TÜRKİYE CANIM FEDA


   
  ÖZEL GÜVENLİK
  TABİİ AFET VE YANGIN SORULARI
 

 

TABİİ AFET VE YANGIN SORULARI

1-) Yangın dedektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?

 

I.Duman

II.Işık

III.Isı

IV.Alev

 

a) I, III ve IV

b) I, II ve III

c) II, III ve IV

d) I ve IV

e) I, II, III ve IV

 

2-) Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

a) Hava şartları b) Meraklı kalabalık c) Şüpheli ve iş birlikçileri

 1. Parmak izi uzmanları e) Mağdur yada maktulün yakınları

 

3-) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

a) Su b) Kum c) Karbondioksit d) Köpük e) Hepsi

 

4-) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

a) Deprem b) Sel c) Kasırga d) Tsunami e) Hortum

 

5-) Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde hangi davranış doğrudur?

 

a) Normal genel merdiveni kullanmak

b) Çatıya doğru çıkmak

c) Yangın merdivenini kullanmak

d) Asansörü kullanmak

e) Hiçbiri

 

6-) Yangının oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?

 

a) Duman – Koku – Alev

b) Koku – Duman – Alev

c) Duman – Alev – Koku

d) Alev – Duman – Koku

e) Alev – Koku – Duman

 

7- )Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerinden değildir?

 

a) Soğutarak söndürme

b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

c) Havayı kesme

d) Boğma

e) Hepsi

 

8-) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?

 

a) Orman yangınları

b) Havaalanları, uçak hangarları

c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri

d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda

e) Hiçbiri

 

9-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

 

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme

b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak

c) Rüzgarı önüne alarak kullanmak

d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek

e) Hiçbiri

 

10-) Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında bina içinde alınacak önlemlerden biri değildir?

 

a) Asansörü kullanmamalıyız

b) Dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız

c) Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlere geçmeliyiz

d)Okulda, sağlamsa sıra altına yada sıra yanına çökerek sarsıntının geçmesini

beklemeliyiz

e) Hepsi

 

11-)Yanık bölgesinde su keseciği mevcut ise nasıl müdahale edilmesi gerekir?

a)Patlatılır buz konulur b)Patlatılmaz soğuk uygulama yapılır

c)Patlatılır pansuman yapılır d)Patlatılmaz oksijenli su sürülür

e)Patlatılır tentürdiyot sürülür

 

12-)Elektrik yangınlarında hangi söndürücü madde kullanılmaz?

a)Su b)KKT c)Co2 d)Halokarbonlar e) Toprak

 

13-)Aşağıdaki yakıtlardan hangisinin kullanımı pratik ve temizdir?

a)Odun b)Doğalgaz c)Gazyağı d)Fuel-oil e)Kömür

 

14-)Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?

a)Heyelan b)Deprem c)Yıldırım düşmesi d)Sel e)Hepsi

 

15-)Depreme karşı duyarlı yaşamaya çalışan ve gerekli tedbirleri en iyi uygulayan ülke hangisidir?

a)Japonya b)Cin c)Küba d)ABD e)İran

 

16-)Evimizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmamız gereklidir?

a)Konut ve işyerlerimizde yangı söndürme cihazı bulundurmalıyız

b)Sigorta yaptırmalıyız c)Su elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz

d)Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız

e)Hepsi

 

17-)Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?

a)Çamur seli b)Deprem c)Heyelan d)Su baskını e)Sel

18-)Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?

 

a)Asansörü en alt kata indirmeliyiz

b)Asansörü en üst kata çıkarmalıyız

c)Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz

d)Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz

e)Hiçbiri

 

19-)Doğal gaz kaçağında gaz nerede birikir?

a)Yerde b)Havada c)Yerde ve Havada d)Derin yerlerde e)Suda

 

20-)Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

 

a)Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir

b)Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir

c)Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir

d)Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir

e)Hiçbiri

 

21-) Bina veya tesiste meydana gelebilecek bir yangın veya doğal afette müdahale amacıyla oluşturulabilecek ekip aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Söndürme ekibi b) ilk yardım ekibi c) Koruma ekibi

d) Kurtarma ekibi e) Hepsi

 

22-) Normal yatağında akmakta olan suyun muhtelifnedenlerle artarak, doğal yada yapay yatağından taşması sonucu oluşan tehlikeye ne ad verilir?

a) Tsunami b) Çığ c) Toprak kayması d) Tomado e) Sel

 

23-) Kontrolden ÇıkmıŞ yanma olayına ne ad verilir?

a) Patlama b) Yangın c) Isı d) Duman e) Ateş

 

24-) Yanıcı madde, ısı ve oksijenin birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?

a) Isı b) Hararet c) Yanma d) Halon e) Ateş

 

25-) Çok katlı bir binada yangın veya sarsıntı gibi acil durumlarda tahliye esnasında hangi yol izlenmelidir?

 

a) Normal genel merdiven kullanılmalıdır b) Yangın merdiveni kullanılmalıdır

c) Asansör kullanılmalıdır d) Çatıya çıkılmalıdır e) Hiçbiri

 

26-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden değildir?

a) Köpük b) Kum c) Su d) LPG e) Kuru kımyevı toz

 

27-) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?

a) Sabotaj b) Kazalar c) Bilgisizlik d) Güvenlik e) İhmal ve dikkatsizlik

 

28-) Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?

a) Elektrik yangınlan b) Baca yangınlan c) Akaryakıt yangınlan

d) Orman yangınlan e) Paratoner yangınlan

 

29-) Özel güvenlik görevlisi, görevi esnasında ve görevalanında karşılaştığı bir yangın olayında ağıdakilerden hangisini yapar?

 

a) Derhal yangın söndürme cihazı ile ilk müdahaleyi yapar

b) Kurum yetkililerini ve çalışanlannı uyarır

c) Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haber verir

d) Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerini sağlar

e) Hepsi

 

30-) Acil sağlık yardımı ile ilgili olarak aranması gereken Hızır Acil Servisi 'nin telefon numarası

aşağıdakilerden hangisidir? .

a) 110 b) 112 c) 155 d) 156 e) 154

 

31-) Elektrik yanıklarında olay yerinde öncelikli yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik eneıjisi kesilmelidir

b) Hasta/yaralıya hemen müdahale edilmelidir

c) Hasta!yaralıya su ile müdahale edilmelidir

d) Hasta/yaralıdan demir bir çubukla elektrik teması kesilmelidir

e) Hasta/yaralının şoka girmesi engellenir

 

32-) Aşağıdakilerden hangisi bir doğal afettir?

a)Heyelan

b)Deprem

c)Yıldırım düşmesi

d)Sel

e)Hepsi

 

33-) Evinizde acil durumlar için hangi hazırlığı yapmanız gerekir?

 

a)Konut ve iş yerlerimizde yangın söndürme cihazı bulundurmalıyız

b)Sigorta yaptırmalıyız

c)Su elektrik ve gaz vanalarının yerini bilmeliyiz

d)Afet ve ilk yardım çantası hazırlamalıyız

e)Hepsi

 

34-) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattından meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

a)Deprem

b)Sel

c)Kasırga

d)Tsunami

e)Hortum

 

35-) Aşağıdakilerden hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlış ifade edilmiştir?

a)Cihazı alevin dibine tutarak söndürme

b)Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutma

c)Rüzgarı önüne alarak kullanma

d)Cihazı öncelikle ön tarafa, sonra ileri tarafa tutarak söndürmek

e)Hiçbiri

 

36-) Paratoner sistemini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)Yangın algılama sistemi

b)Yangın ihbar sistemi

c)Yıldırımdan korunma sistemi

d)Parlama – Patlama tespit sistemi

e)Deprem tespit sistemi

 

37-) LPG ve doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kum

b)Kuru kimyevi toz

c)Köpük

d)Su

e)Hiçbiri

 

38-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?

a)Yağmurlama sistemi

b)Kuru tozlu söndürme sistemi

c)Köpüklü söndürme sistemi

d)Koruyucu söndürme sistemi

e)Sabit yangın söndürme sistemi

 

39-) Elektrik tesisatında çıkan yangınlara müdahale sırasında aşağıda belirtilen söndürücü maddelerden hangisi kullanılamaz?

a)Kuru kimyevi toz (KKT)

b)Halokarbonlar

c)Su

d)CO2

e)Köpük

 

40-) Aşağıdakilerden hangisi yangın türlerinden değildir?

a)Doğalgaz yangınları

b)Orman yangınları

c)Elektrik yangınları

d)LSD yangınları

e)LPG yangınları

 

41-) Aşağıdakilerden hangisi ateşlenmelerine göre oluşturulan bomba çeşitlerinden değildir?

 

a)Anında ateşlenen bombalar

b)Gecikmeli ateşlenen bombalar

c)Ateşlemesi bir harekete bağlı bombalar

d)Dinamit

e)Hepsi

 

42-) Deprem anında bina dışında iseniz, alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Açık arazide çömelmek

b)Deniz kıyısından uzaklaşmak

c)Enerji hatlarından uzaklaşmak

d)Gaz hatlarından uzaklaşmak

e)Duvar dibine çömelmek

 

43-) Aşağıdakilerden hangisinde doğalgazın özelliği doğru olarak verilmiştir?

 

a)Tatlı ve kokuludur.

b)Parlayıcı ve kokuludur.

c)Renkli ve tatlıdır.

d)Renksiz, kokusuz ve tatsızdır.

e)Parlayıcı, kokulu ve tatlıdır.

 

44-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

 

a)Kuru kimyevi tozla müdahale edilir.

b)Köpükle söndürülür.

c)Su ile söndürülür.

d)Karbondioksit ile söndürülür.

e)Helojenli hidrokarbon ile söndürülür.

 

45-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a)Yangına su ile müdahale etmek

b)Yangının oksijen ile ilgisini kesmek

c)Yangını bölmelere ayırmak

d)Yanan cismi uzaklaştırmak

e)Yangını soğutarak söndürmek

 

46-) Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?

a)Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır.

b)Dışarı çıkmak için koşuşturulur.

c)Doğalgaz, elektrik ve su vanaları kapatılır.

d)Balkona çıkılır.

e)Pencereden aşağı atlanır.

 

47-) Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt ve gaz yangınlarında söndürme maddesi olarak kullanılır?

a)Su-karbondioksit

b)Halon gazları- D tozu

c)Köpük-kuru kimyevi toz

d)D tozu-çok amaçlı kimyevi toz

e)Halon gazları-köpük

 

48-) Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?

a)Patlama

b)Yanma

c)Yangın

d)Detenasyon

e)Hiçbiri

 

49-) Karbondioksitin birinci derece söndürme etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Soğutma

b)Zayıflatma

c)Boğma

d)Engelleme

e)Hiçbiri

 

50-) Elektrik malzemeleri-motorları yangınında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a)Gazlı söndürme

b)Suyla söndürme

c)Kuru kumla söndürme

d)Kuru tozla (mesafe hesabıyla) söndürme

e)Hiçbiri

 

51-) Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?

a)Çevre güvenliğini almak

b)Güvenlik şeridi oluşturmak

c)Meraklıları olay yerine yaklaştırmamak

d)Mağdur yakınlarını olay yerine bırakmak

e)Araç giriş-çıkışlarını düzenlemek

 

52-) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

a)Su b) Kum c) Karbondioksit

d)Köpük e) Hepsi

 

53-) Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?

a)Patlama b) Yanma c) Yangın

d)Detenasyon e) Hiçbiri

 

54-) Aşağıdakilerden hangisi deprem esnasında bina içinde uyulması gereken bir davranış tarzıdır?

a)Kiriş veya kolon altında cenin durumu alınır.

b)Dışarı çıkmak için koşuşturulur.

c)Afet kriz merkezi aranmalıdır

d)Balkona çıkılır.

e)Pencereden aşağı atlanır.

 

55-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?

a)Asansörü en alt kata indirmeliyiz

b)Asansörü an üst kata çıkarmalıyız

c)Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz

d)Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz

e)Hiçbiri

 

56-) Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

 

a)Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir

b)Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir

c)Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir

d)Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir

e)Hiçbiri

 

57-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

a)Cihazı alevin dibine tutarak söndürme

b)Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak

c)Rüzgarı önüne alarak kullanmak

d)Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek

e)Hiçbiri

 

58-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

a)Benzin b) Mazot c) Gaz yağı d) Karpit e) Fuel Oil

 

59-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)187-155-112 b) 110-155-177 c) 110-155-112

 1. 112-177-155 e) 155-156-110

   

60-) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?

a)ABC kontrolü b) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak

 1. Ambulans çağırmak d) Ayran içirmek e) Suni solunum yapmak

   

61-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Yanık üzerine salça sürülmez.

b)Hasta, tehlike olmadığı sürece taşınmaz.

c)Hastaya kalp masajı yapılmadan önce nabzına bakılır.

d)Hastaya sigara verilmez.

e)Hasta, bilinci kapalıysa sırt üstü yatırılır.

 

62-) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?

a) Orman yangınları

b) Hava alanları, Uçak hangarları

c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri

d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda

e) Hiçbiri

 

63-) Hangisi yangın sebeplerindendir?

a) Sabotaj b) Kazalar c) Koruyucu önlemlerin alınmaması d) İhmal e) Hepsi

 

64-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

 

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme

b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak

c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak

d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek

e) Hiçbiri

 

65-)Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?

a) Halojenli hidrokarbonlar, b) Karbondioksit,

 1. Kuru kimyevi toz, d) Oksijen e) Su

   

66-) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?

 

a) 4857 Sayılı İş Kanunu

b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu

e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

 

67-)I. Duman

II. Işık

III. Isı

IV. Ses

Yangın detektörleri yukarıdaki hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?

a) I ve IV b) I, II ve III c) II, III ve IV d) I, III ve IV e)Hepsi

 

68-) Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karpit b) Fuel-Oil c) Mazot d) Gaz yağı e) Benzin

 

69-) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz.

a) Deprem b) Tsunami c) Yangın d) Yağmur e) Kuraklık

 

70-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerindendir?

a) Soğutma b) Boğma c) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

 1. Zincirleme Reaksiyonu engelleme e) Hepsi

   

71-) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?

a) ABC kontrolü b) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak c) Ambulans çağırmak

 1. Ayran içirmek e) Suni solunum yapmak

 

72-) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?

a) Orman yangınları b) Hava alanları, Uçak hangarları

c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda

e) Hiçbiri

 

73-) Bir yangın nedeni olan yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden düşen yıldırımı toprağa ileten sisteme ne ad verilir?

a) Direnaj b) Paratoner c) Algılama Sistemi

d) Spring Sistemi e) Duman Algılayıcı Dedektör

 

74-)Aşağıdakilerden hangisi bir yanmanın oluşabilmesi için gerekli unsurlardan biri değildir.

a)Yanıcı madde b) Oksijen c) Isı

 1. Su e) Kimyasal Reaksiyon

   

75-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?

a) Halojenli hidrokarbonlar, b) Karbondioksit,

 1. Kuru kimyevi toz, d) Oksijen e) Su

   

76-) Aşağıdakilerden hangisi yangın çıkış nedenlerindendir?

a) Kazalar b) İhmal ve dikkatsizlik

 1. Bilgisizlik d) Sıçrama e) Hepsi

   

77-) Yanıcı madde ısı ve oksijenin birleşmesiyle oluşan kimyasal reaksiyona ne ad verilir?

a) Alev b) Duman c) Yanma d) Isı e) Yangın

 

78-) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz.

a) Deprem b) Tusunami

 1. Yangın d) Yağmur e) Kuraklık

   

79-)Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanların üzerinde korku ve heyecan etkisi ile çıkan kontrolsüz hareketlere ne denir?

a) Heyecan b) Öfke

 1. Duygu d) Panik e) Motivasyon

   

80-) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?

a) 4857 Sayılı İş Kanunu

b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu

e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

 

81-) Bina yangınlarında nasıl hareket edilmeli?

a) Bina terk edilirken değerli eşyalar alınmalı b) Asansöre binerek terk edilmeli

c) Üst katlara doğru kaçılmalı d) Yangın çevredeki insanlara duyurularak panik yapmadan bina terk edilmeli

e) Hepsi

82-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

a) Soğutarak söndürme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

 1. Havayı kesme d) Boğma e) Hepsi

   

83-) Doğalgaz yangınlarının söndürülmesinde en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?

a) Derhal alev söndürülmelidir. b) Rüzgar arkaya alınmalıdır.

c) Kuru kimyevi toz ile söndürülmelidir. d) Su ile söndürülmelidir.

e) Gaz akışı kesilene kadar alev söndürülmemelidir.

 

84-) Yeraltındaki çatlamalar ve kırılmalar nedeni ile oluşan hareketlerin yeryüzünü sarsmasına ne ad verilir?

a) Tsunami b) Sel c) Çığ

d) Erozyon e) Deprem

 

85-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) 187-155-112 b) 110-155-177 c) 110-155-112

 1. 112-177-155 e) 155-156-110

   

86-) Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?

a) 4857 Sayılı İş Kanunu

b) 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

c) 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

d) 2022 Sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Kişilere Aylık Bağlanması Kanunu

e) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

 

87-) 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?

I- İçişleri Bakanlığı II-Özel güvenlik eğitim kurumları III-Üniversiteler

IV- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V- Özel hocalar

 

a) I,V b) I,II, III c) III, IV d) IV, V e) II,IV

 

88-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme yöntemlerindendir?

a) Zincirleme Reaksiyonu engelleme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

c) Boğma d) Soğutma

e) Hepsi

 

89-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?

a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz b) Asansörü en üst kata çıkarmalıyız

c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz

 1. Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz e) Hiçbiri

   

90-) Özel Güvenlik Görevlilerine kimlik kartlarını kim verir?

a) İç işleri bakanlığı b) Belediye başkanı c) ÖG şirketi

 1. Valilik e) Kurs gördüğü eğitim kurumu

   

91-) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?

a) ABC kontrolü b) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak

c) Ambulans çağırmak d) Ayran içirmek

e) Suni solunum yapmak

 

92-) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımı tanımlayan ifadedir?
a) Olay yerinde yapılan müdahaledir.
b) Sağlık personeli gelinceye kadar yapılan müdahaledir.
c) İlaçsız olarak yapılan müdahaledir.

d) Öncelikle hayatı kurtarmaya yöneliktir.
e) Hepsi doğru.

 

93-) Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır?
a) Köpük b) Su c) Halo karbon d) Kum e) Hiçbiri

 

94-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

a) Tıbbi eğitim almış olmalıdır b) Sakin ve kararlı olmalıdır

c) Hızlı karar verebilmelidir d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır

e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

 

95-) Telsizle yapılan haberleşme esnasında kelimelerin telaffuzunda fonetik alfabeden yararlanıldığında "SİLAH" kelimesinin doğru bildirimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Samsun-İzmir-Laleli-Ankara-Hatay b) Samsun-Ankara-Laleli-İzmir-Hatay

c) Samsun-Laleli-İzmir-Ankara-Hatay d) Samsun-Ankara-Hatay-İzmir-Laleli

e) Samsun-İzmir- Hata -Ankara-Laleli

 

96-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) 187-155-112 b) 110-155-177 c) 110-155-112

d) 112-177-155 e) 155-156-110

 

97-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

a) Soğutarak söndürme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

 1. Havayı kesme d) Boğma e) Hepsi

 

98-) Yanma olayının olabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada bulunması gerekir?

a) Isı-Oksijen-Karbondioksit b) Yanıcı madde-Oksijen karbondioksit

c) Azot-Yanıcı madde-Oksijen d) Isı-Oksijen-Yanıcı madde

e) Alev-Yanıcı madde-Azot

99-) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

a) Binanın Çökme Olasılığı b) Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması

c) Duman zehirlenmesi d) Yüksek ısı tehlikesi.

e) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler

 

100-) Patlamanın etkilerinden Parça Etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

a) Cam Parçaları. b) Demir Parçaları.

 1. Gazete sayfaları. d) Çiviler. e) Taş Parçaları.

 

101-) İlaç içerek zehirlenen kişiye ilk yardım olarak yerinde ne yapılmalıdır?

a) Yoğurt yedirilir b) Su içirilir c) Kusturulur d) Hastaneye götürülür e) Ağrı kesici ilaç 

verilir

 

102-) Bilgi işlem merkezleri, laboratuar gibi hassas yangınlarda hangi söndürücü kullanılır?

a) Köpük b) Su c) Halo karbon d) Kum e) Hiçbiri

 

103-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

a) Tıbbi eğitim almış olmalıdır b) Sakin ve kararlı olmalıdır

c) Hızlı karar verebilmelidir d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır

e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

 

104-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme usullerindendir?

a) Soğutarak söndürme b) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma

c) Havayı kesme d) Boğma e) Hepsi

 

105-) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

a) Binanın Çökme Olasılığı b) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler

c) Duman zehirlenmesi d) Yüksek ısı tehlikesi

e) Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması

 

106-) ‘’Acil tedavi ünitelerinde hasta/yaralılara doktor ya da sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahale’’aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) Tedavi b) İlk yardım c) Acil yardım

d) Cerrahi müdahale e) İlk müdahale

 

107-) Solunum yetmezliğinde ilk önce etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mide b) Beyin c) Kalp d) Dalak e) Bağırsak

 

108-) Telsiz haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?

a) Kısa, öz, anlaşılır b) Ayrıntılı c) Yazılı

d) Şifreli e) Hiçbiri

 

109-) Başarılı olan personele takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

a) Personeli mutlu etme b) Yasal bir zorunluluğa uyma

c) Personeli motive etme d) Personelin başarılarını ölçme

e) Başarılı personelleri belirleme

 

110-) Hayat kurtarma zinciri nedir?

a) Sağlık kuruluşuna haber verme (112) b) Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği

c) Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler d) Hastane acil servisleri

e) Hepsi

111-) İlaç içerek zehirlenen kişiye ilk yardım olarak yerinde ne yapılmalıdır?

a) Yoğurt yedirilir b) Su içirilir c) Kusturulur d) Hastaneye götürülür e) Ağrı kesici ilaç verilir

 

112-) Aşağıdaki telsiz kullanımlarından hangisi yanlıştır?

a) İsim ve rütbe kullanılmaz

b) Çok önemli olaylar ve gizli konuşmalar telsizle söylenmez

c) Kısa, öz ve anlaşılır konuşulmalıdır

d) Anlaşılması zor isimler fonetik alfabeye göre kodlanır

e) Görev esnasında telsiz sürekli açık bulundurulmaz

 

113-) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerden değildir?

a) Binanın Çökme Olasılığı b) Dökülebilecek tehlikeli yâda parlayıcı maddeler

c) Duman zehirlenmesi d) Yüksek ısı tehlikesi

e) Yanma Sonucu oksijen açığa çıkması

 

114-) Aşağıdakilerden hangisi gaz zehirlenmesinde öncelikle yapılması gerekenlerdendir?

a) ABC kontrolü b) Ambulans çağırmak

c) Hastayı ortamdan uzaklaştırmak d) Ayran içirmek

e) Suni solunum yaptırmak

 

115-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir b) Köpükle söndürülür

c) Su ile söndürülür d) Karbondioksit ile söndürülür

e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür

 

116-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek

c) Yangını bölmelere ayırmak d) Yanan cismi uzaklaştırmak

e) Yangını soğutarak söndürmek

 

117-) Patlamanın etkilerinden Parça Etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

a) Cam Parçaları b) Demir Parçaları

 1. Gazete sayfaları d) Çiviler e) Taş Parçaları

 

118-) Katı, sıvı, gaz halindeki yanıcı maddelerin, ateş olarak kontrol dışı yanma olayına ne denir?

a) Patlama b) Yanma c) Yangın

 1. Detenasyon e) Hiçbiri

 

119-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?

 

a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız

c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz

 1. Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz e) Hiçbiri

 

120-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme

b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak

c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak

d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek

e) Hiçbiri

 

121-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

a) Benzin b) Mazot c) Gaz yağı d) Karpit e) Fuel Oil

 

122-) Şoktaki hastaya hangisi yapılmaz?

a) Kanaması durdurulur b) A B C’ sine bakılır

c) Ayakları yukarı kaldırılır d) Üzeri örtülür e) Su içirilir

 

123-) Turnike uygulaması aşağıdaki hangi durumlarda yapılır?

a) Şok hali b) Solunum durması

 1. Burun kanması d) Uzuv kopmalarında e) Hepsi

 

124-) Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?

a) Yangınlara müdahale etmek, söndürmek, can kurtarmak

b) Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek

c) Su baskınlarıyla dolmuş suları boşaltmak

d) Belediye başkanının izniyle sınırı dışındaki yardımlara müdahaleye gitmek

e) Tehlikeli madde üreten yerleri belirlemek ve denetlemek

 

125-) Hararet ve şok tesiriyle, bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak, çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı ve gaz haldeki tüm bileşim ve karışımlara ne denir?

a) Bomba b) İnfilaklı fitil c) Patlayıcı madde

 1. Patlama e) Kapsül

 

126-) Zehirlenmelerde hastayı kusturmanın sakıncalı olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilinç kapalı ise b) Asit, baz, deterjan gibi yakıcı maddeler içilmişse

c) Petrol ürünü içilmişse d) Mantar zehirlenmesi ise

e) Tuz ruhu içilmişse

 

127-) Aşağıdakilerden hangisi bir felaket değildir?

a) Deprem b) Sel c) Yangın d) Kasırga e) Yanma

 

128-) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma (boğma) uygulanarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanamayı durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Basınçlı kan durdurma b) Kanamada tespit uygulaması

 1. Atel uygulaması d) Turnike uygulaması e) Hiçbiri

 

129-) Aşağıdakilerden hangisinde söndürücü olarak köpük ( FOAM ) kullanılmaz?

a) Orman yangınları b) Havaalanları, uçak hangarları

c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda

e) Hiçbiri

 

130-) Acil durumlarda 112 acil ambulans servisi arandığında aşağıdakilerden hangisi verilmesi gereken bilgilerden değildir?

a) Olay ve yaralı sayısı

b) Adresin bilinen noktalardan tarifi

c) Kaza karayolunda ise hangi yönde olduğu

d) Yaralıların kimlik bilgileri

e) Kullanılan telefon numarası ile ad ve soyadı

 

131-) Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpması (vurması) belirtilerindendir?

a) Çok konuşma b) Aşırı heyecan

 1. Adale gevşemesi d) Hareketliliğin artması

  e) Aşırı terleme

   

  132-) “Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde aşağıdakilerden 

  hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür?

a) Yargılamak, eleştirmek, suçlamak b) Ad takmak, alay etmek

c) Yorumlamak, tanı koymak d) Övmek, olumlu değerlendirme yapmak

e) Sınamak, sorguya çekmek

 

133-) Aşağıdakilerden hangisi koma nedeni değildir?

a) Şiddetli kafa darbesi b) Zehirlenmeler c) Şeker hastalığı

 1. Kol ve bacak kırıkları e) Aşırı alkol alınması

 

134-) Hasta veya yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

 

a) En kısa zamanda

b) Hayati tehlike için önlem alındıktan sonra

c) İlk yardım için doktor gelince

d) Hasta yakınları geldikten sonra

e) Sevk edilmesi gerekmiyorsa sevk etmek gereksizdir

 

135-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

a) Acil tıbbi eğitimi almış olmalıdır b) Sakin ve kararlı olmalıdır

c) Hızlı karar verebilmelidir d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır

e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

 

136-) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?

a) İhmal b) Sıçrama

 1. Kaza d) Sabotaj e) Bilgisizlik

 

137-) Aşağıdakilerden hangisi haberleşmede dikkat edilmesi gereken prensiplerden değildir?

 

a) Haberleşmede uzun ve detaylı anlatım kullanılmalı

b) Haberleşme anlaşılır ve net olmalı

c) Haberleşmede kod sistemi kullanılmalı

d) Haberleşme kısa olmalı

e) Hiçbiri

 

138-) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden birisi değildir?

a) Yıldırım düşmesi b) Kuraklık c) Fırtına

 1. Toprak kayması e) Sel

 

139-) Kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karpit b) Fuel-Oil c) Mazot d) Gaz yağı e) Benzin

 

140-) Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal olaya ne denir?

a) Yanma b) Ateş

 1. Yangın d) Alev e) Isı

 

141-) En etkili suni solunum yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ağızdan buruna b) Holger Neilsen c) Silvester metodu d) Ağızdan ağza

e) Ağız ve burunla birlikte

 

142-) Bir trafik kazası sonucu oluşan yaralanmaya tek başına müdahale edilirken, hangi durumda yaralıyı mutlaka araçtan çıkarmamız gerekmektedir?

a) Yaralı sıkışmış ise

b) Yaralının kol ve bacaklarında kırık varsa

c) Yaralının kolunda kontrol edilebilir bir kanama varsa

d) Yaralının solunumu ve kalbi durmuşsa

e) Hiçbiri

 

143-) Aşağıdakilerden hangisinde yangının söndürülmesinde “köpük” kullanımı uygun değildir.

a) Rafineri ve kimyasal depolar b) Boya, vernik depoları veya atölyeleri

c) Akaryakıt depolama ve dolum yerleri d) Marangozhaneler ve Odun İstifleri

e) Hava Alanı ve Uçak Hangarları

 

144-) Birinci derece yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?

a) Soğuk suya tutulmalıdır b) Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır

c) Yoğurt sürülmelidir d) Ağrı kesici verilmelidir e) Hepsi

 

145-) İnsanlarda emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ne ad verilir?

a) Duygu b) Heyecan c) Öfke d) Panik e) Motivasyon

 

146-) Olay yerinde bulunan yanıcı ve yakıcı maddeler hangi delil türündendir?

a) Biyolojik deliller b) Kimyasal deliller

 1. Fiziksel deliller d) İz e) Hiçbiri

 

147-) Katı, sıvı ve gaz haldeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisi ile ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?

a) Bomba b) Patlayıcı Madde c) Patlama

d) Başlatıcı e) Hiçbiri

 

148-) Aşağıda belirtilenlerden hangisi ısı kaynaklarındadır?

a) Güneş, Elektrik Enerjisi b) Hava, Oksijen

 1. Benzin, Gaz d) Kömür, Ağaç e) LPG, Doğalgaz

 

149-) Yavaş yanma olayına aşağıdakilerden hangisi örnek olur?

a) Kömür yanması b) Demirin Paslanması

c) Benzin buharının patlaması d) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) patlaması

e) Mum’un yanması

 

150-) İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıştır?

 

a) Kurtarma-koruma-bildirme b) Koruma-kurtarma-bildirme

c) Koruma-bildirme-kurtarma d) Bildirme-koruma-kurtarma

e) Kurtarma-bildirme-koruma

 

151-) Aşağıdakilerden hangisi donmanın belirtilerinden değildir?

 

a) Titreme vardır b) Uykuya eğilim vardır c) Hastada terleme vardır

 1. Solunum yavaşlar e) Kalp ritmi bozulabilir

 

152-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?

a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız

c) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz

 1. Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz e) Hiçbiri

 

153-) Hangi yanıkların hastanede tedavi edilmesi gereklidir?

a) Elektrik çarpmasından kaynaklanan yanıklar b) 3. derecede yanıklar

 1. El-Yüz yanıkları d) Genital organ yanıkları e) Hepsi

 

154-) Aşağıdaki durumların hangisinde bir yanma olayı meydana gelir?

a) Oksijen-Isı-Yanıcı Madde b) Hidrojen-Isı-Yanıcı Medde

 1. Oksijen-Hidrojen-Yanıcı Madde d) Isı-Metan-Yanıcı Madde e)Hiçbiri

 

155-) Aşağıdakilerin hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?

a)Yağmurlama (Sprinkler) sistemi b)Köpüklü sistem c)CO² li sistem

d)Dumana duyarlı sistem e)Kimyasal gazlı sistem

 

156-) Turnike uygulaması nedir?

 

a) Kanama yerine ilaçla tedavi uygulamasıdır

b) Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik üzerinde sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir

c) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir

d) Kişinin kanama bölgesinin kalp seviyesinden yukarı kaldırmak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir

e) Kanayan bölgeye tentürdiyot sürülmesidir

 

157-) Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?

a) Bol su içirilir b) KusturulurSarımsaklı yoğurt yedirilir d) Asit içene baz, baz içene asit içirilir e) Hiçbir şey yapılmaz

 

158-) Deniz altında veya fay hattında şiddetli deprem veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir?

a) Deprem b) Sel c) Kasırga d) Hortum e) Tsunami

 

159-) Aşağıdakilerden hangisi bir felaket değildir?

a)Deprem b)Sel c)Yangın d)Kasırga e)Yanma

 

160-) Katı, sıvı ve gaz haldeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisi ile ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?

a) Bomba b) Patlayıcı Madde c) Patlama d) Başlatıcı e) Hiçbiri

 

161-) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebebi değildir?

a) Bilgisizlik b) LPG gazı c) İhmal d) Kazalar e)Tabiat olayları

 

162-) Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?

a) Oksijeni keser b) Yanıcıyı ateşten ayırır c) Buharlaşmayı önler

 1. Yanıcıyı soğutur e) Hepsi

 

163-) Hararet veya sok tesiriyle bulundukları hacimden kimyasal değişikliğe uğrayarak çok hacimde gaz, yüksek derecede ısı meydana getirebilen katı, sıvı, gaz haldeki tüm kimyasal bileşim veya karışımlara ne denir?

a) Bomba b) Başlatıcı c) Patlayıcı madde d) Karışım e) Terkip

 

164-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek

c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak

 1. Kanayan bölgeye buz koymak e) Yaraya kül basmak

 

165-) Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının özelliklerinden değildir?

a) LPG gazı zehirlidir b) Patlayıcı özelliğe sahiptir

c) Havadan ağırdır d) Aniden buharlaştığı için temas ettiği yeri dondurur

e) Hiçbiri

 

166-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

a) 187-155-112 b) 110-155-112 c) 110-155-177

 1. 112-177-155 e) 155-112-110

 

167-) “Deprem, yangın, patlayıcı madde atılması gibi durumlarda insanlarda korku ve heyecanın etkisi ile meydana çıkan kontrolsüz hareketlere ………… denir.” Cümlesindeki boşluk olan bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Panik    b) Duygu     c) Motivasyon               d) Öfke          e) Heyecan

 

168-) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden birisi değildir?

a) Yıldırım düşmesi b) Kuraklık c) Fırtına d) Toprak kayması e) Sel

 

169-) Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkarılmasına ne denir?

a) İhmal b) Sıçrama c) Kaza d) Sabotaj e) Bilgisizlik

 

170-) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımı yapan kişinin özelliği değildir?

a) Tıbbi eğitimi almış olmalıdır b) Sakin ve kararlı olmalıdır

c) Hızlı karar verebilmelidir d) Çözüme yönelik pratik buluşları olmalıdır

e) Kendi can güvenliğini sağlamalıdır

 

171-) Kolu kanayan bir yaralının kanamasını durdurmak için ne yapılmaz?

a) Turnike uygulanır b) Basınç uygulanır

c) Kol kalp seviyesinden aşağı indirilir d)Kol kalp seviyesinden yukarı kaldırılır

e) Hiçbiri

 

172-) Başarılı öğrencilere takdir ve teşekkür verilmesinin nedeni aşağıdakilerden 
hangisiyle açıklanır?

 

a) Öğrencileri mutlu etme

b) Yasal bir zorunluluğa uyma

c) Öğrencileri motive etme

d) Öğrencilerin başarılarını ölçme

e) Başarılı öğrencileri belirleme

 

173-) Katı sıvı veya gaz halindeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok e

tkisiyle ateşlemesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana 

getirerek hava içerisinde aniden ve yayılması olayına ........................ denir.

 

a) Patlayıcı madde

b) Bomba c) Patlama

d) Nükleer bomba e) Hiçbiri

 

174-) Aşağıdaki bölgelerden hangisinin yaralanmasında yaralı idrar ve dışkısını 


kaçırabilir?

a) Solunum sistemi

b) Damarlar c) Karaciğer

d) Omurga ve omurilik e) Hiçbiri

 

175-) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

a) Su b) Kum             

c) Karbondioksit d) Köpük              e) Hepsi

 

176-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

a) Radyo b) Gazete

c) Televizyon d) Mektup

e) Dergi

 

177-) SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı.

TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın, tembel.

Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?

 

a) Öğüt vermek b) Yargılamak

c) Teşhis ve tanı koymak d) Güven verme, teskin etme

e) Araştırmak, incelemek

 178-) Deniz altında veya yakınlarındaki fay hattında meydana gelen şiddetli deprem sebebiyle veya

 

kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus 

akıntısına ne ad verilir?


?

 

a) Deprem   b) Sel               

c) Kasırga           d)Tsunami          

e) Hortum

 

179-) Ast-üst ilişkileri hangi iletişim türü içerisinde yer almaktadır?

 

a) Kişiler arası iletişim b) Kişi içi iletişim

c) Örgüt içi iletişim d) Kitle iletişimi

e) Etkin iletişim

180-) Aşağıdakilerin hangisinde yangın söndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır?

a) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme

b) Cihazı öncelikle yangının başladığı yere tutmak

c) Rüzgârı önüne alarak kullanmak

d) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafa tutarak söndürmek

e) Hiçbiri

 


181-) Yüksek katlı bir binada sarsıntı, yangın vb. gibi acil durumlarda, tahliyelerde 
hangi davranış doğrudur?

a) Normal genel merdiveni kullanmak

b) Çatıya doğru çıkmak

c) Yangın merdivenini kullanmak

d) Asansörü kullanmak

e) Hiçbiri

 

182-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden birisi değildir?

a) Kaynak b) Alıcı

c) Kanal d) İletişim

e) Geri bildirim (Feed Back)

 

183-) Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi ya da yanar dağların 

püskürme durumuna geçmesi nedeniyle oluşan sarsıntılara ne ad verilir?

a) Sel b) Fırtına

c) Deprem d) Tayfun

e) Teknolojik afet

 

184-) Aşağıdakilerden hangisi patlamanın etkilerinden değildir?

a) Isı etkisi b) Basınç etkisi

c) Gaz etkisi d) Hava etkisi

e) Parça etkisi

 

185-) Aşağıdakilerden hangisi yanığın ciddiyetini belirtmez?

a) Hastanın yaşı

b) Yanığın yaygınlığı

c) Yanığın derinliği

d) Deri tabakasının ince olması

e) Enfeksiyon riski 

186-) İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, 


yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad verilir?


a) İletişim

b) Sözlü İletişim

c) Kodlama

d) Kaynak

e) Sözsüz İletişim

 

187-) İlkyardımcının öncelikli amaçların-dan olmayan hangisidir?

a) Hayati tehlikeleri ortadan kaldırmak

b) Oluşan yaraların iyileştirilmesine yardımcı olmak

c) H/Y nın genel durumunun daha da bozulmasına engel olmak

d) Yaşamsal fonksiyonların sürdürül-mesini sağlamak

e) İyileşmenin kolaylaşmasını sağlamak

188-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri
 değildir?

a) Halojenli hidrokarbonlar

b) Karbondioksit c) Oksijen

d) Kuru kimyevi toz e) Su

 

189-) Yangın anında hangi tahliye sisteminin kullanılması tehlikelidir?

a) Yangın merdiveni

b) Genel merdiven c) Asansör

d) Yangın kapıları e) Hepsi

 

190-) Hangisi yangın sebeplerindendir?

a) Sabotaj b) Kazalar

c) Koruyucu önlemlerin alınmaması

d) İhmal e) Hepsi

 

191-) Doğal gaz kaçağı anında hangi hareket tarzı yanlıştır?

a) Vanayı kapatmak

b) Ortamı havalandırmak

c) Kapıyı açmak

d) Elektrik düğmesini kapatmak

e) Gaz tahliye oluncaya kadar beklemek

 

192-) Demirin paslanması hangi yanma çeşidine örnektir?

a) Yavaş yanma

b) Hızlı yanma

c) Parlama ve patlama şeklinde yanma

d) Kendi kendine yanma

e) Hiçbiri

 

193-) Aşağıdakilerden hangisi İlkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak

c) Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek

d) İyileşmeyi kolaylaştırmak

e) Hasta/yaralının ilaçlarını uygulamak

 

194-) Aşağıdakilerden hangisi köpüğün özelliklerindendir?

a) Oksijeni keser

b) Yanıcıyı ateşten ayırır

c) Buharlaşmayı önler

d) Yanıcıyı soğutur

e) Hepsi

 

195-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin görevi değildir?

a) Olaya müdahale eder

b) Olay yerine şerit çekerek koruma altına alır

c) Olayı ilgili yerlere bildirir

d) Mevcut maddi delilleri tespit ederek gelen olay yeri inceleme ekibine teslim eder.

e) Olayın taraflarını tespit eder

 

196-) İlk yardım uygulamasında olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?

a) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak

b) Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını belirlemek

c) Olay yerindeki hasta/yaralı türlerini belirlemek

d) Yapılacak müdahaleleri planlamak

e) Hepsi

 

197 -) Çalışan iş makinelerine bakan insanların eylemine uygun kalabalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kızgın kalabalık

b) Seyirci kalabalık

c) Dinleyici kalabalık

d) Saldırgan kalabalık

e) Organize kalabalık

 

198-) Patlamanın etkilerinden parça etkisi aşağıdakilerden hangisi ile yapılamaz?

a) Cam Parçaları

b) Demir Parçaları

c) Gazete kâğıtları

d) Çiviler

e) Taş Parçaları

199-) Aşağıdakilerden hangisi havayolu tıkanıklığı ( tam tıkanma ) belirtisi değildir?

a) Nabız alınamaz

b) Nefes alamaz

c) Acı çeker ellerini boynuna götürür

d) Konuşamaz

e) Rengi morarmıştır

 

200-) Olay yerinde yapılacaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Araştırma bitinceye kadar yaralılar olay yerinde tutulur.

b) Olay kontrol altına alınır

c) Seyirci kalabalığı uzaklaştırılır

d) Olay yerindeki delillerin bozulması, kaybolması, değişmesi önlenir

e) Olayın seyri ve sonucuna göre ilgili yerlerden yardım istenir

 

201-) Sıvı yanıcı madde yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) CO2

b) Halokarbon

c) Su

d) KKT

e) Köpük

 

202-) Bir yanmanın olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

a) Yanıcı maddenin oksijen ile birleşmesi gerekir

b) Yanıcı maddenin ısı ve oksijen ile birleşmesi sonucu kimyasal reaksiyon oluşturması

gerekir

c) Oksijen ve ısının bir araya gelerek kimyasal reaksiyon oluşturması gerekir

d) Yanıcı madde ile ısının birleşmesi gerekir

e) Hiçbiri


 

203-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kusturulur

b) Yoğurt yedirilir

c) Yürütülür

d) Açık havaya çıkarılır

e) Limonlu su içirilir


 

204-) Birden fazla kişinin yaralandığı kazalarda, ambulansla taşınmada ilk öncelik aşağıdaki

yaralıların hangisidir?

a) Yürüyebilenler

b) Bağıranlar

c) Yaşam belirtisi olmayanlar

d) Solunum güçlüğü olanlar

e) Kırık ve çıkık yarası bulunanlar


 

205-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde

parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

a) Benzin

b) Mazot

c) Gaz yağı

d) Karpit

e) Fuel Oil


 

206-) Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonunu tam olarak tarif etmektedir?

a) Yaralı sandalyeye dik oturtulur

b) Yaralı yere sırt üstü yatırılır, ayakları 20-30 derece kaldırılır, üstü örtülerek

ısıtılır

c) Yaralı yüz üstü yere yatırılır

d) Hastanın kolları yukarı kaldırılır

e) Yaralı yarı oturur pozisyona getirilir


 

207-) Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük kullanılmaz?

a) Orman yangınları

b) Hava alanları, uçak hangarları

c) Akaryakıt depolama yerleri ve dolum tesisleri

d) Boya, vernik atölyeleri ve depolarda

e) Hiçbiri


 

208-) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlü isteğe ne ad verilir?

a) Dürtü

b) İçgüdü

c) Empati

d) Sempati

e) Motivasyon


 

209-) İlk yardım uygulamasında olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?

a) Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak

b) Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını belirlemek

c) Olay yerindeki hasta/yaralı türlerini belirlemek

d) Yapılacak müdahaleleri planlamak

e) Hepsi


 

210-) Kimyasal madde yanıklarında en etkin ilkyardım uygulaması hangisidir?

a) Kimyasal maddeyle temas eden bölge suyla yıkanır

b) Yanan bölgeye yoğurt sürülür

c) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz

e) Hepsi


 

211-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılamalıdır?

a) Asansörü en alt kata indirmeliyiz

b) Asansörü an üst kata çıkarmalıyız

c) Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz

d) Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz

e) Hiçbiri


 

212-) Isı oksijen ve yanıcı maddenin birleşmesiyle oluşankimyasal reaksiyona ne denir?

a) Yanma

b) Yangın

c) Duman

d) Isı

e) Alev


 

213-) Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

a) Kanayan bölgeye tentürdiyot dökmek

b) Kanayan bölgeye oksijenli su dökmek

c) Kanayan bölgeye temiz bir bez ile basınç uygulamak

d) Kanayan bölgeye buz koymak

e) Yaraya kül basmak


 


 

214-) Bir işi yapmak için içimizde duyduğumuz güçlüisteğe………. denir?

a) Empati

b) Motivasyon

c) Rekabet

d) Terfi

e) İletişim


 


 

215-) Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?

a) Kanama durdurulur

b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir.

c) İmkân varsa oksijen verilir

d) Ayaklar aşağıda tutulur

e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez


 

216-)“Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirlerialmamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden

hangisinegirmektedir?

a) Bilgisizlik

b) Sabotaj

c) İhmal

d) Sıçrama

e) Kazalar


 


 

217-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kusturulur

b) Yoğurt yedirilir

c) Tuzlu su içirilir

d) Açık havaya çıkarılır

e) Limonlu su içirilir


 


 

218-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür

b) Hasta / yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneyegötürülür

c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır

d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz

e) Hepsi


 


 

219-) Yanıcı maddeyi dağıtarak söndürme hangi maddeyangınlarında kullanılır?

a) Benzin

b) Mazot

c) Ahşap

d) LPG

e) Fuel-Oil


 


 

220-) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins vemiktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan

hangisinden görüş alınır?

a) Sivil Savunma Müdürlüğü

b) Bayındırlık Müdürlüğü

c) Valilik

d) Emniyet Müdürlüğü

e) Maliye Bakanlığı


 


 


 

221-) Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtisidir?

a) Hareketle artan ağrı

b) Hareket kaybı

c) Şişlik

d) Şekil bozukluğu

e) Hepsi


 


 


 

222-) Aşağıdakilerden hangisine suni solunum yapılır?


 

a) Kalbi düzensiz çalışanlara


 

b) Normal solunum faaliyeti yapanlara


 

c) Yarım saat önce solunumu durmuş olanlara


 

d) Kalp hastalarına


 

e) 4–6 dakika önce solunumu durmuş olanlara


 


 


 

223-) Aşağıdakilerden hangisi İlkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?


 

a) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak


 

b) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak


 

c) Hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek


 

d) İyileşmeyi kolaylaştırmak


 

e) Hasta/yaralının ilaçlarını uygulamak


 


 


 


 

224-) Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal olaya ne denir?


 

a) Yangın


 

b) Yanma


 

c) Alev


 

d) Duman


 

e) Kor


 


 

225-) Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet sayılmaz.


 

a) Deprem b) Tsunami


 

c) Yangın d) Yağmur


 

e) Kuraklık


 


 


 

226-) Çıkıklar nerede oluşur?


 

a) Kafatası eklemlerinde


 

b) Hareketli eklem yerlerinde


 

c) Sabit eklem yerlerinde


 

d) Düz kemiklerde


 

e) Eklem bağlarında


 


 

227-) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden değildir?


 

a) Koruma önlemlerinin alınmaması


 

b) Bacalar c) Bilgisizlik


 

d) İhmal ve dikkatsizlik e) Sönmemiş piknik ateşleri


 


 


 

228-) İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?


 

a) Hasta/yaralının durumunu değerlendirmek (ABC)


 

b) Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermek


 

c) Hasta/yaralıya hareket ettirmeden müdahale etmek


 

d) Hasta/yaralının en uygun yöntemle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak


 

e) Hepsi


 


 


 

229-) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan maddelerden biri değildir?


 

a) Halojenli hidrokarbonlar


 

b) Karbondioksit


 

c) Kuru kimyevi toz


 

d) Oksijen


 

e) Su


 


 


 


 

230-) Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınırlar?


 

a) Başa darbe sonucu kulaktan kanaması olanlar


 

b) Solunum yolu zehirlenmesi olanlar


 

c) Kusan hastalar


 

d) Göğüs yarası olanlar


 

e) Omurga kırığı olanlar


 


 

231-) En tehlikeli kanama aşağıdakilerden hangisidir?


 

a) Atardamar kanaması


 

b) Toplardamar kanaması


 

c) Yaranın büyüklüğüne göre değişir


 

d) Yerine göre her biri diğerinden daha tehlikelidir


 

e) Kılcal damar kanaması


 


 


 

232-) Aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hakim kararı olmadan görev alanında

bulunan konuta girebilir?

a) Karı koca tartışmasında

b) Kaçan bir şüphelinin takibinde

c) Kaçan bir tutuklunun takibinde,

d) Sel tehlikesini bildirmek ve evi boşaltmak için

e) Deprem nedeniyle hasar gören konut içindekileri kurtarmak için


 


 


 

233-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir

b) Köpükle söndürülür

c) Su ile söndürülür

d) Karbondioksit ile söndürülür

e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür


 


 

234-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek

b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek

c) Yangını bölmelere ayırmak

d) Yanan cismi uzaklaştırmak

e) Yangını soğutarak söndürmek


 

235-) Şoktaki yaralıya hangisi yapılmaz?

a) Kanama durdurulur

b) Hava yolunun açık olup olmadığı kontrol edilir

c) İmkân varsa oksijen verilir

d) Ayaklar aşağıda tutulur

e) Ağızdan herhangi bir şey verilmez


 

236-) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden

hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik b) Sabotaj

c) İhmal d) Sıçrama

e) Kazalar


 

237-) Dumandan etkilenerek yetersiz soluk alan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Kusturulur b) Yoğurt yedirilir

c) Tuzlu su içirilir d) Açık havaya çıkarılır

e) Limonlu su içirilir


 

238-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür

b) Hasta/yaralının hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır

d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz

e) Hepsi


 

239-) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan

hangisinden görüş alınır?

a) Sivil Savunma Müdürlüğü

b) Bayındırlık Müdürlüğü c) Valilik

d) Emniyet Müdürlüğü e) Maliye Bakanlığı


 

240-) Ateşle temas etmesi durumunda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde

parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?

a) Benzin

b) Mazot

c) Gaz yağı

d) Karpit

e) Fuel Oil


 

241-) Birinci derece yanıkta ilk yapılması gereken müdahale hangisidir?

a) Oluşan su dolu kesecikler patlatılmalıdır

b) Soğuk suya tutulmalıdır

c) Yoğurt sürülmelidir

d) Ağrı kesici verilmelidir

e) Hepsi


 

242-) “Bilgi sahibi olunduğu halde gerekli tedbirleri almamak” aşağıdaki yangın sebeplerinden

hangisine girmektedir?

a) Bilgisizlik b) İhmal

c) Kazalar d) Sıçrama

e) Sabotaj


 

243-) Aşağıdakilerden hangisi köpüklerin kullanılma alanları değildir?

a) Boya ve vernik atölyeleri

b) Akaryakıt Depolama yerleri ve dolum istasyonları

c) Kömür depolama yerleri

d) Akaryakıt tankerleri, tanker kablo ambarları

e) Hava alanları uçak hangarları


 


 

244-)Aşağıdakilerden hangisi seli önlemek için yapılması gerekenlerden değildir?

a) Kanal ıslahı yapılmalıdır.

b) Koruyucu set ve gölet yapılmalıdır.

c) Ormanlık Alan korunmalı ve arttırılmalıdır

d) Yerleşim alanları doğru bir şekilde seçilmelidir.

e) Hiçbiri


 

245-) Elektrik yangınlarında hangi söndürücü sistem kullanılır?

a) Kuru kimyevi tozla müdahale edilir

b) Köpükle söndürülür

c) Su ile söndürülür

d) Karbondioksit ile söndürülür

e) Halojenli hidrokarbon ile söndürülür


 

246-)Yanıklarda hastaya ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Yanık bölgeye soğuk su uygulanır

b) Diş macunu sürülür

c) Yanık merhemi sürülür

d) Salça sürülür

e) Yaraya direk buz konur.


 

247-) Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yangına su ile müdahale etmek

b) Yangının oksijen ile ilgisini kesmek

c) Yangını bölmelere ayırmak

d) Yanan cismi uzaklaştırmak

e) Yangını soğutarak söndürmek


 


 

248-) Donmaya maruz kalan hastaya ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Uyutulur

b) Sıcak masaj yapılır

c) Derhal alkollü içecek içirilir

d) Soğuk içecek verilir

e) Vücut sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilir


 


 

249-) Soba yada şofben zehirlenmesinde ilk yapılacak şey nedir?

a) Kişi hareket ettirilmez

b) Bir an önce suni solunuma başlanır.

c) Hemen açık havaya çıkarılır.

d) Bol sıvı verilir.

e) Ayran yada süt içirilir


 

250-) Yangın söndürücünün binaya konulacak cins ve miktarı konusunda aşağıdaki kurumlardan

hangisinden görüş alınır?

a) Sivil Savunma Müdürlüğü

b) Bayındırlık Müdürlüğü

c) Valilik

d) Emniyet Müdürlüğü

e) Maliye Bakanlığı


 

251-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal yanıklarda en etkin ilkyardım uygulamasıdır?

a) Yanan bölgeye yoğurt sürülür

b) Hasta / yaralı hiçbir şey yapılmadan hastaneye götürülür

c) Kimyasal maddeyle temas eden bölge bol suyla yıkanır

d) Elbiseler kesinlikle çıkarılmaz

e) Hepsi 

26.DÖNEM TABİİ AFET VE YANGIN SINAV SORULARI
252/ 9-) Yangın oluşum safhaları sırasıyla nelerdir?
a) Duman –Koku-Alev
b) Duman –Alev-Koku
c) Alev-Duman-Koku
d) Alev-Koku-Duman
e) Koku –Duman-Alev
 
253/44-) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biridir?
a) Toprak kayması b) Trafik kazası
c) Yangın d) Kuraklık
e) Hava, su, çevre kirliliği
 
254/53-) Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Su b) Köpük
c) Kum d) Karbondioksit
e) Hepsi
 
255/59-) Bacak ve kol bölgesinde gelişen şiddetli kanamaları durdurmada en etkili yöntem hangisidir?
a) Turnike
b) Soğuk uygulaması
c) Elavasyona almak
d) Basınç uygulamak
e) Pansuman yapmak
 
256/64-) Yangının tehlikelerinden bazıları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Duman b) Patlama
c) Sırçam d) Çökme e) Hepsi
 
257/67-) Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa, bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zehirlenme b) Şok
c) Koma d) Bayılma
e) Soluk yolunun yabancı cisimle tıkanmış olması
 
258/75-) Bilgi işlem merkezleri, elektronik cihazlar, laboratuarlar, telekomünikasyon merkezleri, film depoları, stüdyolar vb. yerlerin yangınlarında hangi söndürücü madde kullanılır?
a) Halokarbonlar b) Köpük c) Sulu köpük d) Su
e) Azot
 
259/87-) İtfaiye, Polis ve Hızır Acil telefonları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) 187-155-112
b) 110-155-112
c) 110-155-177
d) 112-177-155
e) 155-156-110
 
260/88-) Aşağıdakilerden hangisi zehirlen-menin genel belirtilerinden değildir?
a) Kendinden geçme
b) Baş ağrısı
c) İştah artması
d) Halsizlik
e) Solunum sıkıntısı
 
261/94-) Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır?
a) Kusturulur
b) Bol su içirilir
c) Sarımsaklı yoğurt yedirilir
d) Asit içene baz, baz içene asit içirilir
e) Tuzlu ayran içirilir


 

 
  Bugün 42370 ziyaretçi (57777 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=