düşünce ve Fikir Birliği

83-)Korumayla ilgili aşağıdakilerden hangisi

yanlıştır?

a)Göreve ilişkin her türlü alternatif plan ve

teçhizat önceden hazırlanır.

b)Esnek olmalı önemli kişinin resmi

görevini engellememeli

c)Koruma görevi devamlılık arz etmeli

d)Koruma elemanı ceketini iliklemeli

önemli kişinin çantasını taşımalı saygıda

kusur etmemeli

e)Silah kullanmayı son çare olarak görmeli.

84-) Adli arama sonunda kişi arama tutanağı

talep ederse ne yapılmalıdır?

a)Tutanak verilmez

b)Tutanak tanzim edilir kişiye verilemez

c)Tutanak iki nüsha tanzim edilir, bir sureti

kişiye verilir

d)İki nüsha tutanak düzenlenir kişiye

verilmez

e)Hiçbiri

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

85-)- Aşağıdakilerden hangi ifade özel

güvenlik eğitimleri bakımından yanlıştır?

a) Adayların başarı puanının yeterli

sayılabilmesi için, bu iki puan

ortalamasının en az altmış, her iki kısım

puanının ise en az elli olması şartı aranır.

b) Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan

adaylar, yeniden özel eğitim kursuna

devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini

takip eden üç sınava daha katılabilir.

c) Yenileme eğitimi sonrasında yapılan

sınavlarda başarısız olanlara çalışma izni

verilmez.

d) Özel güvenlik görevlileri seviye

puanlarını yükseltmek için çalışma

izinleri süresince seviye yükseltme

sınavlarına girebilirler.

e) Hiçbiri

86-) Zehirlenme vakalarında ilk yardım

olarak neler yapılabilir?

a)Zehir mümkün olduğunca

sulandırılmalıdır

b

miktarda süt içirilmelidir

c)Kusmayı engelleyen bir durum yoksa

hasta kusturulmalıdır

d)Hasta acilen bir sağlık kuruluşuna

gönderilmelidir

e)Hepsi

87-) Sıcak su nedeniyle oluşmuş bir yanıktan,

hemen sonra ilk ne yapılmalıdır?

a) Deride oluşan kabarcıklar patlatılmalıdır.

b) Yanık bölgeye zeytin yağı sürülmelidir.

c) Diş macunu sürülür

d) Hemen yumuşak akan temiz çeşme suyu

altına tutulmalıdır.

e) Yoğurt sürülür

88-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik

hizmetleri kapsamında, özel güvenlik

birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel

güvenlik eğitimi veren kurumları

denetlemeye yetkilidir?

a) İçişleri Bakanlığı ve valilikler

b) Emniyet Müdürlükleri

c) Jandarma Komutanlığı

d) Milli Eğitim Bakanlığı

e) Hepsi

)Sulandırmak amacıyla hastaya bol

 

89-) Delici karın yaralanmalarında organlar

dışarı çıkmışsa, ilkyardımda

aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur.

b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir

bezle örtülür.

c) Hasta / yaralı yarı yüzü koyun

pozisyonda yatırılır.

d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı

önlenir

e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik

dökülür.

90-)Yabani hayvan ısırığında ilk yardım

hangisidir.?

a) Turnike uygulamak

b) Zehiri emmek

c) Isırılan yere antiseptik madde sürmek

d) Isırılan yeri hemen sabunlu su ile

yıkamak.

e) Isırılan yeri kesici maddeyle kanatmaya

çalışmak

91-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü

sistem kullanılır?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir

b) Köpükle söndürülür

c) Su ile söndürülür

d) Karbondioksit ile söndürülür

e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

92 Aşağıdaki şıklardan hangisi aramadır?

a)X-RAY cihazından geçirilmesi

b)Elle kişinin üzeri ve eşyalarının aranması

c)Terk edilen bir şeyin kontrol edilmesi

d)El detektörü ile kişinin üzerine tutulması

e)Hepsi

93-) Kırık bir uzuv*a tespit uygularken

aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır.?

a) Tespit materyali kırığın şekline uygun

olarak seçilir.

b) Tespit materyali ile uzuv arasına

yumuşak dolgu malzemesi konur.

c) Uygulanan bandaj dolaşımı

engellemeyecek kadar sıkı olur.

d) Tespit esnasında parmak uçları açık

bırakılmalıdır.

e) Hepsi

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

94-)Özel güvenlik görevlisinin yetkisi ve

görevi içerisinde meydana gelen çocuklara,

beden veya akıl hastalığı nedeniyle

kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı

işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?

a)Olayın vuku bulduğu anda

b)Şikâyetçinin şikâyetini beyan etmesi

üzerine

c)Olaya müdahale edilmez kolluğa bilgi

verilir

d)Olayların sonuçlanması beklenir

e)Hiçbir durumda karışılmaz

95-) Hangi durumda işlenen fiilde dolayı faile

ceza verilir?

a)Meşru savunma ve zorunluluk halinde

b)Muhakkak bir tehlikeden başkasını

kurtarmak zorunluluğu ile

c)Tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan

vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile

d)Gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak

olan haksız bir saldırıyı orantılı bir biçimde

defetme halinde

e) Hiçbiri

96-) Yangın söndürme usullerinden olan

boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek

b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek

c) Yangını bölmelere ayırmak

d) Yanan cismi uzaklaştırmak

e) Yangını soğutarak söndürmek

97-)Önleme aramalarında elde edilen suç

unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

 

a)El konulan şey ve yakalanan kişi

tutanakla görevli kolluğa teslim edilir

b)Sadece el konulan şey kolluk

kuvvetlerine teslim edilir

c)Elde edilen şey adli makamlara teslim

edilir

d)Hiçbir şey yapılmaz

e)Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

 

98-) LPG tüplerinin konulabileceği yerin

özelliklerinden hangisi yanlıştır.?

a) LPG havada ağır olduğu için tüplerin

kaçak yapması durumunda gaz zeminde

toplanır zemin seviyesinden aşağı yerlere

dolu tüp konulmalıdır.

b)Tüplerin konulduğu zemin ıslak ve

rutubetli olmamalıdır. Ayrıca ateşe

dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.

c)Özellikle kamu kurumlarından hastane,

okul, sinema, vb. topluma açık yerlerde

LPG tüpleri depolanmamalıdır.

d)Dolu tüplerin konulduğu yerin

bitişiğindeki binalarla, kapı ve pencere

vasıtasıyla da olsa irtibatı

bulunmamalıdır.

e)LPG tüplerinin bulunduğu odanın doğal

havalandırılması tavana yakın olmalıdır.

99-) 5188 Sayılı yasanın 20.maddesinde

belirtilen idari cezaları özel güvenlik

görevlilerine ve özel güvenlik şirketlerine

vermeye kim yetkilidir?

a)İşveren

b)Özel güvenlik görevlisinin çalıştığı

kurum amiri

c)Emniyet Müdürü

d)Mahalli mülkî amiri

e)Hiçbiri

100-)Aşağıdaki yasaklardan hangisi Özel

Güvenlik Görevlileri için düşünülemez?

a)Grev yapma yasağı.

b)Ateşli silahını görev yeri dışına çıkarma

yasağı.

c)Yabancı bir eşle evlenme yasağı.

d)ÖGG kimlik kartını başkasına

kullandırma yasağı.

e)Silahını amaç dışı kullanma veya

başkasına silahını kullandırma yasağı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİLAHSIZ ADAYLAR

İÇİN

TEST BİTMİŞTİR.

CEVAPLARINIZI

KONTROL EDİNİZ

 

 

SİLAHLI ADAYLAR

SONRAKİ SAYFADAKİ

SİLAH SORULARINI

CEVAPLAYINIZ.

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

SİLAH BİLGİSİ SORULARI

1-)Fişek yatağı nedir?

a) Şarjörde fişeklerin üzerine konduğu

parçadır

b) Şarjör tüpüdür

c) Şarjörün kendisidir

d) Haznedir

e)Namlunun hemen gerisinde ateşlenmeyi

bekleyen fişeğin bulunduğu yerdir

2-)Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör

yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin

üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

a) Rampa

b) Şarjör Kapağı

c) Gerdel

d) Fişek çıkarıcı

e) Fişek yatağı

3-)Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?

a)Sökülüp takılma yöntemi bilinmeden

silah sökülemez

b)Silah üzerindeki yaylar icabında benzer

yaylarla değiştirilir

c) Silahı çizecek sert malzeme

kullanılmaz

d)Silah gereğinden fazla sökülmez

e)Sökme takma sırasında zorlama

yapılmaz

4-) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile

fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Çekirdek

b) Kapsül

c) Kovan

d) Barut

e) Kovan dip tablası

5-) Gece nöbetleri için (can sıkıntısını

gidermek için) aşağıdaki ifadelerden hangisi

dogrudur?

 

a) Silah sökülüp takılır, silahla oynanır

b) Silahla vakit geçirilir

c) Silahla oynanmaz

d) Çekirdek yenilir

e) T.V. seyredilir

 

6-) Rampa nerede bulunur?

a) Şarjörde

b) Namlu ağzında

c) Horozun altında

d) Fişek yatağı gerisinde,

e) Sürgü üzerinde

7-)Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Tetiği çekmek gerekir

b) Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır

c) Yeniden denemek gerekir

d) Bos kovan yerinden çıkmış olabilir

e) Horozu kurmak gerekir

8-) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu

silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen

b) Gez- arpacık

c) Namlu

d) Sürgü

e) Şarjör

9-)Silah ile ilgili emniyet tedbirleri hakkında

aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Silahın her zaman dolu olabileceğini

kabul ederek hareket etmek

b) Namlunun daima emniyetli bir noktaya

çevrildiğinden emin olmak

c) En iyi atıcı atış emniyetine dikkat eden

atıcıdır

d) İhtiyaç olmayan durumlar hariç silah

fişek yatağına fişek sürülmeden taşınmalıdır

e) Hepsi

10-) „Tetik Emniyeti” ne manaya

gelmektedir?

a) Emniyet mandalı kapalı iken tetiğe

dokunulsa bile düşmemesi anlamına

gelir

b) Emniyet mandalı açık iken tetiğe

dokunulduğunda horozun düşmesi

anlamına gelir

c) Tetik emniyeti diye bir emniyet yoktur

d) Emniyet açık iken, tetik çekilmedikçe

düşme, çarpma veya horozun kurulu

durumdan kurtulup düşmesi ile

kendiliğinden ateş almaması durumudur

e) Hiçbiri

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

11-)Atış Sırasında fişek yatağında fişek

mevcut iken, tabanca ateş almamışsa

aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Namlu hedeften ayrılmadan, en az 30

saniye beklenir. Şarjör çıkartılır. Fişek

dışarıya alınır

b) Namlu hedeften ayrılmadan,

beklemeye gerek yoktur. Fişek dışarıya

alınır

c) Şarjör çıkartılır. Fişek dışarıya alınır

d) Atış olana kadar tekrar tekrar tetiğe

basılır

e ) Şarjör çıkarılarak tekrar tetiğe basılır

12-) Poligonda Atış yaparken silahın ateş

etmemesi veya tutukluk yapması durumunda

ne yapılır?

a) Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite

çalışır

b) Atıcı, silahı söker

c) Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına

götürür

d) Atıcı silahın namlusundan içeriye göz

atar

e) Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve

silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye

teslim ederek diğer talimatı bekler

13-)Aşağıdakilerden hangisi silahlı görev

sırasında dikkat edilecek hususlardan birisi

değildir?

 

a)

suretle silahın mermi yatağı boş

tutulmalıdır

b)

mermi yatağı dolu ve emniyeti kapalı

olmalıdır

c)

namlulu tüfek cinsinden silah

taşınıyorsa silahın namlusu yukarı doğru

tutulmalı

d)

açık ve silah ateşe hazır durumda

bulundurulmalıdır

e)

uyulmamışsa, havaya doğru

yapılmalıdır

Belirgin bir tehlike yoksa mutlak Beklenen bir tehlike varsa silahın MP – 5 makinalı tabanca veya uzun Silahın emniyet kilidi her durumda Uyarı atışı, yapılan uyarıya

 

14-) Aşağıdakilerden hangisi ateşli

silahlardaki emniyet tertibatlarından değildir?

a) Horoz emniyeti

b) Tırnak emniyeti

c) Mandal emniyeti

d) Kabze emniyeti

e) Tetik emniyeti

15-)Fişek bittikten sonra kapak takımı geride

kalmıyorsa aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Şarjör ağzında problem vardır

b) Gerdelde problem vardır

c) Tetik manivelasında problem vardır

d) Şarjör yayında problem vardır

e) Sürgü tutucusunda problem vardır

16-)Kapsül ateşlemiyorsa aşağıdakilerden

hangisi olabilir?

a) İğne kırıktır

b) İğne ucu kırıktır

c) İğne yayı esnekliğini kaybetmiş veya

kırıktır

d) Fişek hatalıdır

e) Hepsi

17-) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev

nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç

yapmasını sağlar

b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri

gitmesini sağlar

c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar

d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen

alevin baruta intikal etmesini sağlar

e) Hepsi

18-) Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH”

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ateşli silahlar

b) Patlayıcı maddeler

c) Saldırı ve savunmada kullanılmak

üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve

bereleyici alet

d) Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu,

zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan

nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik

maddeler

e) Hepsi

 

ÖZEL GÜVENLİK YENİLEME

EĞİTİMİ 9. YAZILI SINAV SORULARI (A GRUBU )

19-) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin

işlevlerinden biri değildir?

a)

b)

artmasını sağlar

c)

sağlar

d)

e)

dışarıya atılmasını sağlar

20-) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik

tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi

parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi

b) Yerine getiren yay

c) Sürgü tutucu pimi

d) Rampa

e) Tırnak

21-)Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış

yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden

hangisidir?

a) Gruplaşma sol yukardadır

b) Gruplaşma sağ yukardadır

c) Gruplaşma sol aşağıdadır

d) Gruplaşma sağ aşağıdadır

e) Hedefte gruplaşma olmamış, isabet

noktaları dağınık

22-) Çift göz ile nisan almanın faydaları

aşağıdaki sıklardan hangisinde tam olarak

verilmiştir?

a) Hedef istikametinin sağından veya

solundan herhangi bir saldırının fark

edilmesine olanak sağlar

b) Hedef olunması istenmeyen kişilerin atış

istikametine girmesi halinde bunun

görülmesine ve gerekli tedbirin

alınmasına olanak sağlar

c) a ve b sıklarının ikisine birden olanak

sağlar

d)Çift göz ile nisan almanın hiçbir faydası

yoktur

e)Çift göz ile nisan almanın

önemsenmeyecek kadar az bir faydası

vardır

Merminin dönerek ilerlemesini sağlar Merminin delme ve tahrip gücünün Merminin takla atmadan ilerlemesini Merminin azami mesafesini artırır Ateşleme sonrası fişek kovanının

 

23-)Atış esnasında aşağıdakilerden hangisi

dikkate alınmayabilir?

a) Gez ve arpacık net, hedef puslu

görülmelidir

b) Tetik normal ve düzgün bir hızla

artırarak sıkılmalıdır

c) Ayaklar bitişik olmalı ve öne

bakmalıdır

d) Atış sırasında nefesi de ayarlamak

gerekir

e) Kollar mümkün oldukça ileriye doğru

uzatılmalı ve dirsekten bükülme olmamalıdır

24-) Aşağıdakilerden hangisi atış yaparken

dikkat edilecek hususlardan değildir?

a)Tetik üzerine uygulanan baskıdan nisan

hattı hiçbir şekilde etkilenmemelidir

b)Tetiğe uygulanan basınç giderek orantılı

bir şekilde artan bir basınç olmalı ve

kesintisiz olarak devam etmelidir

c) Tetik işaret parmağının birinci

boğumunun etli kısmı ile düşürülmelidir

d) Tetik düşürülürken mermi sesini duymak

için dikkat edilmelidir

e) Nisan alındıktan sonra kısa süre içinde

atışın yapılması gerekir

25-)“Yarı Otomatik Tabancalar” ifadesinde

“Yarı Otomatik” olma özelliği ne anlama

gelmektedir?

 

a) Tetiğe bir kere basışta şarjörün

yarısının boşaltılması anlamındadır

b) Kendiliğinden dolduruş yapan

tabancaları ifade eder

c) Her atış için tetiğin ayrı ayrı çekilmesi

anlamındadır

d) Tetik bir kere çekildiğinde bırakmamak

kaydıyla şarjördeki tüm fişekler bitene

kadar atısın devam etmesidir

e) Hiçbiri

 

TEST BİTTİ

CEVAPLARINIZI

KONTROL EDİNİZ

 
  Bugün 42825 ziyaretçi (58417 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=