TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  22 NOLU TEMEL EĞİTİM SINAVI SORULARI
 
22. Özel Güvenlik Sorulari


1-) Uyuşturucu maddenin tanımında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Vücut gelişmesini engeller
b) Akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
c) Alışkanlık ve bağımlılık yapar
d) Kişinin sinir sistemi üzerinde etki eder
e) Fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getirir

2-) Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir?
a) Saldırganları yakalamak
b) Kalabalığı dağıtmak
c) Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak
d) Saldırı düzenleyenlere karşılık verme
e) Hiçbiri

3-) İyi bir dinleyici olmak için aşağıdakilerden hangisinden kaçınmamız gerekmektedir?
a) Konuşanı rahatlatın
b) Zaman tanıyın
c) Soru Sorun
d) Söylenenlere ilgi gösterin
e) Yargılayın

4-) Isı oksijen ve yanıcı maddenin birleşmesiyle oluşankimyasal reaksiyona ne denir?
a) Yanma
b) Yangın
c) Duman
d) Isı
e) Alev

5-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?
a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek
b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek
c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak
d) Kanayan bölgeye buz koymak
e) Yaraya kül basmak

6-) “Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurmaları ve özel güvenlik hizmeti verme ve almalarında mütekabiliyet esası aranır.” Hükmünde geçen mütekabiliyet sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Karşılıklılık ilkesini
b) Genel hükümleri
c) Paris Şartını
d) Örf ve adetleri
e) Kopenhag kriterlerini

7-) Belirli dozda alındığı zaman; kulanı-cının merkezi sinirsistemi üzerine psiko-lojik ve fiziksel etki ederek, akli,fiziki ve psikolojik dengesini bozan, alışkanlık vebağımlılık yapabilen, doğal, yarı sentetik veya sentetik maddeye ne denir?
a) İyileştirici madde
b) Uyuşturucu madde
c) Ağrı kesici
d) Uçucu madde
e) Yapıcı madde

8-) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlüisteğe………. denir?
a) Empati
b) Motivasyon
c) Rekabet
d) Terfi
e) İletişim
9-) Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer alır?

a) Suç işlenmesini önlemek
b) Şüphelileri yakalamak
c) İhtiyacı olanlara yardım etmek
d) Genel emniyete sağlamak
e) Hepsi
10-) Patlayıcı maddenin istenilen zaman, şekil ve yerde patlamasını sağlamak amacıyla, bir kısım unsurların birleştirilmesiyle hazırlanan düzenek ve kurgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Patlayıcı madde
b) Bomba
c) Kapsül
d) Ateşli silah
e) Fünye


11-) Korunan kişinin gideceği mevki ve güzergâh üzerinde önemli kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma nedir?
a) Yakın koruma ekibinin amacı
b) Temel koruma prensipleri
c) Öncü istihbarat çalışması
d) Kişisel fiziki koruma
e) Hiçbiri

12-) Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?
a) Kanama durdurulur
b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir.
c) İmkân varsa oksijen verilir
d) Ayaklar aşağıda tutulur
e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez

13-) Copla etkisiz hale getirilmek istenilen kişinin nerelerine vuruş yapılır?
a) Yüzüne
b) Kafasına
c) Kasık bölgesine
d) Bel bölgesine
e) Bacak ve kollarına

14-) Tanık, mağdur, müşteki ve sanık ifadeleri hangi delil çeşitleri içerisinde sayılır?
a) Belge deliller
b) Vesika deliller
c) Beyan deliller
d) Maddi deliller
e) İpuçları

15-) İşletmelerin stratejik niyetini gerçekleştirmekamacıyla kendilerini motive ederek, bilginin performansa dönüşümünü sağlayarak ortak iş başarıları elde etmeküzere oluşturulan faaliyet birimine ne denir?
a) Çalışma grubu
b) Paylaşım grubu
c) Takım çalışması
d) Yönetim ekibi
e) Hiçbiri

16-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisiolmak isteyen bir kimsede aranan şartlardan biri değildir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
b) Silahlı olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllıkilköğretim veya ortaokul mezunu olmak
c) 18 yaşını doldurmuş olmak
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akılhastalığı ile özürlü bulunmamak

17-) Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma personellerinden değildir?
a) Koruma Amiri
b) VİP ve Koruma aracı sürücüleri
c) Özel Kalem Müdürü
d) Ekip Amiri
e) Ekip Memuru

18-) Terk edilmiş bir şeyin özel güvenlik görevlisitarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?
a) Emanete alma
b) El koyma
c) Muhafaza altına alma
d) Koruma altına alma
e) Müsadere

19-) Korunan kişinin cephesi saat yönünde kaçı gösterir?
a) 12
b) 9
c) 6
d) 3
e) 8

20-) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından değildir?
a) Belirli bir emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır
b) Her zaman aynı oranda atılmalıdır.
c) Kapalı alanlara yapılacak müdahalelerde çıkış yolları açık bırakılmalıdır
d) Rüzgârın yönü hesap edilmelidir
e) Hepsi

21-) Aşağıdakilerden özel güvenlikhangisi yanlış dinleme biçimlerinden birisi değildir?
a) Görünüşte dinleme
b) Saplantılı dinleme
c) Seçerek dinleme
d) Savunucu dinleme
e) Kritik dinleme

22-)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirlerialmamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden hangisinegirmektedir?
a) Bilgisizlik
b) Sabotaj
c) İhmal
d) Sıçrama
e) Kazalar

23-) Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
a) Sağında
b) Solunda
c) Önünde
d) Arkasında
e) Silahı kullandığı eliyle ilgili olarak arka sağ veya solunda

24-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Kusturulur
b) Yoğurt yedirilir
c) Tuzlu su içirilir
d) Açık havaya çıkarılır
e) Limonlu su içirilir

25-) İnsanların (ve hayvanların) gözlenebilen veyaherhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
a) Davranış
b) Uyarılma
c) Organizma
d) Tepki
e) Güdü

26-) Makam aracı durduğunda önemli kişinin kapısını aşağıdakilerden hangisi açar?
a) Ekip amiri
b) Öncü eleman
c) Koruma amiri
d) Araç sürücüsü
e) Özel Kalem Müdürü
27-) Aşağıdaki görevlerden hangisi özel güvenlik personeli için söylenemez?
a) İlk ekip olabilirler
b) Tanıkların ifadelerini alır
c) Olay yerinde failleri yakalar, muhafaza eder
d) Genel kolluk olay yerine geldiğinde bilgi verir
e) Olay yerine görevliler haricinde girişe izin vermez

28-) Bir grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?
a) Kama düzeni
b)Hat düzeni
c)Çember düzeni
d)Çapraz düzen
e) Hiçbiri

29-) Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik güzergâh boyugörevli sayılır?
a) İşlenmiş bir suçun şüphelisinin takibinde
b) Para ve değerli eşya naklinde
c) Cenaze töreninde
d) Kişi korumada
e) Hepsi

30-) Tekli korumaya oranla biraz daha güvenli olan ikili korumada paylaşılan sorumluluk alanı kaç derecedir?
a) 90
b) 180
c) 360
d)120
e) 72

31-) Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?
a) Şahısların elleri yıkatılmaz
b) Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbiseyeri korunmalıdır
c) Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır
d) Çekirdek, kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir
e) Kovan, çekirdek korunması için bir araya toplanır

32-) Kişinin maddeye karşı kontrolünü kaybetmeyebaşlaması, maddeye karşı neyi gösterir?
a) Madde yoksunluğu
b) Kötüye kullanımı
c) Maddeyi bulamama arzusu
d) Maddeye karşı bağımlılığı
e) Hiçbiri

33-) CCTV’ de dört tane kameradan gelen görüntüyü birekranda ekranı bölerek görmemizi sağlayan parçaya ne ad verilir?
a) Monitör
b) Switcher
c) Quad
d) Terminal
e) Kamera

34-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olayları başlatma usulleri arasında sayılamaz?
a) Konuşma yapmak
b) Evlerden toplamak
c) Eyleme geçiş
d) Heyecanı artırmak
e) Yaygın propaganda

35-) ÖGG önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?
a) Polise
b) Jandarmaya
c) Mülki amire
d) Savcıya
e) Bağlı olduğu kuruma

36-) özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığıkişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
a) Yakalanan kişiyi derhal savcılığa teslim eder
b) Yakalanan kişinin adli sicil bilgilerini tespit eder
c) Yakalanan kişiyi 24 saat gözetim altına alır
d) Yakalanan kişiyi kolluğa teslim eder
e) Yakalanan kişiyi hâkime çıkarır

37-) Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir?
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması
b) Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığınınbulunması
c) Takibi şikâyete bağlı olmakla birlikte çocuklara karşısuç işlenmesi
d) Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşısuç işlenmesi
e) Hepsi

38-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?
a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür
b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneyegötürülür
c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır
d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz
e) Hepsi

39-) Manyetik ortam oluşturarak kişilerin üzerindekimetal cisimlerin varlıklarını tespit etmeye yarayancihazlara ne ad verilir?
a) Metal detektörler
b) Hareket detektörleri
c) Mikro dalga hareket detektörleri
d) Kızıl ötesi (PIR) hareket detektörü
e) X- Ray cihazı
40-) 5188 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin d) fıkrasına göreÖGG’nin: “Görev alanında, haklarında yakalama,tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.” Yetkisi bulunmaktadır. ÖGG’nin bu yetkisi ne türden bir görevi ifade eder?
a) Güvenlik önlemi
b) Adli görevi
c) İdari görevi
d) Siyasi görevi
e) Hiçbiri
41-) Statlarda ve spor müsabakalarında suç unsuru olmaksızın yapılan aramaya ne denir?
a) Adli Arama
b) Zaptetme
c) Güvenlik Noktası Oluşturma
d) Önleme Araması
e) El Koyma
42-) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi maddeyangınlarında kullanılır?
a) Benzin
b) Mazot
c) Ahşap
d) LPG
e) Fuel-Oil
43-) Aşağıdakilerden hangisi ÖGG yetkilerinden biridir?
a) Güvenliğini sağladığı alanlara girenleri detektörle arama
b)Görev alanlarında haklarında yakalama kararıbulunanları yakalama
c) Buluntu eşyayı emanete alma
d) Olay yerinde delilleri koruma
e) Hepsi
44-) özel güvenlik görevlisi yakala-madan sonra hangi eylemi yapamaz?
a) Yakalanan kişiyi koruma altına alır
b) Elde edilen suç delillerini muhafaza eder
c) Yakalamanın akabinde en yakın genel kolluğa haberverir
d) Yakalanan kişinin ifadesini alır
e) Olayın tanığı varsa olay mahallinde kalmasını sağlar

45-) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins vemiktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan hangisinden görüş alınır?
a) Sivil Savunma Müdürlüğü
b) Bayındırlık Müdürlüğü
c) Valilik
d) Emniyet Müdürlüğü
e) Maliye Bakanlığı

46-) Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı göz dikkate alınarak, güvenlik hizmetinde bulunacak personelin asgari sayısını belirlemeye kim yetkilidir?
a) özel güvenlik Komisyonu
b) İçişleri Bakanlığı
c) Vali
d) Emniyet
e) Jandarma
47-) Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?
a) Saldırgan gruplar
b) Yöneten gruplar
c) Anlamlı gruplar
d) Belli bir hedefi ve amacı olan gruplar
e) Paniğe kapılmış olan gruplar
48-) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanım şekillerindendir?
a) Koklayarak
b) Sigaraya sararak
c) Ağızdan alarak
d) Damara enjekte ederek
e) Hepsi
49-) Telsizle yapılan haberleşme esnasında anlaşılmasıgüç kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanılır. “FENNİ” isminin doğru telaffuzuaşağıdakilerin hangisidir?
a) Fatsa, Edirne Niğde, Niğde, İstanbul
b) Fatsa, Edirne Niğde, İstanbul, Niğde
c) Fatsa, İstanbul, Niğde, Niğde, Edirne
d) İstanbul, Edirne, Niğde, Niğde, Fatsa
e) Fatsa, İstanbul, Niğde, Edirne, Niğde
50-) özel güvenlik şirketlerinin faaliyette bulunmasına izin vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı
c) Vali
d) özel güvenlik Komisyonu
e) Genelkurmay Başkanlığı
51-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
a) Radyo
b) Gazete
c) Mektup
d) Televizyon
e) Dergi
52-) Kaza ortamında ilk yapılması gereken nedir?
a) Hemen yaralılara müdahale etmek
b)Yaralıları sakinleştirmek
c) Kaza ortamının güvenliğini sağlamak d) Çevredenyardım istemek
e) Yaralıları taşımak
53-) Bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak,onun duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ne denir?
a) İletişim
b) Motivasyon
c) Sempati
d) Dinleme
e) Empati
54-) Aşağıdaki yerlerden hangisi Ö.G.G.nin görev alanı değildir?
a) İşlenmiş bir suçun sanığının takibi esnasında gidilenyer
b) Ö.G.G.nin korumakla sorumlu olduğu alan
c) Ö.G.G.nin görev yeri ile evi arasındaki güzergah
d) Nakil görevi yapan Ö.G.G.nin görev yeri ile naklinyapılacağı yer arası güzergah
e) Konser vb. yerlerde görev yapılan durumlarda konseralanı
55-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
a) Gözaltına almak
b) Suç işleyen kişiyi yakalamak
c) Delilleri muhafaza etmek
d) Kimlik sormak
e) Tabii afetlerde yardım istenmesi halinde işyeri ve konutlara girme
56-) Gişe önünde bilet almak için bekleyen kalabalık hangi tür kalabalıktır?
a) Rastgele kalabalık
b) Çarşı kalabalıkları
c) Seyirci kalabalıklar
d) İnanca dayalı kalabalık
e) Hiçbiri
57-) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerininüçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
a) Ek önlemler alma yükümlülüğü
b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırmayükümlülüğü
d) Temel eğitim alma yükümlülüğü
e) Hiçbiri
58-) Delici karın yaralanmalarında organlar dışarı çıkmışsa, ilkyardımda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Dışarı çıkan organlar içeri sokulur
b) Organlara dokunulmaz üzeri nemli bir bezle örtülür
c) Hasta / yaralı yarı yüzükoyun pozisyonda yatırılır
d) Ağızdan bol sıvı verilerek sıvı kaybı önlenir
e) Dışarı çıkan parçalar üzerine antiseptik dökülür

59-) Aşağıdakilerden hangisi VİP’nin güzergâhı üzerinde dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
a) Mevsime ya da bölgeye göre uygunsuz şekilde giyinmiş olan kişiler
b)Yol çalışmaları
c) Silinmiş veya değiştirilmiş plakalar
d) Arıza yapmış araçlar
e) Hepsi

60-) Aşağıdakilerden hangisi 112 ambulans servisini aradığımızda vermemiz gereken bilgilerden değildir?
a) Kullandığımız telefon numarası ve adımız
b) Yaralıların kimlik bilgileri
c) Adresin bilinen noktalardan tarifi
d) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu
e) Olay ve yaralı sayısı
61-) Temel Yasalar ile ilgili büyükten küçüğe doğru yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik
b) Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik
c) Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
d) Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa
e) Tüzük -Anayasa -Kanun -Yönetmelik
62-) Hasta / yaralının ilk değerlendir-mesinde, ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
a) Bilinç durumu
b) Solunum
c) Solunum yolu açıklığı
d) Dolaşım
e) Yaraları

63-) özel güvenlik aşağıdakilerden hangisinde silahsız görev yapar?
a) Eğitim ve öğretim kurumlarında
b) Sağlık tesislerinde
c) İçkili yerlerde
d) Spor müsabakalarında
e)Hepsi

64-) Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise habervermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
a) Alıkoyma
b) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
c) Görevi kötüye kullanma
d) Görevi ihmal
e) Amirin emrine muhalefet
65-) Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait tasarrufyetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?
a) Adli zaptetme
b) El koyma
c) Mülkiyet hakkını ihlal
d) Önleme yakalaması
e) Hepsi
66-) Aşağıdakilerin hangisi atardamar kanamasının özelliklerindendir?
a) Yavaş ve koyu kırmızı renkte akar
b) Yavaş ve açık kırmızı renkte akar
c) Fışkırır tarzda ve açık kırmızı renkte akar
d) Fışkırır tarzda ve koyu kırmızı renkte akar
e) Kendiliğinden durur
67-) Saklı olan bir kişinin veya gizlenmiş olan bir eşyanın ele geçirilmesi maksadıyla yapılan işleme ne denir?
a) Yakalama
b) Arama
c) Durdurma
d) Zor kullanma
e) Zaptetme
68-) Aşağıdakilerden hangisi bombanın temel unsurlarından değildir?
a) Patlayıcı Madde
b) Başlatıcılar
c) Kamufle Malzemeleri
d) Anahtar Sistemi
e) Hiçbiri
69-)“değişmez-değiştirilemez, benzemez-benzetilemez,tasnif edilebilir” özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Biyolojik deliller
b) DNA
c) Suçta kullanılan aletler
d) Parmak izi
e) İz deliller
70-) İlk ekip olay yerine ulaştığında aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
a) Basına bilgi verir
b) Güvenlik ve sağlık tedbirlerini alır
c) Olayın faillerini yakalar
d) Sanık ve tanıkları belirler
e) Olay yerini koruma altına alır
71-) Ülkemizde Haşhaşın ekim izinleri, işlenmesi,toplatılması gibi konular aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Emniyet Genel Müdürlüğü
b) Jandarma Genel Komutanlığı
c) Milli Güvenlik Kurulu
d) Toprak Mahsulleri Ofisi
e) Hepsi
72-) Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en sontaşınmasında sakınca bulunmayan hastalar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanama geçirenler
b) Kol kemiği kırılanlar
c) Solunum zorluğu çekenler
d) Şoka girmekte olanlar
e) Ağır yanığı olan hastalar
73-) Memleketin genel emniyet ve asayiş işlerinden hangi bakanlık sorumludur?
a) Dışişleri Bakanlığı
b) Adalet Bakanlığı
c) Milli Savunma Bakanlığı
d) Maliye Bakanlığı
e) İçişleri Bakanlığı
74-) özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini aşağıdaki hangi yasadan alır?
a) 657 Sayılı kanun
b) 5188 Sayılı kanun
c) 5275 Sayılı kanun
d) Türk medeni kanunu
e) Hiçbiri
75-) özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması yapabilir?
a) Kapalı alanlarda
b) Meskenlerde ve müştemilatlarda
c) Konser ve spor müsabakalarında
d) İş yerlerinde
e) Hiçbiri

76-) Kişilerin başkalarından ayırt edilmesine ve değişmeyen özelliklerinin (parmak izi, göz iris vb) kullanılarak giriş-çıkış yetkilendirilmesinin yapıldığı cihazlar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kartlı Cihazlar
b) Kapalı Devre Kimlik Belirleme
c) Görsel Kimlik Belirme
d) Biyometrik Cihazlar
e) Detektörler
77-) Aşağıdakilerden hangisi X-ray cihazları kullanımındakullanıcının radyasyona karşı güvenliğinin sağlanması, radyasyona maruz kaldığı miktarı ölçmek için kullanılan cihazdır?
a) AVO metre
b) Dozimetre
c) Manyetik kontak
d) Ultrasonik detektör
e) Barometre
78-) Hararet ve/veya sok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz halindeki tüm kimyasal bileşim ve karışımlara ……………. denir
a) Ateşleme sistemi
b) Tuzaklama
c) Patlayıcı madde
d) Başlatıcı
e) Bomba
79-) ”Olay yerini ve delilleri koruma” ifadesi Ö.G.G.’nin hangi tür görevine girer?
a) Adli görev
b) Önleyici görev
c) Yardım görevi
d) İdari görev
e) Koruyucu görev
80-) “Renkli “ X-RAY cihazlarında atom yoğunluğu fazla olan metal maddeler hangi renkte gözükürler?
a) Yeşil
b) Gri
c) Siyah
d) Koyu mavi
e) Kırmızı
81-) Aşağıdakilerden hangisi korumanın amaçlarından değildir?
a)Tehlikeyi bertaraf etmek
b) Korunan kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
c) Önemli kişinin hareketlerini kısıtlamak
d)Korunan kişiyi bedeni zarardan korumak
e) Korunan kişinin güvenliğini devamlı surette sağlamak
82-) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumaorganizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır
b) 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır
c) Ekip ruhu önemlidir, başarısızlık ya da başarı ekibindir,kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır
d) Kalabalık ve güvenliksiz bölgelerde koruma şeklidaraltılmalıdır
e) Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir
83-) Aşağıdakilerden hangisi organik bir malzeme değildir?
a) Bakır kablo
b) Şeker
c) C4 patlayıcı
d) Afyon sakızı
e) Ekmek
84-) Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
a) Duvar ve beton engeller
b) Tel örgüler
c) Bariyerler
d) Metal dedektörler
e) Taşıt kapanları
85-) Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırtedilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?
a) Eşkâl
b) Tanımlama
c) Kimlik
d) Fiziki özellik
e) Farklılık
86-) Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra ÖGG tarafından yapılmaz?
a) Olay yerini muhafaza etme
b) Şüpheliyi yakalama
c) Suç aletlerine el koyma
d) Genel kolluğa yardımcı olma
e) Teknik takip yapma
87-) Uyuşturucu madde kullanan bir kişide hangi şüpheli davranışlar görülür?
a) Belirgin bir şekilde titreme
b) Gözlerini açmada zorlanma
c) Sürekli burnunu çekmek
d) Aşırı göz kırpma
e) Hepsi
88-) Tutanağın adli soruşturma safhasında hazırlıksoruşturması bakımından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
a) 3
b) 4
c) 2
d) 5
e) 1
89-) Toplumsal olayda eylemi başlatacak kadar cesaret sahibi olmayan ve çabuk etki altında kalabilen kişi tiplerine ne ad verilir?
a) Destekleyiciler
b) Provokatörler
c) Atılganlar
d) Seyirciler
e) Tesir altında kalanlar
90-) Güvenlik görevlisinin soğukkanlılı-ğını kaybetmeden duygularının esiri ol-madan ve ortamdaki gerilimden etkilen-meden hareket etmesi onun……….. dir
a) Profesyonelliğidir
b) Cesaretidir
c) Gösterişidir
d) Tecrübesidir
e) İnisiyatif kullanmasıdır91-) Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtisidir?
a) Hareketle artan ağrı
b) Hareket kaybı
c) Şişlik
d) Şekil bozukluğu
e) Hepsi
92-) “Teknolojik güvenlik cihazları, güvenliği sağlamak için kullanılan ……….. cihazlardır.”
a) Ana
b) Pahalı
c) Yardımcı
d) Ekonomik
e) Psikolojik
93-) Olay yerinde sorumlulukları bulunan görevlilerin genel sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vali
b) Cumhuriyet savcısı
c) Soruşturma sorumlusu
d) Emniyet müdürü
e) Birim amiri
94-) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?
a) Zorla aranır
b) İçeri alınır
c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez
d) Sadece eşyaları aranır
e) Hepsi
95-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerine girmez?
a) Kişi-içi iletişim
b) Toplumsal iletişim
c) Kişilerarası iletişim
d) Örgüt-içi iletişim
e) Kitle iletişimi
96-) Silahlı özel güvenlik görevlisinin silah taşıma ya da bulundurma yetkisi aşağıdaki hallerden hangisi ile sınırlıdır?
a) Eğitim kurumları
b) Cezaevleri
c) Görev yeri ve güzergâhı
d) Mahkemeler
e) Hepsi
97-) Aşağıdakilerden hangisi insanların grup içerisinde gösterdiği kolektif davranış özelliklerinden değildir?
a) İrade zayıflığı
b) Duygusallık
c) Yaşamsallık
d) Özenti
e) Telkin
98-) Günlük yaşamda karşılaşılan olaylar sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumuna ne denir?
a) Stres
b) İletişim
c) Kızgınlık
d) Nefes darlığı
e) Eleştiri
99-) İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?
a) Yetişkin/yetişkin
b) Ebeveyn/çocuk
c) Ebeveyn/ebeveyn
d) Yetişkin/çocuk
e) Ebeveyn/yetişkin
100-) Kolluk kuvvetlerinin idari görevleri içinde kamu düzenine veya kişinin vücut bütünlüğüne yönelik var olan bir tehdidin giderilmesi amacı ile yapılan özgürlük kısıtlamasına ne denir?
a) Durdurma
b) Adli Yakalama
c) Arama
d) Önleme Yakalaması
e) Zor Kullanma
SİLAH SORULARI

1-) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?
a) Yerine getiren yay pimi
b) Yerine getiren yay
c) Sürgü tutucu pimi
d) Rampa
e) Tırnak
2-) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
a) Kapsül
b) Ateşleme pimi
c) Barut
d) Kovan
e) Çekirdek
3-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?
a) Şarjör Gövdesi
b) Şarjör Kapağı
c) Şarjör Yayı
d) Şarjör iğnesi
e) Şarjör Kapak Kilidi
4-) Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almaması nedenlerinden değildir?
a) Tetik arızalı olabilir
b) Fişek arızalı olabilir
c) İğne kırk olabilir
d) Tırnak arızalı olabilir
e) Farklı fişek kullanılmış olabilir.
5-) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
a) Ağır ateşli silahlar
b) Ateşsiz silahlar
c) Kimyasal silahlar
d) Biyolojik silahlar
e) Hafif ateşli silahlar
6-) Horozun hareketini fişek kapsülüne intikal ettiren ve patlamayı gerçekleştiren parçaya ………. denir?
a) Horoz
b) İğne yayı
c) İğne
d) Horoz yayı
e) Horoz mesnedi

7-) İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Tabanca dolduruş yapamaz
b) Fişek ateşlenemez
c) Tabanca emniyete alınamaz
d) Horoz düşmez
e) Tetik çalışmaz
8-) Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda bulunmaz?
a) Namlu
b) Kabze
c) Horoz
d) Şarjör
e) Yiv ve set
9-) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesici ve ezici olması
b) Ateşli silah olması
c) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı olması
d) Yok edici olması
e) Delici olması
10-) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün en büyük parçası olup, fişeklerin içersine yerleştirildiği kısımdır?
a) Hazne
b) Sürgü
c) Hatve
d) Şarjör tüpü
e) Şarjör kapak takımı
11-) Namlunun en ileri bölümünde, namlu ağzına yakınsürgü veya namlu üzerinde bulunan ve nişan alırken gezle beraber göz ile hedef arasında aynı çizgiyi üzerinegetirirken küçük çıkıntıya….. denir.
a) Yiv
b) Set
c) Gez
d) Arpacık
e) Hatve
12-) Hangisi tam fişeği ifade eder?
a) Kovan-Kapsül-Çekirdek
b) Çekirdek-Barut-Kovan-Kapsül
c) Saçma- Kovan dip tablası-Kovan
d) Çekirdek-Barut-Kovan
e) Hiçbiri
13-) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
a) Sürgü
b) Namlu
c) Gövde
d) Fişek Yatağı
e) Hazne
14-) Rampa nerede bulunur?
a) Şarjörde
b) Namlu ağzında
c) Fişek yatağı gerisinde
d) Sürgü üzerinde
e) Horozun altında
15-) Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
a) Rampa
b) Çap
c) Yiv
d) Set
e) Hatve
16-) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
a) Kabze
b) Gövde
c) Şarjör Yuvası
d) Tutma Kolu
e) El Kundağı
17-) Aşağıdakilerden hangisi otomatik tabancalarda fişek yatağın-dan fişek ya da boş kovanı çıkartmaya yarayan parçaya verilen addır?
a) Ateşleme tertibatı
b) Mandal
c) Tırnak
d) Tetik
e) Hepsi

18-) Hangisi silahın kovanda bıraktığı izlerden değildir?
a) Tırnak izi
b) Yiv set izi
c) Kovan atacağı izi
d) İğne izi
e) Fişek yatağı izi
19-) Şarjör tüpü içerisinde bulunan şarjör yayının uç kısmına takılan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği parçaya ne denir?
a) Gerdel
b) Şarjör Kapağı
c) Rampa
d) Fişek çıkarıcı
e) Fişek yatağı
20-) Şarjörlerin silah üzerinde yerleş-tirildiği bölgeye Şarjör …… denir.
a) Kilidi
b) Kapağı
c) Tüpü
d) Tutucusu
e) Yuvası
21-) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
a) Yiv
b) Set
c) Çap
d) Hazne
e) Rayyür
22-) Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Çekirdek
b) Kapsül
c) Kovan
d) Barut
e) Kovan dip tablası
23-) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?
a) Boştur
b) Hazır
c) Kurulu
d) Dolu
e) Emniyette
24-) Hazne nedir?
a) Boş kovandır
b) Dolu fişektir
c) Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir.
d) Fişek yatağıdır
e) Şarjör yuvasıdır
25-) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?
a) Yiv
b) Set
c) Rampa
d) Hazne
e) Hiçbiri
 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57795 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=