TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  3. NOLU YENİLEME SINAV SORULARI
 

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

27 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

1-

a) Araçlar çalışır vaziyette olmalıdır

b) Makam aracı mümkün olduğu kadar bina girişine yaklaştırılmalıdır

c) Önemli kişi

d) Araçlar önemli kişiden hemen önce binilecek

) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişi araca binerken uyulması gereken kurallardan değildir?nin aracı, çıkışın tam karşısında olmalıdıryere getirilmelidir

e) Önemli kişi araca binmeden korumalar koruma aracına binmelidir

2-

) Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar.

a) Organize aktif kalabalık

b) Organize pasif kalabalık

c) Organize olmayan aktif kalabalık

d) Organize olmayan pasif kalabalık

e) Hiçbiri

3-

a) 4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla

b) Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak

c) Özel güvenlik birimi oluşturmuş olan bir kuruluşun bünyesinde

d) Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak

) Özel güvenlik görevlileri hangi şekilde çalışabilirler?

e) Hepsi

4-

) Görev alanında bulunmuş küpeyle ilgili tutanakta hangisi yer almaz?

a) Bulunduğu tarih ve saat

b) Ağırlığı

c) Üretildiği yer

d) Kaç ayar olduğu

e) Bulunduğu yer

5-

) Olay yerinden toplanan aşağıdaki bulgulardan hangisinden DNA hiçbir şekilde elde edilemez?

a) Kan

6-

b) Kıl c) Kemik d) Parmak izi e) Mendil) 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgiler hangileridir?

a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız.

b) Olay ve yaralı sayısı

c) Adresin bilinen noktalardan tarifi

d) Kaza karay

olunda ise hangi yönde olduğu

e) Hepsi

7-

a) 4 b) 2 c) 6 d) 3 e) 8

8-

) 4857 sayılı İş Kanunu‟na göre “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, Kanunlarda ulusal bayram ve tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak; tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir” (md.47/1). Buna göre hiç fazla mesai yapmayan fakat Kurban Bayramı‟nın iki gününde çalışan bir özel güvenlik görevlisinin maaşına kaç günlük maaşı eklenecektir?) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim edilir.

Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangi kelimeler yazılmalıdır.

a) Namlusuz-tutanak

b) Şarjörsüz

c) Şarjörsüz

d) Tetiksiz-imza

e) Horozsuz-tetik

9-

a) Kişi haklarını

b) Kişi hürriyetini

c) Kişi bağımsızlığını

d) Kişi ayrıcalığını

e) Kişi dokunulmazlığını

-söz-imza) Anayasamız madde 17/3‟te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır?

10-

a) Tıbbi eğitim almış olmalıdır

b) Sakin ve kararlı olmalıdır

c) Hızlı karar verebilmelidir

d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır

e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

11-

) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?

a) Belirgin bir

b) Aşırı göz kırpma

c) Sürekli burnunu çekmek

d) Hareketlerinde tutarsızlık

şekilde titreme

e) Hepsi

12-

a) Kanayan yara üzerine

c) Kanayan yer i

d) Parmak ile dirsek arasına

e) Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik olan

) Turnike uygulaması nereye uygulanır?b) Eklem yerlerinele kalp arasında herhangi bir yere

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

27 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

yere

13-

a) Kullandığı Güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı

b) Bu işte eğitilmiş olmalı

c) Dikkatli ve duyarlı olmamalı

d) İşini severek yapmalı

e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmamalı

) Giriş kontrol görevi yapan Ö.G.G. için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

14-

) VİP‟in araçla gideceği güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevsime yada bölgeye göre uygunsuz olarak giyinmiş kişiler

b) Okunamayacak derecede silinmiş yada değiştirildiği bariz plakalı araçlar

c) Arıza yapmış araçla

r

d) Yol üzerinde yapılan yol çalışmaları

e) Hepsi

15-

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek

b) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç

c

) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanamayı durdurma yöntemlerindendir?uygulamak) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek

d

) Yaraya kül basmak

e

) Kanayan bölgeye buz koymak

16-

) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) 187-155-112 b) 110-155-177

c) 110-155-112 d) 112-177-155

e) 155-156-110

17-)

Güvenlik kameralarında zoom yapılması hangi anlama gelir?

a) Görüntünün açısının değiştirilmesi

b) Görüntünün netlik ayarının yapılması

c)

d) Görüntünün 90 derece döndürülmesi

e) Görüntünün renklendirilmesi

Görüntünün Yakınlaştırılması / büyütülmesi

18-)

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik ekipmanlarından değildir?

a)

c) X-

El detektörü b) Ambulansray cihazı d) Kelepçe

e) Cop

19-

a) Bilinç durumu b) Kırık olup olmadığı

) Hasta/yaralının ilk değerlendiril-mesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

c) Solunum

e) Vücut ısısı

d) Dolaşım

20-

a) Yüz yapısı

) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?

b) Boyu

c) Görülebilir yara izleri

d) Saç rengi

e) Eğitim durumu

21-

a) Emniyet Müdürlüğüne–10 gün

b) Emniyet Müdürlüğüne–16 gün

c) Valiliğe–15 gün

d) Valiliğe–10 gün

e) Ö.G. komisyonuna 15 gün

) Göreve başlayan Özel Güvenlik Görevlileri hangi makama kaç gün içinde bildirilir?

22-

a) Binanın Çökme Olasılığı

b) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler

) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

c) Duman zehirlenmesi

d) Yüksek ısı tehlikesi

e) Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması

23-)

Aşağıdakilerden hangisi boğma noktası değildir?

a) Yol çalışmalarının olduğu yerler

b) Yüksek hız yapmaya müsait yo

“Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu, saldırıya açık riskli noktalara „Boğma Noktaları‟ denir.”llar

c) Hemzemin geçitler d) Kavşaklar

e) İniş

-biniş noktaları 24-) Karşımızdakini dinlerken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? a) Sabırlı olmak b) Saygı göstermek c) Kendini onun yerine koymak d) Konuşmak e) Hiçbiri

25-) Temel Hak v

a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz

b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir

e Hürriyetler

c) Valinin takdirindedir

d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir

e)

Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir

26-

a) Motivasyon b) Stabilizasyon

) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

27 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

c) Elibrasyon

d) Gramaj ayarı

e) Kalibrasyon

27-

) Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemi değildir?

a) CCTV

b) Mektup Kontrol Cihazları

c) Beton Bariyerler

d) El

Detektörleri

e) Kapalı Devre Görüntüleme sistemleri

28-

a) Koruma personeline artistik bir görünüm verir

b) Göz sağlığı bakımından faydalı olduğu için

c) Gelenek olduğu için

d) Koruma personeli olduğunun bilinmemesi için

e) Göz hareketlerini gizlediğinden daha iyi bir gözetleme yapabilmek için

) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin güneş gözlüğü kullanmasının nedenleri arasında yer alır?

29-

) Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi olduğu aşağıdakilerin hangisinde tam olarak ifade edilmiştir?

a) Özel Güvenlik görevlisinin

b) Mağdurun

c) Jandarmanın

e) Herkesin

30-

a) İdare Mahkemesine

d) Polisin) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?b) Polise

c) İşçi Sendikasına d) İş Mahkemesine

e) İşveren Sendikasına

31-

a) Kalp b) Omurilik c) Beyin

d) Sinir Sistemi

) Uyuşturucu maddeler kullanıldığında insan vücudunun neresini etkiler?e) Hiçbiri

32-)

Yaralının vücuduna yabancı cisim batmasında yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

a) Batan cisim derhal çıkarılır

b) Yaralı yere yatırılmalıdır

c) Cisim çıkarılmadan çevresi sargı ile

desteklenmelidir

d) Batan cisim tarafına yatırılmalı

e)Yaranın etrafı soğuk su ile yıkanmalı

33-

a) Suça ait iz bulmak

b) Suça ait delil bulmak

c) Suçun işlenmesini engellemek

d) Suç failini yakalamak

e) Suça ait delilleri toplamak

) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?

34-

a) Gözlerde yanma ve yaşarma

b) Mide yanması

) Halk içinde “Biber Gazı” olarak bilinen ve gerekli şartlar oluştuğunda toplumsal olaylar esnasında kalabalığı dağıtmak amacıyla kullanılan kimyasal gazlar insan vücudunda aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

c) Burunda yanma hissi

d) Öksürme

e) Baş dönmesi ve sersemleme

35-

a) Hırsız alarm sistemleri

b) Kapalı devre TV sistemi

c) Fiber optik algılama sistemi

d) Havalandırma ve iklimlendirme sistemi

e) Yeraltı fiber optik algılama

) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?

36-) Hayat kurtarma zinciri nedir?

a) Sağlık kuruluşuna haber verme (112)

b) Olay yerinde yapılan

c) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler

Temel Yaşam Desteği

d)Hastane acil servisleri

e) Hepsi

37-

a) Sabunlu su ile yıkanmalıdır

b) Kuduz aşısı yapılmalıdır

c) Kuduz serumu yapılır

d) Dikiş atma

) Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?

e) Pansuman

38-)

a) Kısa, öz, anlaşılır b) Ayrıntılı

c) Yazılı d) Şifreli e) Hiçbiri

Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

39-) X -

RAY Cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?

a) 75 cm b) 90 cm c) 110 cm

d) 50 cm e) Fark etmez

40-)

a)

Sivil kıyafetli olarak görev yapan devriye hizmetinden beklenen öncelik aşağıdakilerden hangisidir?Caydırıcılık b) Önleyicilik

c)

Halkı sindirme d) Güvenlik

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

27 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

e

) Suç işleyenleri Yakalamak

41-

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

a) Kimlik sorma yetkisi

b) Duyarlı kapıdan geçirme yetkisi

c) Kişilerin üstlerini detektörle arama yetkisi

d) Kimlik tespit yetkisi

e) Eşyaları X

-RAY cihazından geçirme yetkisi

42-

a) Vücuttaki kanı kalbe topladığından b) Kısa zamanda fazla kan kaybı olduğundan

c) Atardamar kanaması tehlikeli değildir

d) Kanama bölgesinde pıhtılaşma olacağından

e) Atardamarda kanın az basınçla dolaşmasından

) Atardamar kanaması neden daha tehlikelidir?

43-

a) Karşımızdaki kişilere saygı duymak

b) Gerçekçi ve doğal davranmak

) Başarılı iletişim kurallarının arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

c) Empati

d) Uzun boylu olmak

e) Motivasyon

44-

) Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?

a) Sakatlar ve y

aşlılar

b

c

) Cumhurbaşkanı, Milletvekilleri) Hâkim ve Savcılar, Avukatlar, Noterler

d

) Diplomatik dokunulmazlığı bulunanlar

e) Hiçbirisi

45-) X-

Ray cihazı daha çok nerelerde kullanılır?

a) Otellerde

b) Havalimanlarında

c)

d) Stadyum kapılarında

Banka, Mağaza girişlerinde

e)

Alışveriş Merkezlerinde

46-

a) Ekip uyumu en üst seviyede olmamalıdır

b) Koruma aracı ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır

c) Koruma 12 saat sürekli olmalıdır

d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmalıdır

) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi doğrudur?

e) Hepsi

47-

a) Yoğurt

) İlaç içerek zehirlenen kişiye ilk yardım olarak yerinde ne yapılmalıdır?yedirilir

b) Su içiril

c) Kusturulur

d

e) Ağrı kesici ilaç verilir

ir) Hastaneye götürülür

48-

) Narkotik maddeler içinde ilaç sanayinde kullanılan madde hangisidir?

a) Kokain b) Esrar c) Eroin

d) Morfin

e) Hiçbiri

49-

a) Bir kişiyle koruma düzeni

b) İki kişiyle koruma düzeni

c) Üç kişiyle koruma düzeni

d) Dört kişiyle koruma düzeni

e) Beş kişiyle koruma düzeni

) Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?

50-

) Yaya koruma esnasında saat 03:00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?

a) 06:00 b) 09:00 c) 12:00 d) 18:00 e) 03:00

51-

a) Olay yeri inceleme işlemleri tamamlanana kadar

) Olay yerinin korunması ne zamana kadar sürer?

b) C.

c) Olay yeri inceleme ekibi gelene kadar

Savcısı gelene kadar

d) Soruşturma bitene kadar

e) Korunması gerekmez

52-

) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

a) Kafa ve boyun

b) Eklem yerleri

c) Kol ve bacakların etli kısımları

d) Karın ve kasıklar

e) Göğüsler

53-

a) İlk ekip b) C.Savcısı

) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde sorumluluğu bulunan kişilerden değildir?

c) Gazeteciler d) Adli tabip

e) Olay yeri inceleme ekibi

54-

a) Zor kullanma için zorunluluk olmalıdır

b) Yasal bir dayanağı bulunmalıdır

c) Tehlike ile orantılı olmalıdır

d) İstenilen amaca ulaşıldığında zor kullanmaya

e) Hepsi

) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarındandır?son verilmelidir

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

27 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

55-

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre önemli kişinin sağ ya da solunda bir adım arkasında yürür

b) Bu bir refakat korumasıdır

c) Az ya da orta dereceli tehdit durumlarında kullanılır

d) Önemli kişiye 180º derecelik bir güvenlik alanı oluşturulmalıdır

e) Koruma personeli koruduğu kişiye refakat sırasında elinde herhangi bir şey taşımaz

) Bir kişi ile yapılan koruma düzeninde hangisi yapılmaz?

56-) Enformasyon nedir?

d) İletişimin temel becerisi

e) Sözlü İletişim

a) Tek yönlü bilgi iletimi b) İletişim türü c) Kararsızlık

57-

a) Kullandığı Güvenlik sistem cihazlarını iyi tanımalı

b) Bu işte eğitilmiş olmalı

c) Dikkatli ve duyarlı olmalı

d) İşini severek yapmalı

e) Üzerini veya eşyasını kontrol ettirmek istemeyenlere karşı zor kullanmalı

) Giriş kontrol görevi yapan Ö.G.G. için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

58-

a) Yüz yüze iletişimdir

b) Çift yönlü olma zorunluluğu vardır

c) Tek yönlü iletim

) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?olarak kalabilir

d) Ulaşılabilecek insan sayısı sınırlıdır

e) Karşılıklı iletişim vardır

59-

a) Suç işlenmesini önlemek

b) Şüphelileri yakalamak

c) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek

) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

d) Genel

emniyeti sağlamak

e) Hepsi

60-

) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?

I- Tutuklama

II- Kimlik Tespiti

III-

Konut Araması

IV-Yakalama

V-

Üst ve Eşya Araması

VI-Kimlik Sorma

a) I, III, V, VI b) I, II, III

c) II, IV, VI d) IV, V, VI

e) I, II, VI

61-

a ) Toplum psikolojisi

b ) Toplum sosyolojisi

) Değişik amaçlar ve düşüncelerle bir araya gelmiş kişilerin toplumsal yapı içerisinde duygu, düşünce ve davranışları ile bireylerin toplumdan etkilenmeleri ve davranışlarındaki değişikliklere ne denir?

c ) Davranış şekilleri

d ) Psikolojik hareket

e ) Hiçbiri

62-

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme

b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak

c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak

d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek

e) Hiçbiri

) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

63-

a) Suçüstü hali söz konusu olmalıdır

b) Delillerin yok edilmesi olasılığı olmalıdır

c) Delillerin değiştirilme olasılığı olmalıdır

d) Sanığın kaçma olasılığı olmalıdır

e) Kişinin suç işlediğinden şüphe duyulmalıdır

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir?

64-

a) Bir şahsın korunmasında

b) Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir alınmasında

c) Topluluk içinden bir şahsı almak için

d) Kıymetli bir malzemenin korunmasında

e) Hiçbiri

) Aşağıdakilerden hangisi çember düzeninin kullanıldığı yerlerden değildir?

65-

a) Tesir altında kalmamak

b) Duygusallık

) Aşağıdakilerden hangisi toplum psikolojisinin özelliklerinden değildir?

c

) Özenti

d) Telkin

e) İrade zayıflığı

66-

a) Fiziksel olarak bir arada veya yakın bulunurlar

b) Geçici olarak bir

) Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel niteliklerinden değildir?araya gelirler

c) İşbölümü ve statü düzeni mevcuttur

d) Birbirlerini tanımazlar

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

27 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

e) Kısa süreli ve geçici etkileşim içerisine

67-

a) Huzur ve güven ortamını sağlama hizmetidir

girebilirler) Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

b)

c) Suçları önlemeye yönelik bir hizmettir

d) Yardım isteyenlere yardım etme hizmetidir

e) Toplumu sindirme suretiyle suçların önlenmesi

68-

a) 30 yaşını geçmemiş olmak

b) Askerliğini yapmış olmak

c) Kamu haklarından yasaklı olmamak

d) Taksirli Suçlardan hükümlü bulunmamak

Mal, can ve ırza karşı koruma hizmetidirhizmetidir) Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?

e) Hepsi

69-

a) Dinleyici kalabalıklar

b) Kızgın kalabalıklar

c) Önceden planlanmış toplantılar

d) İrade kalabalıkları

e) Dini hizmete yönelik kalabalıklar

) “İnsanlar bir şeyi ifade etmek için toplanmışlardır. Belli duyguların açığa çıkartmaya yönelik davranışlardır. Parti, dans grupları vb” ifadesi hangi tür kalabalık çeşididir?

70-

a) Yaygın propaganda yapmak

b) Konuşmalar yapmak

c) Heyecanı artırmak

d) Eyleme geçiş

) Aşağıdakilerden hangisi olayları başlatma usulleri safhalarındandır?

e) Hepsi

71-

) Göz yaşartıcı kimyasal maddelerin yayılma yolu aşağıdakilerden hangisidir?

I.Yanma ile yayma

II. Patlama ile yayma

III. Sıkıştırılmış aerosol ile yayma

a) yalnızca I b) yalnızca II

c) yalnızca III d) yalnızca I ve II

72-

e)Hepsi) Aşağıdaki durumlardan hangisinde çember düzeni kullanılmaz?

a)

Bir şahsın korunmasında

b)

c) Grubun dağıtılmasında

Bir grubun korunmasında

d)

Grubun gözaltına alınmasında

e)

Kıymetli bir malzemenin korunmasında

73-

a) Tanık ve sanıkları bir arada t

) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?utmak

b) Sanık ve tanıkları belirlemek

c) Olay yerini şeritle çevirmek

d) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek

e) Devam eden olaya müdahale etmek

74-

a) Slogan

) Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmeye ve onların ilgisini kazanmaya ne ad verilir?

b) Açıklama

c) Propaganda

d) Bildiri

e) Hiçbiri

75-)

a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir

5188 sayılı Kanun‟a göre özel güvenlik görevlilerinin çalıştırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

b)

c) Bu konudaki karar işverene aittir

d) Komisyonun kararı gerekir

e) Mülki amirin onayı ile güvenlik hizmetlerine ek görev alabilir

Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz

76-

a) Görev alanını bilmek

b) Görev alanına ilgisiz şahısların girmesini

) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevlerinden değildir?engellemek

c) Suç kovuşturmak

d) Görev alanında koruyucu tedbirler almak

e) Görev alanındaki olumsuzlukları ilgililerine

77-

a) İleti

c) Motivasyon d) Empati

bildirmek) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın” atasözü hangi süreci ifade etmektedir?b) Sempatie)Yardımseverlik

78-

) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

a) Mektup b) Gazete

c) Televizyon d) Radyo

e) Dergi

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

27 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

79-

) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre özel güvenlik görevlisi aşağıdakilerden hangisini yapmaya yetkilidir?

a) Görevli olduğu alanda kişilerin üstlerini dedektörle arama

b) Hakkında yakalama ve tutuklama müzakeresi bulunanları yakalama ve arama

c) Terk edilmiş eşyayı emanete alma

d) Olay yerini ve delilleri koruma

e) Hepsi

80-

) Görev yapılan bölgede terkedilmiş bir eşya (Paket, Çanta v.b.)görülmesi halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisihangileri yapılmalıdır? I- Metal el dedektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır

II-

Bölgede kapı dedektörü var ise kapı dedektöründen geçirilerek teşhis edilir

III-

Çevresi emniyete alınır

IV-

Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir

V-

Güvenlik güçlerine bilgi verilir

a) II

b) II, III

c) III, V

d) IV, V

e) I,II, III

81-

a) Görev alanında suça el koymak

b) Suçun devamını engellemek

c) Sanığı tespit etmek ve yakalamak

d) Sanığı gözaltına almak

e) Suç delillerini muhafaza etmek

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

82-

) Aşağıdakilerden hangisinde Özel güvenlik görevlisi silahlı olarak görev yapabilir?

a) Alışveriş merkezlerinde

b) Sahne gösterilerinde

c) Sağlık tesislerinde

d) Spor müsabakalarında

e) Üniversitelerde

83-

d) Jandarma

e) Adli kolluk

84-

a) İşkence

b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

) Genel kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine ne ad verilir? a) Özel kolluk b) Yetkili kolluk c) Polis) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

c) Amirin emrine muhalefet

d) Görevi ihmal

e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

85-

) İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?

a) Vali

b) Kaymakam

c) İlçe Emniyet Amiri

d) İlçe Emniyet Müdürü

e) İçişleri bakanı

86-

) Özel sektörde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı ne yapabilir?

a) İş mahkemesine dava açabilir

b) İl Özel Güvenlik Komisyonu‟na başvurur

c) İçişleri Bakanlığı‟na başvurur

d) İşveren Derneği‟nde yardım ister

e) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‟ne dava açar

87-

a) Konuşan kişinin gözlerine bakmak

) Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Etkin Dinleme” durumunda yapılmamalıdır?

b) Ko

c) Karşımızdakini yargılamak

d) Ne söylediğini anlamaya çalışmak

e) Başka şeyler düşünmemek

nuşanı cesaretlendirmek

88-

a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz

b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız

c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz

d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk

) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?etmeliyiz

e) Hiçbiri

89-

) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin temel işlevleri arasında sayılmaz?

a) Haber verme

b) Propaganda etkisi

c) Öğretici olma

d) Yönetime katılmayı sağlama/teşvik etme

e) Eğlendirme

90-

) Aşağıdakilerden hangisi kişilerin korku sebeplerinden biri değildir? a) Kişi-içi iletişim b) Başarısızlık İnancı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

27 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

c)

Asosyal Bir iş Ortamı d) Sürekli Stres ve Hastalıklar e) Baskı Dolu Çocukluk

91-

a) İletişim karşılıklı bilgi ve duygu alış verişidir

b) İletişimin olabilmesi için iletişime katılan insanların olması gerekir

c) Verilen mesajlar sözlü yada sözsüz nitelikte olmalıdır

d) İletişimde en önemli mesajlar kişilerin söylediği

) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?kelimelerdedir

e) İletişim tek yönlü değil çift yönlü olmalıdır

92-

a) Çevik kuvvet ekibi

b) Özel güvenlik personeli

) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?

c) Asa

yiş devriye ekibi

d) Trafik ekibi

e) Hepsi

93-

a) Heyecan korku ve telaş içinde olmamalıdır

b) Olayla ilgili basın mensuplarının sorularını doğru olarak cevaplandırmalıdır

c) Olay Yerine görevli personel harici kimsenin

d) Olay Yerine girmemelidir

) Olayı ilk olarak gören özel güvenlik görevlisi aşağıdaki ifadelerden hangisini yapmamalıdır?girmesine izin vermemelidir

e) Olay Yerinde bir şey yenilip içilmesine izin

94-

a) İsim ve rütbe kullanılmaz

b) Çok önemli olaylar ve gizli konuşmalar telsizle söylenmez

c) Kısa, öz ve anlaşılır konuşulmalıdır

d) Anlaşılması zor isimler fonetik alfabeye göre kodlanır

e) Görev esnasında telsiz sürekli açık

95-

a) Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya

vermemelidir) Aşağıdaki telsiz kullanımlarından hangisi yanlıştır?bulundurulmaz) Aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?verilmelidir

b) Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli

c) En az 2 kişi ile yapılmalı

d) Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalı

e) Hepsi

96-

a) El konularak tutanakla kişi ve malzeme kolluk

b) Sadece el konulan malzeme kolluk kuvvetlerine teslim edilir

c) Elde edilen malzeme adli makamlara teslim edilir

) Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?kuvvetlerine teslim edilir

d) Hiçbir şey yapılamaz

e) Şahıs bölgeden uzaklaştırılır

97-

a) Saç uzunluğu

) Eşkâl tanımında aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerine göre daha öncedir?b) Pantolon

c) Ayakkabı

d) Kişinin değiştirilemeyen fiziksel özellikler

i

e) Ayakkabı rengi

98-

a) Olayı ilk önce öğrenen ekiptir

b) Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir

) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımını doğru olarak vermiştir?

c) Meydan

d) Olay yerinde görevli polis ekibidir

a gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir

e) Hepsi

99-

a) Mağdur ve mağdur yakınları

b) Hava koşulları

c) Basın mensupları

d) Sanık ve sanık yakınları

) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde maddi delilleri etkileyen faktörlerdendir?

e) Hepsi

100-)

Aşağıdakilerden hangisi işleve takılmaya örnektir?

a) Kalemi sadece yazma gereci olarak kullanmak

b) Duvarı boyamak

c) Başımız her ağrıdığında ağrı kesici içmek

d) Klavyede tuş aramak

e) Problemi çözmek için parçalara bölmek

SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN

TEST BİTMİŞTİR.

CEVAPLARINIZI

KONTROL EDİNİZ

SİLAHLI ADAYLAR SONRAKİ SAYFADAKİ SİLAH SORULARINI

CEVAPLAYINIZ.

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

27 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

SİLAH SORULARI

1-

a) Boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasına

b) Tabancanın monte edilmesine

c) Sürgüyü gövdeye sabitlemeye

d) Kapsülü ateşlemeye

e) Şarjörün yuvasından çıkmasını önlemeye

) Tırnak ne işe yarar?

2-

) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?

a) Namlu b) Horoz

c) İcra yayı

e) Tetik

3-

a) Namlu b) Tetik

d) Gez) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

c) Emniyet mandalı

d) Horoz

e) Hiçbiri

4-

) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fişeğe hız v

erir

b) Barutun ateşlemesini sağlar

c

d) Barutun nemlenmesini önler

e) Fişeğe yön verir

) Çekirdeğe yön verir

5-

) Aşağıdaki parçalardan hangisi fişek parçalarından değildir?

a) Kovan b) Barut

c) Kapsül d) Çekirdek

e) Tırnak

6-)

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar

b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar

c) Barut gazının dışarıya atılmasın sağlar

d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin

Fişeklerde bulunan alev kanalının görevi nedir?baruta intikal etmesini sağlar

e) Hepsi

7-

a) 20 yaş

c) 23 yaş

e) 18 yaş

) Taşıma ruhsatı almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ve kaç yıllığına verilir?- 3 yıl b) 21 yaş - 5 yıl- 5 yıl d) 21 yaş - 6 yıl- 7 yıl

8-

a) Hançer b) Kama c) Bıçak

) Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?

d) Tornavida e) Tabanca

9-

) Aşağıdakilerden hangisi silahların parçalarından biri değildir?

a) Kabze b) Namlu

10-

c) Sürgü d) Harbi e) Horoz) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen b) Gez-

arpacık

c) Namlu

d) Sürgü e) Şarjör

11-

a) Çekirdeğe kendi ekseni etrafında dönüş verir.

b) Çekirdeğin havayı delerek gitmesini sağlar.

c) Çekirdeğin takla atarak gitmesini sağlar.

d) Çekirdeğin delme gücünü arttırır.

e) Çekirdeğin tahrip gücünü arttırır.

) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setlerin sağladığı faydalardan biri değildir?

12-

) Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a)

b) Havanın yoğunluğu

c) Rüzgâr

d) Atıcının uzmanlığı

e) Havanın ısısı

Çekirdeğin ağırlığı

13-

) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

a) Gez

b) Arpacık c) Tırnak

d) Tetik

e) İğne

14-)

a) Unutkanlık b) İhmal

c) Kendine aşırı güven d) Bilinçsizlik

Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

e) Hepsi

15-

a) 3 Günlük bakım b) Haftalık bakım

c) Atış öncesi bakım

d) Atış sonrası bakım

16-

a) Parça tesirli olması

) Hangisi silah bakım zamanlarından değildir?e) Hepsi) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?

b) Sinir sistemini etkilemesi

c) Yakıcı olması

d) Boğucu olması

e) Göz yaşartıcı olması

17-

a) Tabanca dolduruş yapamaz

b) Fişek ateşlenemez

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

27 Nolu Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

c) Tabanca emniyete alınamaz

d) Horoz düşmez

e) Tetik çalışmaz

) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

18-

) Aşağıdakilerden hangisi ateşleme tertibatının ana parçalarından değildir?

a) Tetik

b) İğne c) Horoz

d) İğne yayı

19-

e) Gerdel) Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?

a) Tetik ezme b) Horoz indirme

c) Ateş etme d) Nişan alma

e) Şarjör çıkarma

20-) Silah

taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?

a) Lokantalar b) Marketler

c) Cezaevleri d) Oteller

e) Hiçbiri

21-

) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı

b

) Kesici ve ezici olması

c

d) Yok edici olması

e) Delici olması

) Ateşli silah olması

22-)

a) Aniden tetik çekmek

b) Tetiği çok yavaş çekmek

c) Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak

d) Silahın patlama sesinden etkilenmek

Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?

e) Hepsi

23-

a) Çekirdek b) Kapsül

d) Barut

) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?c) Kovane) Kovan dip tablası

24-) Kalibre nedir?

a) Namlunun uzunluğudur

b) Namlunun çapıdır

c) Fişeğin çapıdır

d) Fişeğin uzunluğudur

e) Çekirdeğin namluda aldığı yoldur

25-

) Aşağıdakilerden hangisi tabanca çeşitlerinden biri değildir?

a) Toplu tabanca

b) Tek atışlı tabanca

c) Yarı otomatik tabanca

d) Tam otomatik tabanca

e) Uzun namlulu tabanca

TEST BİTTİ

CEVAPLARINIZI

KONTROL

 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57744 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=