TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  6. yenileme sınavı
 

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu (Beşinci) Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

1-

a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır

b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır

c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını belirtmesidir

d) Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajlardır

e) Kaynağın mesajlarının elektronik bir ortamda görüntülenmesidir

) İletişimde yansıma nedir?

2-

a) Zaman bazında kayıtların tutulması

b) Binada bulunan kişilerin belirlenmesi

) Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?

c) Manyetik alandan etkilenmemesi

d) Çalışanların takip edilmesi

e) Giriş çıkışların yetkilendirilmesi

3-

a) Saç kesimi b) Dış giyim

c) Sakatlık, topallık d) Suçun Şekli

e) Yüzde belirgin iz vey

4-

a) Kalbi düzensiz çalışanlara

) Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde ayırt edici özelliklerden biri değildir?a leke) Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?

b) Normal solunum faaliyeti yapanlara

c) Yarım saat önce solunumu durmuş olanlara

d) Kalp hastalarına

e) 4

–6 dakika önce solunumu durmuş olanlara

5-) Olay yeri ince

lemesi sırasında olay yeri – fail – mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir.

a) Bulgu b) Delil

c) Belge

d) İspat vasıtası

e) Maddi delil

6-

a) 18 Yaşını doldurmuş olmak

b) Askerliğini yapmış olmak

c) Kamu haklarından yasaklı olmamak

d) Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla

) Özel Güvenlik Görevlisi olacak kişide aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?tamamlamak

e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

7-

a) Mavi renkte

) Patlayıcı Maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcı X-RAY cihazında hangi renkler ile tespit edilebilir?b) Turuncu ve tonları renginde

c) Mor renkte

e) Hiçbiri

d) Fosforik yeşil renkte

8-

) Devriye hizmetlerinde en az kaç kişi olmalıdır?

a) 2 b) 1 c) 4

d) 3 e) 5

9-) Acil tedavi nedir?

a) Acil tedavi ünitelerinde, hasta/yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir

b) Sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yapılan ilaçsız müdahalelerdir

c) Durumun kötüye git

d) Hayat kurtarmak için, tıbbi araç gerek aranmaksızın yapılan müdahalelerdir

e) Hiçbiri

mesini engellemek amacıyla, tıbbi araç gereç aranmaksızın yapılan müdahalelerdir

10-

) Kullanılan uyuşturucu madde miktarının giderek arttırılmasına ne denir?

a) Birikim

b) İhtiyaç c) Bağımlılık

d) Tolerans e) Tedavi

11-

) Yaya koruma esnasında saat 09.00 istikametinden saldırı gelmesinde koruma personelinin korunan kişiyi hangi saat istikametine kaçırmalıdır?

a) 06 b) 09 c) 12

d) 18 e) 03

12-

a) İşkence

b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma

) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir?

c) Amirin emrine muhalefet

d) Görevi ihmal

e) Görevini yaptığından suç oluşmamıştır

13-

a) Karşısındaki konuşurken onu dinlediğini belli

)İyi bir dinleyici;eder

b) Başka şeylerle ilgilenir

c) Sürekli telefonla konuşur

d) Karşıdaki lafını bitirmeden soru sorar

e) Hiç biri

14-

a) Koruma hizmetleri gündüzleri yapılmalıdır

) Aşağıdakilerden hangisi koruma hizmetlerinin özelliklerinden değildir.

b) Koruma hizmetleri 24 saat kesintisiz

yapılmalıdır

c)

Koruma önlemleri bir bütün olarak ele alınmalıdır

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu (Beşinci) Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

d) Koruma hizmetlerini gerektiğinde yerel güvenlik güçleri ile koordineli olarak yapılmalıdır

e) Koruma hizmetleri yerine getirilirken rutin

davranış alışkanlıklardan kaçınılmalıdır

15-

a) Kanama b) Kusma

) Omurga yaralanmasının en büyük zararı nedir?

c) Uyuşma d) Felç e) Şok

16-

a) 4857 Sayılı İş Kanunu

b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev v

) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?e Lokavt Kanunu

c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu

e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk

17-

Esirgeme Kurumu Kanunu) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

a) Okul b) Televizyon

c) İnternet

18-

d) Gazete e) Radyo) Aşağıdakilerden hangisi kapalı devre televizyon sistemine ait bir unsur değildir?

a) Lens b) Turnike c)

Monitör

d) Kamera e) Multiplexer

19-) Kontrol nokt

a) Zorla aranır b) İçeri alınır

c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez

d) Sadece eşyaları aranır

20-

a) Caydırıcı olma

asında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?e) Hepsi) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevlilerinin özelliklerinden değildir?b) Diyalog kurma

c) İnisiyatif kullanma

d) İkna edici ve inandırıcı olma

e) Provokasyon özelliği taşıma

21-

) Kapı detektörlerinin sağlıklı çalışabilmesi için personel detektörden kaç metre ara ile geçirilmelidir?

a) Kontro

b) Kontrol edilecek kişiler 2 m. Ara ile geçirilmelidir

c) Kontrol edilecek kişiler 50 cm. Ara ile geçirilmelidir

d) Kontrol edilecek kişiler 3 m. Ara ile geçirilmelidir

e) Kontrol edilecek kişiler mesafe bırakılmaksızın geçirilmelidir

l edilecek kişiler 1 m. Ara ile geçirilmelidir

22-

) Kemik bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

a) Hafif yaralanma

b) Yanık

c) Donma

d) Kırık e) Çıkık

23-

a) Kurallarını bilmelidir

b) Süratli olmalıdır

c) Ketum olmalıdır

d) Heyecanlı olmalıdır

e) Protokolü bilmelidir

) Yakın koruma görevlileri vasfına aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

24-

a) Kanunlara uygun olmalı

b) Kanunlara aykırı olmalı

c) Olayı temsil edici olmalı

d) Gerçekçi olmalı

e) Mantıklı olmalı

) Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden değildir?

25-

a) Normal mektuplara göre daha ağırdır

b) Üzerine gereğinden daha fazla pul yapıştırılmıştır

c) Zarf üzerinde yağ ve kir lekeleri olabilir

d) Mektubun ağırlığı ya da ebatları dengesi

) Aşağıdakilerden hangisi mektup bombanın özelliklerinden değildir?z olabilir

e) Mektubun rengi beyazdır

26-

) Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

a) Kamera ile

b) Kartlı okuyucu ile

c) X-

Ray cihazı ile d) CCTV ile

e) Kapı tipi dedektörle

27-

) Suç işlendikten sonra yapılan arama ne tür aramadır?

a) Adli arama

b) Önleyici arama

c) Genel arama

28-

a) Beden Dili

d) Özel arama e) Hepsi) İletişimde kullanılan en etkili iletişim kanalı hangisidir?b) Sözcükler

c) Ses Tonu

d) Düzgün Giyim

e) Teknolojiyi Kullanma

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu (Beşinci) Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

29-)

30-

a) Havayolu açıklığının değerlendirilmesi

b) Solunum değerlendirilmesi (Bak

Aşağıdakilerden hangisi X-Ray cihazının kullanım amacıdır? a) Geçiş yapan kişilerin el bagajlarının kontrolünü yapmak b) Kişilerin üzerindeki metali tespit etmek c) Kişilerin fotoğrafını çekmek d) Geçiş yapan kişilerin manyetik kartını okutarak geçiş yapmasını sağlamak e) Kimlik tespiti yapmak) Aşağıdakilerden hangisi İlkyardımın ABC’sinde yer almaz?-dinle-hisset)

c) Dolaşımın değerlendirilmesi

d) Suni solunum

e) Hiçbiri

31-

) Kokain aşağıdakilerden hangisinden elde edilir?

a) Haşhaştan

b) Koka bitkisinin yapraklarından

c) Afyon sakızından

d) Morfinden e) Eroinden

32-

) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara ne denir?

a) Gözetleme noktaları b) Boğma noktaları

c) Yerleşim noktaları d) Kontrol noktaları

e) Gezi alanı

33-

) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?

a)

Koruma önlemlerinin alınmaması

b) Bacalar

c) Bilgisizlik

d) İhmal ve dikkatsizlik

e) Sönmemiş piknik ateşleri

34-

a) geçerlidir

) “Hukuka aykırı arama....................ve ele geçirilenler...................”- delil olur

b) tekrarlanır – hayır kurumuna verilir

c) suçtur – muhakemede kullanı

lamaz

d) hakim onayına sunulur –

delil olur

e) adli aramadır –

35-

a) Ebeveyn / Yetişkin b) Ebeveyn / çocuk

c) Yetişkin / yetişkin d) Yetişkin / çocuk

delildir) İş yaşamında İletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?

e) Ebeveyn / Ebeveyn

36-

a) Güvenlik raporu hazırlamak

b) Bölgenin, görev yerinin ve güzergâhın

) Öncü güvenlik ekiplerinin genel görevleri için aşağıdakilerden hangi ifade yanlıştır?incelemesini yapmak

c) Yetkili ve ilgililerin telefon numaralarını almak

d) Alternatif güzergâhlar oluşt

urmak

e) Bölgenin alt yapı planlarını incelemek

37-

a) Gözaltına almak

b) Suç işleyen kişiyi yakalamak

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?

c) Delilleri muhafaza etmek

d) Kimlik sormak

e) Tabii afet

38-

lerde yardım istenmesi halinde işyeri ve konutlara girme) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanımına iten sebeplerden değildir?

a) Anne-

b) Kişisel problemler c) Arkadaş çevresi

babanın ayrı oluşu

d) Merak

e) Ucuz olması

39-

a) Bir bina ve şahsı korumak

b) İki grubu birbirinden ayırmak

c) Yol kapaması yapmak

d) Topluluğu belirli bir bölgeden çıkarmak

e) Kalabalığı bölmek

) Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin kullanım alanlarından değildir?

40-

) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindeki metal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayan cihazlara ne ad verilir?

a) Metal detektörler

b) Hareket detektörleri

c) Mikro dalga hareket detektörleri

d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü

e) X-

Ray cihazı

41-

) Özel Güvenlik Görevlilerine kimlik kartları kim tarafından verilir?

a) Valilik

c) Özel Güvenlik Eğitim Merkezi

d) Ticaret odası e) İl Emniyet Müdürlüğü

b) Bakanlık

42-

) Üzerinde silah bulunan kişi ÖGG’nin düzenlediği tutanağı imzalamazsa ne olur?

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu (Beşinci) Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

a) İmzalamadığı tutanağa yazılır

b) Zorla imzalatılır

c) İmzalayacağı yeni bir tutanak hazırlanır

d) Cezası artırılır

e)Tutuklanır

43-

a) Yaygın propaganda yapmak

) Aşağıdakilerden hangisi yasadışı toplulukta eylemi başlatma yöntemlerinden değildir?

b) Konu

c) Heyecanı artırmak

d) Eyleme geçiş

e) Kaçış ve dağılma

şma yapmak

44-

a) Başa darbe sonucu kulaktan kanaması olanlar

) Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınırlar?

b) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar

c) Kusan hastalar

d) Göğüs yarası olanlar

e) Omurga kırığı olanlar

45-

a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde

b) Para ve değerli eşya naklinde

c) Cenaze töreninde

d) Kişi korumada

) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi güzergâh boyu görevli sayılır?

e) Hepsi

46-

a) Yanma ile yayılma

b) Patlama ile yayılma

c) Sıkıştırılmış aerosol ile yayılma

d) Buharlaşma ile yayılma

) Göz yaşartıcı gazların yayılma yolları hangisi değildir?

e) Hepsi

47-

a) Yürüyebilenler

b) Bağıranlar

c) Yaşam belirtisi olmayanlar

d) Solunum güçlüğü olanlar

e) Kırık ve çıkık yarası bulunanlar

) Birden fazla kişinin yaralandığı kazalarda, ambulansla taşımada ilk öncelik aşağıdaki yaralılardan hangisinindir?

48-

a) Savunmada kullanılan bir dürtme silahıdır

b) Acı vermesi dolayısıyla psikolojik etkisi vardır

c) Öldürücü silahlardandır

d) Kolun uzantısı olarak kullanılır

) Aşağıdakilerden hangisi copun özelliklerinden değildir?

e) Hepsi

49-

a) Vali

b) İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi

c) İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi

d) İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi

e) Ticaret Odası Temsilcisi

) Özel Güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?Yardımcısı

50-

a) Suçun işleniş şeklinin tespitine yarar

) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?

b)

c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk

İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlarderecelerinin tespitine yarar

d) Zanlının suçsuzluğunu ispat eder

e) Hepsi

51-

) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

a) Emanete alma b) El koyma

c) Müsadere d) Muhafaza altına alma

e) Koruma altına alma

52-

) Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a)

Vücut gelişmesini engeller

b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar

c) Alışkanlık ve bağımlılık yapar

d) Kişinin sinir sistemi üzerinde etki eder

e)

Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir

53-

) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?

a) Saldırganları yakalamak

b) Kalabalığı dağıtmak

c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak

d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme

e) Hiçbiri

54-

) İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?

a)

Konuşanı rahatlatın b) Zaman tanıyın

c) Soru Sorun

d)

e) Yargılayın

Söylenenlere ilgi gösterin

55-

) Isı oksijen ve yanıcı maddenin birleşmesiyle oluşan kimyasal reaksiyona ne denir?

a) Yanma

d) Isı

b) Yangın c) Dumane) Alev

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu (Beşinci) Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

56-

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek

b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek

c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç

) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?uygulamak

d) Kanayan bölgeye buz koymak

e) Yaraya kül basmak

57-

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak

c) 18 yaşını doldurmuş olmak

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak

e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?

58-

) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?

a) Koruma Amiri

b) VİP ve Koruma aracı sürücüleri

c) Özel Kalem Müdürü

d) Ekip Amiri e) Ekip Memuru

59-)

ÖGG nin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Teslim-

b) Salıverme tutanağı

tesellüm tutanağı

c) El ko

d) Tebliğ

e) İhbar tutanağı

yma tutanağı-tebellüğ tutanağı

60-

) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?

a) 12 b) 9 c)6 d) 3 e) 8

61-

62-

a) Görünüşte dinleme b) Saplantılı dinleme

c) Seçerek dinleme

e) Kritik dinleme

63-

a) Bilgisizlik b) Sabotaj

) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir? a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır. c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir e) Hepsi) Aşağıdakilerden hangisi yanlış dinleme biçimlerinden birisi değildir?d) Savunucu dinleme)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisine girmektedir?

c) İhmal d) Sıçrama

e) Kazalar

64-

a) Sağında

) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?b) Solunda

c) Önünde d) Arkasında

e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ

65-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan

veya solundahastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kusturulur

b) Tuzlu su içirilir d) Açık havaya çıkarılır

e) Limonlu su içirilir

c) Yoğurt yedirilir

66-

) İnsanların (ve hayvanların) gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?

a) Davranış b) Uyarılma

c) Organizma d) Tepki

e) Güdü

67-

) Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını aşağıdakilerden hangisi açar?

a) Ekip amiri

b) Öncü eleman

c) Koruma amiri

e) Özel Kalem Müdürü

d) Araç sürücüsü

68-

a) Kişiye suçu işlerken rastlanması

b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması

c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşı suç işlenmesi

d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi

) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?

e) Hepsi

69-

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür

) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

b) Hasta / yara

c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır

lının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu (Beşinci) Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz

e) Hepsi

70-

a) Derhal bırakın

b) Müdahale etmeyin

c) Yüksek sesle sözlü emir verin

d) Yardım çağırın

e) Zanlının üzerine yürüyüp copu elinden almaya çalışın

) Zanlı copunuzun kontrolünü ele geçirdiğinde yapılmaması gereken hareket hangisidir?

71-

) 5188 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin d) fıkrasına göre ÖGG’nin: “Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.” Yetkisi bulunmaktadır. ÖGG’nin bu yetkisi ne türden bir görevi ifade eder?

a)

c) İdari görevi

Güvenlik önlemi b) Adli görevid) Siyasi görevi

e)

Hiçbiri

72-

) Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?

a) Adli Arama b) Zaptetme

c) Güvenlik Noktası Oluşturma

d) Önleme Araması

73-

e) El Koyma) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi madde yangınlarında kullanılır?

a) Benzin b) Mazot

c) Ahşap

74-

d) LPG e) Fuel-Oil) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?

a) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri detektörle arama

b)Görev alanlarında haklarında yakalama kararı bulunanları yakalama

c) Buluntu eşyayı emanete alma

d) Olay yerinde delilleri koruma

e) Hepsi

75-

) Özel güvenlik görevlisi yakala-madan sonra hangi eylemi yapamaz?

a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır

b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder

c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa

haber verir

d) Yakalanan kişinin ifadesini alır

e)

Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

76-

a) Sivil Savunma Müdürlüğü

b) Bayındırlık Müdürlüğü

) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?

c) Valilik

d) Emniyet Müdürlüğü

e

) Maliye Bakanlığı

77-

a) Rastgele kalabalık

b) Çarşı kalabalıkları

c) Seyirci kalabalıklar

d) İnanca dayalı kalabalık

e) Hiçbiri

) Gişe önünde bilet almak için bekleyen kalabalık hangi tür kalabalıktır?

78-

) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

a) Ek önlemler alma yükümlülüğü

b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü

c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

d) Temel eğitim alma yükümlülüğü

e) Hiçbiri

79-

) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur

b) Organlara dokun

c) Hasta / yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır

d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir

e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür

ulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür

80-

a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler b)Yol çalışmaları

c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar

d) Arıza yapmış araçlar

) Aşağıdakilerden hangisi VİP’nin güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

e) Hepsi

81-

a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız

b) Yaralıların kimlik bilgileri

) Aşağıdakilerden hangisi 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir?

c) Adresin bilinen noktalardan tarifi

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu (Beşinci) Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu

e) Olay ve yaral

ı sayısı

82-) Temel Yasalar

ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

a) Anayasa- Kanun -

Tüzük -Yönetmelik

b) Anayasa-

Tüzük -Kanun -Yönetmelik

c) Kanun -Anayasa -

d) Yönetmelik

e) T

Tüzük -Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasaüzük -Anayasa -Kanun -Yönetmelik

83-

a) Bilinç durumu

) Hasta / yaralının ilk değerlendir-mesinde, ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?b) Solunum

c) Solunum yolu açıklığı

d) Dolaşım e) Yaraları

84-

a) Eğitim ve öğretim kurumlarında

b) Sağlık tesislerinde c) İçkili yerlerde

d) Spor müsabakalarında

85-)

) ÖGG aşağıdakilerden hangisinde silahsız görev yapar?e)HepsiSuç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (El konulan) eşya kime teslim edilir?

a)

b) Adliyeye (C.Savcılığına)

c) Özel güvenlik komisyonuna

d) Yetkili Özel kolluğa

e) Yetkili genel kolluğa

Valiliğe

86-

a) Kartlı Cihazlar

b) Kapalı Devre Kimlik Belirleme

c) Görsel Kimlik Belirme

) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris vb) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?

d) Biyometrik Cihazlar

e) Detektörler

87-

) Aşağıdakilerden hangisi X-ray cihazları kullanımında kullanıcının radyasyona karşı güvenliğinin sağlanması, radyasyona maruz kaldığı miktarı ölçmek için kullanılan cihazdır?

a) AVO metre b) Dozimetre

c) Manyetik kontak

d) Ultrasonik detektör

88-

a) Ateşleme sistemi

e) Barometre) Hararet ve/veya sok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz halindeki tüm kimyasal bileşim ve karışımlara ................ denirc) Tuzaklama

b) Patlayıcı madde

d) Başlatıcı

89-

a) Adli görev b) Önleyici görev

c) Yardım görevi d) İdari görev

e) Koruyucu görev

e) Bomba) ”Olay yerini ve delilleri koruma” ifadesi Ö.G.G.’nin hangi tür görevine girer?

90-

a) Yeşil

d) Koyu mavi

) “Renkli “ X-RAY cihazlarında atom yoğunluğu fazla olan metal maddeler hangi renkte gözükürler?b) Gri c) Siyahe) Kırmızı

91-

) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?

a)Tehlikeyi bertaraf etmek

b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak

c)

e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak

Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak d) Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak

92-

) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?

a)

b) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır

c) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir, kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır

d) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır

e) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir

Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır

93-

a) Bakır kablo b) Şeker

c) C4 patlayıcı d) Afyon sakızı

) Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?

e) Ekmek

94-

) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

a) Duvar ve beton engeller

b) Tel örgüler

c) Bariyerler

d) Metal dedektörler e) Taşıt kapanları

95-

) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

a) Eşkâl b) Tanımlama

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu (Beşinci) Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

c) Kimlik

e) Farklılık

d) Fiziki özellik

96-

) Aşağıdakilerden hangisi insanların grup içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir? a) İrade zayıflığı

b)

Duygusallık

c)

Yaşamsallık

d)

Özenti

e) Telkin

97-

a) Stres

) Günlük yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumuna ne denir?

b) İletişim

c) Kızgınlık

d) N

e) Eleştiri

efes darlığı

98-

a) Suç işlenmesini önlemek

b) Şüphelileri yakalamak

c) İhtiyacı olanlara yardım etmek

d) Genel emniyete sağlamak

) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

e) Hepsi

99-

) Kolluk kuvvetlerinin idari görevleri içinde kamu düzenine veya kişinin vücut bütünlüğüne yönelik var olan bir tehdidin giderilmesi amacı ile yapılan özgürlük kısıtlamasına ne denir?

a) Durdurma

b) Adli Yakalama

c) Arama

d) Önleme Yakalaması

e) Zor Kullanma

100-

) “Teknolojik güvenlik cihazları, güvenliği sağlamak için kullanılan ........... cihazlardır.”

a) Ana

c) Yardımcı

e) Psikolojik

b) Pahalıd) Ekonomik

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu (Beşinci) Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

SİLAH SORULARI

1-

) Özel şekil ve niteliği bulunan mermi çekirdeğini barut gazı basıncı ile uzak mesafelere atabilen aletlere …… denir?

a) Kimyasal silah b) Biyolojik silah

c)

Ateşli silah d) Ağır silah

e) Otomatik silah

2-

) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.

a)

b)

c) Namlu

d) Hazne-

Fişek yatağı- hazneFişek yatağı-namluhazneşarjör

e) Rampa-

fişek yatağı

3-

) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a)

Fişek çekirdeğinin ağırlığı

b)

Havanın yoğunluğu

c)

d) Havanın ısısı

Atıcının uzmanlığı

e)

Rüzgâr

4-) I-

Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et,

II-

Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar,

III-

Şarjörü çıkar

IV-

Ölü noktaya tut

V-

Yukarıdaki verilere göre tabancada söküm işleminin sırası nasıl olmalıdır?

Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırak

a) I - II - III - IV - V

b) IV - III - I - V - II

c) II - III - IV - V - I

d) III - I - II - V - IV

e) IV - III - V - I - II

5-) Silah

a) İğnesi kırıktır b) Tetik arızalıdır c) Haznede fişek olmayabilir

d) Fişek arızalı olabilir e) Hepsi

ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

6-

a) İz

) Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ……………. denir?b) Leke c) Kir

d) Rayyür e) Çekirdek izi

7-

a) Günlük bakım b) Haftalık bakım

c) Atış öncesi bakım d) Atış sonrası bakım e) Hepsi

) Hangisi silah bakım türlerindendir.

8-

a) Kriminoloji b) Kriminilastik

) Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

c) Olay Yeri İnceleme

d) Balistik e) Toksikoloji

9-

a) Şarjör gövdesi b) Şarjör kapağı

c) Şarjör yayı d) Şarjör çıkartma kilidi

e) Şarjör kapak kilidi

) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçası değildir?

10-

a) Hafif ateşli silahlar

b) Ateşsiz silahlar

c) Ağır Ateşli silahlar

d) Ağır Ateşsiz silahlar

11-

) Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir?e) Bomba) Ö.G.G. adaylarının atış becerisinin ölçüldüğü atış sınavında hedef üzerinde kaydettikleri her bir isabet için kazanılan puan ne kadardır?

a) 2,5 b) 5 c) 20 d) 10 e) 50

12-

a) Namlu b) Tetik c) Horoz

) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?

d) Emniyet mandalı e) Hiçbiri

13-)

a) Tabanca dolduruş yapamaz

b) Fişek ateşlenemez

c) Tabanca emniyete alınamaz

d) Horoz düşmez

e) Tetik çalışmaz

İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

14-

a) Namlu b) Kabze c) Horoz

) Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda bulunmaz?

d) Şarjör

15-

e) Yiv ve set) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kesici ve ezici olması

b) Ateşli silah olması

c) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı olması

d) Yok edici olması

e) Delici olması

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu (Beşinci) Özel Güvenlik Yenileme Eğitim Sınavı Soruları

16-

) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün en büyük parçası olup, fişeklerin içersine yerleştirildiği kısımdır?

a) Hazne

b) Sürgü

c) Hatve

e) Şarjör kapak takımı

d) Şarjör tüpü

17-) Namlu

nun en ileri bölümünde, namlu ağzına yakın sürgü veya namlu üzerinde bulunan ve nişan alırken gezle beraber göz ile hedef arasında aynı çizgiyi üzerine getirirken küçük çıkıntıya….. denir.

a) Yiv b) Set c) Gez

d) Arpacık

18-

a) Kovan-

b) Çekirdek

c) Saçma

e) Hatve) Hangisi tam fişeği ifade eder?Kapsül-Çekirdek-Barut-Kovan-Kapsül- Kovan dip tablası-Kovan

d) Çekirdek

-Barut-Kovan

e) Hiçbiri

19-

) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

a) Sürgü b) Namlu c) Gövde

d) Fişek Yatağı

20-) Rampa nerede bulunur?

a)

e) HazneŞarjörde

b)

Namlu ağzında

c)

Fişek yatağı gerisinde

d)

Sürgü üzerinde

e)

Horozun altında

21-)

a) Rampa

d) Set e) Hatve

22-) Tabanc

a) Kabze

c) Şarjör Yuvası

Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?b) Çap c) Yivayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?b) Gövded) Tutma Kolu

e) El Kundağı

23-

a) Ateşleme tertibatı

) Aşağıdakilerden hangisi otomatik tabancalarda fişek yatağın-dan fişek ya da boş kovanı çıkartmaya yarayan parçaya verilen addır?b) Mandal

c) Tırnak

24-

a) Tırnak izi

d) Tetik e) Hepsi) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?

b) Yiv set izi

c) Kovan atacağı izi

d) İğne izi

e) Fişek yatağı izi

25-

) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?

a) Gerdel

b) Şarjör Kapağı

c) Rampa

e) Fişek yatağı

d) Fişek çıkarıcı
 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57764 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=