TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  27.NOLU TEMEL SINAV SORULARI
 

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

1-

) Özel Güvenlik Görevlisi önleyici kolluk hizmetleri bakımından kime bağlıdır?

a) Polise b) Jandarmaya

c) Mülki amire d) Savcıya

e) Bağlı olduğu kuruma

2-) X-

a) Görüntüyü zoom ya

RAY kontrol panelinde FWD tuşu fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?par

b) Koyu bölgelerin içini tespit eder

c) Cismin kendi çizgilerini tespit eder

d) Görüntüyü karartır

e) Konveyör bantının ileri hareketini ve cihaz menülerinin ayarlanmasında menüler arasında dolaşımı sağlar

3-

a) Cumhurbaşkanı

) Aşağıdakilerden hangisi talebine bakılmaksızın koruma altına alınacak şahıslardan değildir?b) Milletvekili

c) İçişleri Bakanı Müsteşarı

d

) Milli Eğitim Bakanı e) Hiçbiri

4-

a) Zorla aranır

b) İçeri alınır

c) Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez

d) Sadece eşyaları aranır

5-

a) Su b) Kum

c) Karbondioksit

) Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye ne yapılır?e) Hepsi) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?d) Köpük

e) Hepsi

6-

a) Etkileşim b) Öğretim

c) Öğrenim d) İletim e) İletişim

) “Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşılması” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

7-

) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir?

a)

b) İkna edici olma

d) Profesyonel olma e)

Organizatörlerle diyalog kurmac) Taviz vermemeCaydırıcılık

8-

) Aşağıdakilerden hangisi yılan sokmalarında uygulanmaz?

a) Soğuk uygulama

b) Isırılan bölgenin kalp seviyesinin altında tutulması

c) Isırılan bölgenin emilmesi

d) Suyla yıkanması

e) Isırılan bölgenin üstüne bandaj yapılması

9-

a) Özel Güvenlik Görevlileri 24 saat süresince görevli olduklarından her zaman ve her yerde bu

) Özel Güvenlik Görevlileri 5188 sayılı yasaya göre belirlenmiş yetkilerini nerede kullanabilirler?yetkilerini kullanabilirler

b) Belediye sınırları içerisinde her zaman kullanırlar

c) Genel kollukla beraber her zaman kullanabilirler

d) Sadece görevli oldukları süre içinde ve görev

alanlarında kullanabilirler

e) Hepsi

10-

a) Panik b) Duygu

) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

d) Öfke

e) Heyecan

11-

a) Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır

b) Çevresi ile ilgili olmalıdır

c) İyi iletişim kurmalıdır

c) Motivasyon) Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir?

d)

e) Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır

Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır

12-

a) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya son

) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın unsurlarından değildir?verilmelidir

b) Zor kullanma yasal olmalıdır

c) Zor kullanmanın derecesi görevlinin gücü ile orantılı olmalıdır

d) Zor Kullanmanın derecesi amaçla orantılı olmalıdır

e) Zor kullanma zorunlu olmalıdır

13-

a) Empati b) Enformasyon

c) Beden dili

e) Öğrenme

) “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır?d) Yaşantı

14-

a) Maç seyreden insanlar

b) Banka kuyruğundaki insanlar

c) Bir derneğin üyeleri

) Aşağıdakilerden hangisi kalabalık olarak tanımlanamaz?

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

d) Yangın seyreden insanlar

e) Bilet kuyruğundaki insanlar

15-

a) Yabancılar Türkiye’de özel güvenlik şirketi

) Yabancıların Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmeleri için ön şart nedir?kuramaz

b) İçişleri Bakanlığından izin alınması

c) Dışişleri Bakanlığından izin alınması

d)

e) Hiçbiri

Mütekabiliyet esası

16-

a) Koruma görevlisi silahını kullandığı eline göre VIP'nin sağında veya solunda bir adım arkasında yürür

) Aşağıdakilerden hangisi bir kişi ile koruma için yanlıştır?

b) 36

0 derecelik bir koruma sağlar

c) Bu bir refaka

d) VIP’nin her türlü ihtiyaçlarını karşılar

e) VIP'yi utandırıcı durumlardan korur

t korumasıdır

17-)

1. Kişi değil davranışı eleştirilmelidir

2. Uyarı hemen anında verilmelidir

3. Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır

4. Eleştiri yapılırken kişinin daha Önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır

Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?

a) 1-2-4 b) 2-3-4 c) 1-3-4

d) 1-2-3 e) Hepsi

18-

a) Konuşma yapmak

b)Yaygın

) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatma usullerindendir?propaganda yapmak

c) Eyleme geçiş

d) Yazılı ve sözlü gereçlerle tahrik

e) Hepsi

19-

) Aşağıdakilerden hangisinde polisin sorumluluk alanı ve yetkileri tam doğru olarak tanımlanmıştır?

a) Bel

b) Görevli olduğu alan içer

c) Mülki sınırlar içer

d) Görevli olduğu alan içer

e) Belediye sınırları içer

ediye sınırları içerisinde çalıştığı saatle sınırlıisinde 24 saat süreyleisinde 24 saat süreyleisinde kimlik kartı yakasında asılı şekildeisinde kimlik kartı yakasında asılı şekilde 24 saat süreyle

20-

) Aşağıdakilerden hangisi bomba yapımında kullanılmaz?

a) Anahtar sistemleri

b) Dış kap

c) Kablo d) Kundak e) Bant

21-

) Kanamalarda yapılması gerekenlerden hangisi yanlıştır?

a) En

b) Kanayan yerin üzerine tampon uygulanır

c) Görünen küçük kemik uçları içeri itilir

d) Kanayan bölgeye buz uygulanır

e) Kanayan bölge Kalp seviyesinden yukarı

22-

kısa zamanda kanamanın durması sağlanırda tutulur) 5188 sayılı Kanunun özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk kişilerine ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

a) Ek önlemler alma yükümlülüğü

b) Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü

c) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü

d) Temel eğitim alma yükümlülüğü

e) Hiçbiri

23-

a) 30 dk b) 1 saat

) Suni solunum ne zamana kadar yapılır?

c) Tıbbi yardım gelene kadar

d) 3 dk

e) Kendi kararımıza bağlı

24-

) Yanma olayının olabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada bulunması gerekir?

a) Isı

-Oksijen-Karbondioksit

b) Yanıcı madde

c) Azot-

-Oksijen karbondioksitYanıcı madde-Oksijen

d) Isı

-Oksijen-Yanıcı madde

e) Alev-

25-

Yanıcı madde-Azot) Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı VIP in ………ve………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik…………..ortadan kaldırmak veya ……………… indirmektir.

a) Ofisi / ikameti / riski / maksimuma

b) Gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma

c) Mekân / yol / riski / maksimuma

d) Gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma

e) Seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma

26-

) Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Enformasyon

c) Komünikasyon

e) Tutum

27-

b) Davranışd) Empati) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olarak görev alan özel güvenlik görevlisinin, olay yerinde yapmaması gerekenlerden birisidir?

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

a) Devam eden olaya müdahale etmek

b) Sanık ve tanıkların ifadesini almak

c) Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek

d) Sanık ve tanıkları belirlemek

e) Olay yerini belirlemek ve şeritle çevirmek

28-

) Grev yasağına uymayan, ateşli sila-hını 5188 sayılı yasaya aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya Özel Güven-lik Kartını başkasına kullandıran Özel Güvenlik Görevlisine ne ceza verilir?

a) Hapis ve idari para cezası verilir

b) Hapis ve çalışma izini iptal edilir

c) İdari para cezası verilir ve çalışma izini iptal

edilir

d) Para cezası verilmez, çalışma izini iptal edilir

e) Para cezası ve İhtar verilir

29-) Pan-T

ilt ne için kullanılır?

a) Ha

reket algılamak için kullanılır

b)

Kartlı geçiş için kullanılır

c) Kameraya hem yatay hem de dikey hareket

d) Birden fazla kameradan gelen görüntüyü bir monitörde birleştirmek için kullanılır

e) Görüntüyü netleştirmek için kullanılır

vermek için kullanılır

30-

a) Polis-Jandarma-

) Genel Kolluk Kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?Sahil Güvenlik

b) Polis-Jandarma-Orman Muhafaza

c) Jandarma-

d) Polis-Jandarma-

Gümrük Muhafaza-PolisGümrük Muhafaza

e) Jandarma -

Belediye Zabıtası - Sahil Güvenlik

31-

) Ö.G.G’nin sivil kıyafetle görev yapmasına kim karar verir?

a) Özel Güvenlik Komisyonu

b) C.Savcısı

c) Kaymakam

d) Emniyet Müdürü

32-

a) VIP oto sürücüsü VIP'nin kapısını açmalıdır

b) Mümkün olduğu kadar binaya yaklaşılmalıdır

c) Koruma görevlileri yerlerini almalıdır

d) Araçların motoru çalışır vaziyette bulunmalıdır

e) Hiçbiri

e) Vali) Aşağıdakilerden hangisi VIP'nin araca binmesi esnasında alınacak pozisyon için yanlıştır?

33-

a) Tıbbi eğitimi almış olmalıdır

b) Sakin ve kararlı olmalıdır

c) Hızlı karar verebilmelidir

d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır

e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

34-

a) İleti

d

) “Bir insanı yargılamadan önce, gün doğumundan batımına değin onun ayakkabılarıyla dolaşın” atasözünü hangi süreci ifade etmektedir?b) Empati c) Sempati) Saygı duymak e) Yardımseverlik

35-

) Cop kullanılmak zorunda kalındığında vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

a) Kafa ve boyun b) Eklem yerleri

c) Kol ve bacakların etli kısımları

d) Karın ve kasıklar e) Göğüsler

36-

a) Kişilerin üstlerini teknolojik cihazlarla arama

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı kanundan doğan yetkilerinden biri değildir?

b) Olay ye

c) Suça el koyma

d) Terk edilmiş eşyayı emanete alma

rini ve delilleri koruma altına alma

e) Olay yerindeki delilleri toplama

37-

a) Yüz yapısı

) Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden değildir?b) Boyu

c) Görülebilir yara izl

eri

d) Saç rengi e) Eğitim durumu

38-) Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim

tarafından verilir?

a) Valilik

c) Emniyet Müdürlüğü

d) İçişleri Bakanlığı e) Jandarma Komutanlığı

b) İlgili Komisyon

39-

) Korunan kişinin istikameti, saat yöntemiyle aşağıdakilerden hangidir?

a) 6 b) 9 c) 12 d) 3 e) 24

40-

a) Binanın Çökme Olasılığı

b) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler

) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

c) Duman zehirlenmesi

d) Yüksek ısı tehlikesi

e) Yan

ma Sonucu oksijen açığa çıkması

41-

a) İğne izleri

c) Krize girme

e) Davranış bozukluğu

) Eroin kullananlarda hangi belirtiler görülmez?b) Hareketlilikd) Fiziksel bağımlılık

42-)

Aşağıdakilerden hangisi kart kontrollü geçiş sistemidir?

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

a) X-Ray c

ihazı

b)

Metal algılama dedektörü

c) Proximity okuyucular

d)

Bomba algılama cihazı

e)

Kapı tipi metal algılama dedektörü

43-

a) Kalabalık yerlerde daha sık açık alanlarda daha

) Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma düzenlerinin özelliklerinden değildir?seyrektir

b) 360 ° bir korumayı kapsar

c) Beklenmeyen veya acil oluşabilec

d) Artan tehlike durumlarına ve çevre şartların

e) Her zaman değişmeyen formatsal bir şablonu vardır

ek yeni durumlara göre esnektira göre koruma sayısı arttırılır

44-) Bak-hisset-din

le yöntemi ile aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?

a) Bilinç durumu

b) Solunum olup olmadığı

c) Dolaşımın olup olmadığı

d) Gözbebeklerinin büyüklüğü

e) İç kanamanın olup olmadığı

45-

a) Öğrencileri mutlu etme

b) Yasal bir zorunluluğa uyma

c) Öğrencileri motive etme

d) Öğrencilerin başarılarını ölçme

e) Başarılı öğrencileri belirleme

) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

46-

) Silahlı özel güvenlik görevlisinin eğitimi kaç saattir ve hangi ders zorunludur?

a) 45 / Güvenlik Tedbirleri

b) 120 / İnsan Hakları

c) 80 / Temel İlk Yardım

d) 120 / Güvenlik Sistem Ve Cihazları

e) 60 / Kalabalık Yönetimi

47-

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme

b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak

c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak

d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek

e) Hiçbiri

) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

48-

a) Motivasyon b) Stabilizasyon

c) Elibrasyon

) Metal dedektörlerin ayarlanmasına ne ad verilir?d) Gramaj ayarı

e) Kalibrasyon

49-

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

a)

) “Koruma şekilleri korunan kişinin ....................... göre belirlenmektedir.”gelmelidir?Yaşına

b) Medeni Durumuna

c) Çocuk Sayısına

d) Tehdit seviyesine

e) Ev ve işyerinin arasındaki uzaklığına

50-

) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?

a)

b) Suçun devamını engellemek

Görev alanında suça el koyma

c) Sa

d) Sanığı muhafaza etmek

e) Suç delillerini muhafaza etmek

nığı araştırmak ve yakalamak

51-

a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

) 5188 sayılı yasanın 23 üncü maddesinde ÖG görevlilerinin ceza uygulaması bakımından “kamu görevlisi” sayılacağı belirtilmiştir. Bu düzenleme hangi yasanın uygulanması bakımından getirilmiştir?

b) Ceza Muhakemesi Kanunu

c) Türk Ceza Kanunu

d) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun

e) 4857 sayılı İş Kanunu

52-

a) Muhtemel tehlikenin varlığı

b) Korunan kişinin muhtemel tehlikelerden zarar görmeden uzaklaştırılabileceği bir güzergâh seçimi

c) Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak

d) Saldırıyı ve saldırganı bertaraf etmek

) Aşağıdakilerden hangisi yakın (kişi) koruma görevinin aşamasından değildir?

e)

Saldırganı yakalamak ve tutuklamak

53-

a) Enformasyon

c) İletişim d) Komünikasyon

e) Hiçbiri

) Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine ...................... denir.b) Bildirişim

54-

) Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerinden biri değildir?

a) Çarpıntı b) Öfke ve sinirlilik

c) Uykusuzluk

d) Baş ağrısı

e) Nedensiz mutluluk hissi

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

55-

a) Hat düzeni b) Çember düzeni

) Bir grubu herhangi bir yöne sağa yâda sola sevk etmek için hangi düzen kullanılır?

c) Kama

e) Hiçbiri

düzeni d) Yarma düzeni

56-

a) Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar

b) İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar

c) Suça katılanların suçtaki kusurluluk

) Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarındandır?derecelerinin tespitine yarar

d) Sanığın suçsuzluğunu ispat edebilir

e) Hepsi

57-

a) Batan bir cisim varsa çıkartılmaz

b) Yara temiz bir bezle kapatılır

) Yaralanmalarda ilkyardım olarak hangisi yapılmaz?

c) Kanamalar durdurulur

d)Yaralı organ istirahata alınır

e) Batan

cismin etrafına mikrop öldürücü kremler sürülür

58-

) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?

a)

b) Patlayıcı özelliğe sahiptir

Kapalı ortamlarda boğulmaya sebep olur

c) Havadan hafiftir

d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri

dondurur

e) Hiçbiri

59-

a) Özel Güvenlik Şirketi

b) Özel Eğitim Kurumu

) Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere, kendi bünyesinde kurulan birime ……………………..denir.

c) Alarm Merkezi

d) Özel Güvenlik Görevlisi

e) Özel Güvenlik Birimi

60-) X-

a) Motor ve bant kısmı

Ray cihazının hareketli kısmına ne denir?b) Konveyor

c) Motion dedektör d) Yürüyen aksam

e) Hareketli aksam

61-

a) Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek, üstlerini detektörle aramak

b) Yakaladıkları şahısların ifadelerini aldıktan sonra genel kolluğa teslim etmek

c) Suça el koymak

d) Terk edilmiş veya bulunmuş eşyayı

) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?emanete almak

e) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama

62-

a) Suç ve suçlu takibinde müstakil çalışmalıdır

b) Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında koordine yapılmalıdır

c) Suçla ilgili bilgiler birbirlerine kaşı

) Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?gizlenmelidir

d) Birbirinin görev alanına hiç girilmemelidir

e) Hiçbiri

63-

) Uzun süre madde kullanımı sonrası, madde kullanımı bırakıldığında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunların çıkma olayına ne denir?

a) Tolerans

b) Yoksunluk

c) Madde bağımlılığı

d) Manevi bağımlılık

e) Psikolojik bağımlılık

64-

) Pazaryerindeki kalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisini kapsar.

a) Organize aktif

b) Organize pasif kalabalık

c) Organize olmayan aktif kalabalık

d) Organize olmayan pasif kalabalık

e) Hiçbiri

kalabalık

65-

a) Uzun Menzilli Silahlarla saldırı

b) Bomba ile yapılan saldırı

c) Zehirler ile yapılan saldırı

d) Kimyasal Silahla yapılan saldırı

e) Bıçak ile yapılan saldırı

) Aşağıdakilerden hangisi uzaktan saldırı yöntemlerinden değildir?

66-

) Olay yeri tespiti aşağıdakilerden hangisi ile yapılmaz?

a) Kroki ve plan ile b) Tutanak ile

c) Fotoğraf ve kamera ile

d

) Sanık beyanı ile e) Hiçbiri

67-

) Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını kaçırabilir.

a) Solunum sistemi b) Damarlar

c) Omurga ve omurilik d

) Karaciğer

e

) Hiçbiri

68-

) ÖGG nin emanete aldığı eşyaları sahibine veya kolluk görevlisine teslim ederken tanzim ettiği tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Teslim-

tesellüm tutanağı

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

b) Salıverme tutanağı

c) El koyma tutanağı

d) Tebliğ

e) İhbar tutanağı

-tebellüğ tutanağı

69-

) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a) 187-155-112 b) 110-155-112

c) 110-155-177 d) 112-177-155

e) 155-112-110

70-

Kişilerin çantalarının ,eşyalarının ve bagajlarının içlerinde tehlikeli madde olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılan cihaza ………….denir.

a)

Metal dedektör b) El dedektörü

c) X-

e)

ray cihazı d) Kontrol paneliHiçbiri

71-

a) Valiliğe

) Suç işledikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (El konulan) eşya kime teslim edilir?

b) A

c) Özel güvenlik komisyonuna

d) Yetkili Özel kolluğa

e) Yetkili genel kolluğa

dliyeye (C.Savcılığına)

72-)

SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı.

TEPKİ

: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel.

Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?

a) Öğüt vermek

b) Yargılamak

c) Teşhis ve tanı koymak

d) Güven verme, teskin etme

e) Araştırmak, incelemek

73-

) Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlilerinin temel eğitimi kaç saattir?

a) 80 b) 90 c) 100 d) 110 e) 120

74-)

a) Hiçbir şartla sınırlandırılamaz

b) Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir

Temel Hak ve Hürriyetler

c) Valinin takdirindedir

d) Ancak kanunla sınırlandırılabilir

e) Cumhuriyet Başsavcının emriyle sınırlandırılabilir

75-

) Küçük dolaşım ne demektir

a

b) Kanın kalpten tüm vücuda ulaşması

c) Kanın kalpten beyne gitmesi

d) Kanın kalpten akciğerlere ulaştırılması

e) Kanın kalpten üreme sistemine ulaştırılması

) Kanın kalpten bağırsaklara gitmesi

76-

a) ÖGG kurumda büro hizmetlerinde görev alabilir

b) Güvenlik hizmetleri dışında çalıştırılamaz

c) Bu konudaki karar işverene aittir

d) Komisyonun kararı gerekir

e) Mülki amirin onayı ile güvenlik

) 5188 sayılı kanuna göre Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?hizmetlerine ek görev alabilir

77-

) Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki ilkyardım usullerinden hangisi uygulanmaz?

a) Var ise kontak lensler çıkarılır

b) Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır

c) Normal nefes almaya gayret edilir

d) Maddenin bulaştığı yerlere varsa losyon veya krem sürülür

e) Gözler rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur

78-

a) Gözlerde yanma ve yaşarma

) Halk içinde “Biber Gazı” olarak bilinen ve gerekli şartlar oluştuğunda toplumsal olaylar esnasında kalabalığı dağıtmak amacıyla kullanılan kimyasal gazlar insan vücudunda aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

b) Burunda yanma hissi

c) Mide yanması

d) Öksürme

e) Baş dönmesi ve sersemleme

79-

a)

) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?Derhal alev söndürülmelidir

b)

Rüzgâr arkaya alınmalıdır

c) Kuru k

d) Su ile söndürülmelidir

e) Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir

imyevi toz ile söndürülmelidir

80-

) Dozimetre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Elektronik sistem ve cihaz kullanan personelin

b) Kişilerin üzerinde metal olup olmadığını bildiren bir cihazdır

c) Kullanan kişiyi radyasyona karşı korur

d) Kapı tipi metal detektöründen kaç kişinin

e) Hiçbiri

maruz kaldığı radyasyon miktarını gösterirgeçtiğini gösteren bir aygıttır

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

81-

a) Toplardamar kanamaları

b) Kılcal damar kanamaları

c) Atardamar kanamaları

d) Kanamalı kırıklar

) En tehlikeli olan ve hızla müdahale gerektiren kanama şekli hangisidir?

e)Hepsi

82-

) Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, …… karşılığı teslim edilir

a) Namlusuz-tutanak

c) Şarjörsüz

e) Horozsuz-tetik

83-

b) Şarjörsüz-söz-imza. d) Tetiksiz-imza) Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz?

a) CCTV b) EDS sistemi

c) Eğitilmiş köpekler d) X

e) Tomografi cihazları

-ray cihazları

84-

a) Klişelere başvurmak

) Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel koşullarından bir tanesidir?

b) Kendisi

c) Konuşmaya aşırı değer vermek

yle meşgul olmak

d) Bir konuda odaklanamamak

e) Karşınızdaki kişilere saygı duymak, onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissetmek

85-

a) Üye olamaz

b) Güvenlik firmasının uygun görmesi durumunda

) Özel güvenlik görevlisi hayvanları koruma derneğine üye olmak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?olabilir

c) Mülki amir izin verirse

d) Üye olabilir

e) Güvenlik komisyonu karar verirse olabilir

86-) Nokta nerelerde kurulur?

a) Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu meydan

ve parklarda

b) Mali, sanayi ve ekonomik tesis önü ve çıvarında

c) Dış misyon temsilcilik binalarının önünde

d) Hakkında koruma kararı alınan kişilerin ikamet ettikleri bina önünde

e) Hepsi

87-

a) Rüzgârın yönü hesaba katılmalıdır

b) İnsan vücuduna doğru atılmamalıdır

c) Mutlaka el ile atılmalıdır.

d) Belirli emir ve taktik doğrultusunda atılmalıdır

e) Kapalı ve açık yere uygun oranda atılmalıdır

) Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından olamaz?

88-

) Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?

a) 45 b) 84 c) 90 d) 100 e) 168

89-

a) Petn b) Tetril c) Kara Barut

) Saniyeli fitillerin içerisinde hangi patlayıcı madde bulunur?

d) Kurşun Azadür e) Kibrit Başı Eczası

90-

a) Özel güvenlik birimleri

b) Özel güvenlik şirketleri

) Aşağıdaki özel güvenlik kuruluşlarından hangisi 5188 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliğinde yer almamaktadır?

c) Alarm merkezleri

d) Özel koruma şirketleri

e) Özel güvenlik eğitim kuruluşları

91-) X-

RAY cihazından geçen metaller ekran üzerinde hangi renkte görünür?

a)

Açık yeşil b) Sütlü kahve

b)

Sarı c) Mavi e) Kırmızı

92-

) Aşağıdakilerden hangisi kan şekeri düştüğünde görülen belirtilerden değildir?

a) Korku

b) Üşüme c) Titreme

d) Hızlı nabız e) Aniden acıkma

93-)

I. X ışınları bölümü

II. Ekran

III. Soğutma bölümü

IV. Kontrol paneli

Yukarıdakilerden hangileri x

-ray sisteminin bölümlerindendir?

a) I ve II b) II ve III c) I ve IV

d) I, II ve IV e) Hepsi

94-

) Metal kapı detektöründen geçirilen şahıslar üzerinde ne aranmaz?

a) Kesici Aletler b) Delici aletler

c) Uyuşturucu madde

e) Ezici aletler

95-

a) Patlayıcı ve narkotik tespit siste

b) Bodyscanner

c) X

d) El tipi metal tarama detektörü

e) Hiçbiri

d) Silah) Hangisi şahısların vücut güvenlik kontrollerinde kullanılmaz?mleri– ray cihazları

96-

) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik olaylarını kaydeden cihazlardan değildir?

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

a) Bilgisayar b) Kamera

c) Video d) Bodyscanner

e) Hiçbiri

97-

a) Isırılan bölge sabunlu su ile yıkanmalıdır

b) Tentürdiyot ile temizlenmelidir

c) Sıcak kompres uygulanmalıdır

d) Soğuk ıslak gaz bezi örtülmelidir

e) Hiçbiri

) Kedi köpek ısırıklarında ısırılan bölgeye ilk yardım nasıl olmalıdır?

98-

a) Patlayıcı dedektörü b) X Ray cihazı

c) Gizli ses alma cihazı

) Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik Görevlisi’nin kullandığı aygıtlardan olamaz?d) Jop

e) Metal el dedektörü

99-

) Özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen idari cezalarına karşı nereye itiraz edebilirler?

a) Kendisine ceza veren makama

b) Valiliğe

c) Cumhuriyet savcılığına

d) O yerde bulunan sulh mahkemesine

e) Yetkili idare mahkemesine

100-

a) Kısa, öz, anlaşılır b) Ayrıntılı

c) Yazılı d) Şif

) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?reli

e) Hiçbiri

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

SİLAH SORULARI

1-

) Şarjörde fişek bittiğinde otomatik tabancalarda sürgünün geride kalmasını hangi parçalar sağlar?

a) Yerine getiren yay pimi

b) Yerine getiren yay c) Rampa

d)

Sürgü tutucu pimi e) Tırnak

2-

) Şarjörlerin silah üzerinde yerleş-tirildiği bölgeye Şarjör …… denir.

a) Kilidi

b) Kapağı c) Tüpü

d) Tutucusu

e) Yuvası

3-

a) Şarjör Gövdesi b) Şarjör Kapağı

c) Şarjör Yayı d) Şarjör iğnesi

e) Şarjör Kapak K

4-

a) Ağır ateşli silahlar b) Ateşsiz silahlar

) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçalarından değildir?ilidi) Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?

c) Kimyasal silahlar d) Biyolojik silahlar

e) Hafif ateşli silahlar

5-)

a) Tabanca dolduruş y

İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?apamaz

b) Fişek ateşlenemez

c) Tabanca emniyete alınamaz

d) Horoz düşmez

e) Tetik çalışmaz

6-

) Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

a)

Fişek çekirdeğinin ağırlığı

b)

Havanın yoğunluğu

c)

d) Havanın ısısı

Atıcının uzmanlığı

e)

Rüzgâr

7-

) Aşağıdakilerden hangisi şarjörün en büyük parçası olup, fişeklerin içersine yerleştirildiği kısımdır?

a) Hazne

b) Sürgü

c) Hatve

e) Şarjör kapak takımı

d) Şarjör tüpü

8-

) Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?

a) Sürgü

d) Fişek Yatağı

9-

a) Kapsül b) Ateşleme pimi

b) Namlu c) Gövdee) Hazne) Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?

c) Barut d) Kovan

e) Çekirdek

10-

a) Yiv b) Set

) Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?c) Çap

d) Hazne

e) Rayyür

11-

a) Boştur b) Hazır c) Kurulu

) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….dur?

d) Dolu e) Emniyette

12-

a) Kabze

c) Şarjör Yuvası

e) El

) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?b) Gövded) Tutma KoluKundağı

13-

a) Yiv b) Set

c) Rampa d) Hazne

) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izlere ne denir?

e) Hiçbiri

14-

a) İğnesi kırıktı

) Silah ateş almıyorsa bunun sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?r b) Tetik arızalıdır

c) Hazne

d) Fişek arızalı olabilir

15-

a) Top yuvaları b) Çıkarıcı yıldızı

c) Tırnak d) Horoz örsü

de fişek olmayabilire) Hepsi) Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?

e) Top kilidi

16-

a) Şiş b) Tel Fırça

) Silahın namlusunu temizlemek için ucuna bez ve fırça takılabilen namlu içi yiv ve set aralarını temizlemek için kullanılan alete ne ad verilir?c) Harbi

d) Kontrol çubuğu e) Hiçbiri

17-

a) Elinde silahı bulunduran herkes bu bakımı

) Kapsamlı bakım için hangisi doğrudur?yapabilir

b) Bir silahçı tarafından yapılması gereken bakımdır gerekli görülen parçaları değiştirilir

c) Her zaman yapılan bakımdır

d) Periyodik olarak yapılan bakımdır

e) Bütün parçaların boyanması işlemidir

18-

) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kovan b) Barut

d) Çekirdek

c) Kapsüle) Mermi

Emniyet Genel Müdürlüğü

Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı

29 Nolu Özel Güvenlik Temel Eğitim Sınavı Soruları

19-

) Fişeklerde bulunan alev kanalının görev nedir?

a) Barut gazının çekirdeğe basınç yapmasını sağlar

b) Basınçla birlikte çekirdeğin ileri gitmesini sağlar

c) Barut gazının dışarıya atılmasını sağlar

d) Kapsülün patlaması ile meydana gelen alevin baruta intikal etmesini sağlar

e) Hepsi

20-

a) İğne b) Arpacık c) Tırnak

) Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgü bölümünde yer almaz?

d) Kabze e) Gez

21-

) Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?

a) Alev gizleyen b) Gez-

arpacık

c) Namlu

d) Sürgü

e)

Şarjör

22-

) Uzaktan veya yakından, canlıları öldürebilen yaralayan,etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan, yok eden araç ve aletlerin tümüne ………….denir.

a) TNT b) Mermi c) Silah

d) Fişek

23-

e) Biyolojik silah) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir.

a)

c) Namlu

Fişek yatağı- hazne b) Fişek yatağı-namluhazne d) Hazne-şarjör

e) Rampa-

fişek yatağı

24-

) Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?

a) CZ 75 b) Toplu Tabanca

c) MP 5

e) Böyle bir emniyet yoktur

d) Kırıkkale

25-)

I-

Sürgüyü hızla geriye çekip bırakarak fişek yatağını kontrol et,

II-

Namluyu, yerine getiren yay ve milini sürgüden çıkar,

III-

Şarjörü çıkar

IV-

Ölü noktaya tut

V-

Tabancada söküm işleminin sırası yukarı

Emniyet mandalını söküp takma çentiğine tak, sürgü tutucuyu çıkar, sürgüyü serbest bırakya göre nasıl olmalıdır?

a) I-II-III-IV-V b) IV-III-I-V-II

c) I-III-IV-V-I d) III-I-II-V-IV

e) IV-III-V-I-II

 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57806 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=